Venhuizen – Dopen Gereformeerd 1740-1751

Venhuizen Dopen Gereformeerd 1731 – 1793

Venhuizen Periode 1740 – 1751.

14-02-1740 Pieter, zoon van Eldert Schoen en Anne Aris.
21-02-1740 Maartjen, dogter van Willem Balk en Nantje.
03-04-1740 Jan Ruijter, zoon van Cornelis Jansz Ruijter en Trijntje.
15-05-1740 Sjoert, zoon van Ele Elisz en Wiepke Sjoerts.
05-06-1740 Anne Ans, een bejaarde dogter van Aris Jansz, huijsvrouw van Eldert Pietersz Schoen.
12-06-1740 Luijtjen, zoon van Cornelis Oot en Aafje Luijtjes.
10-07-1740 Jacob, zoon van Pieter Braf en Meijnouw Pieters.
24-08-1740 Trijntje, dogter van Herke Clasz en Aaf Pieters.
24-08-1740 Mouris, zoon van Claas Cornelisz Ven en Neeltje Claas.
11-09-1740 Lijsebet, dogter van Dirk Kuijper en Teunisjen Jans op Ter Sluijs.
11-09-1740 Femme, zoon van Sijmon Femsz en Pietertje Pieters.
06-11-1740 Jan Cornelisz, zoon van Cornelis Bel en Trijn Herkes op Ter Sluijs.
06-11-1740 Marij Pieters, dogter van Pieter Claasz en Geert.
06-11-1740 Maartjen, dogter van Ariaan Huij en Griet.
30-11-1740 Hendrik, zoon van Hendrik Snijer en Evertje.
11-12-1740 Zoutjen, een bejaarde dogter van Pieter Faaij en Jans, de huijsvrouw van Pieter Tromp.
11-12-1740 Vreek, zoon van Cornelis Vreeksz Mol en Aaff.
25-12-1740 Cornelis, zoon van borgermeester Herke Ruijter en Trijntje Pieters.
01-01-1741 Cornelis Jansz, zoon van Jan Veer en Trijn.
08-01-1741 Dirk Cornelisz, zoon van Cornelis Hofferboer en Trijntje.
05-02-1741 Trijntje, dogter van Gerrit Krijger en Trijn Pieters.
12-02-1741 Jan, zoon van Pieter Joffer alias Dikke Piet en Aafje Willems.
19-02-1741 Jan, zoon van Claas Teunisz Bakker en Trijntje Sijmons.
26-02-1741 Reijnder zoon van Cornelis Tromp en Trijn.
12-03-1741 Neeltje, dogter van Outjer Baas en Trijntjen.
23-04-1741 Pietertjen, dogter van Hendrik Bakker en Barber.
21-05-1741 Marij Cornelis, dogter van Cornelis Groot en Grietje Luijtjes.
16-07-1741 Lijsebet, dogter van wijlen Eldert Schoen en Anne Aris.
06-08-1741 Evert Flooris, zoon van IJsbrant Dirksz en Anne Luijtjes op ter Sluijs.
20-08-1741 Lijsebet, dogter van Willem Balk en Nantjen.
03-09-1741 Dieutjen, dogter van Cornelis Dekker en Lijsbet Reijnders.
10-09-1741 Grietje, dogter van Jan Pijl en Dieuw Jans.
10-09-1741 Maartjen, dogter van Lijsbet Claas Swaags die het selve ten doop heeft gehouden, zijnde ruijm twee jaar en ses maanden na de mans doot.
08-10-1741 Lijsebet, dogter van Jan Bakker en Aaff Jans uijt Hem.
15-10-1741 Geertje en Antje, beijde dogters van Lucas Advocaat en Grietje.
15-10-1741 Cornelis, zoon van Claas de Boer en Griet Jans.
15-10-1741 Trijntje, dogter van Jacob Kooten alias Tokken en Geertje Wouters.
22-10-1741 Trijntje, dogter van Pieter Tromp en Zoutjen Faaijs.
24-12-1741 Herke, zoon van Cornelis Bel en Trijn Herkes op Ter Sluijs.
29-01-1742 Reijnder, zoon van Meijndert Ruijter en Aafjen Reijnders Pijl.
28-01-1742 Neeltje, dogter van Jan Jacobsz Dekker en Dieuw Herkes.
04-03-1742 Antje, dogter van Cornelis Pijl en Grietje.
13-05-1742 Anne Kornelis, dogter van Kornelis Oot en Aafjen Luijtjes.
15-07-1742 Antjen, dogter van Kornelis Hofferboer en Trijntje.
29-07-1742 Zijtjen, dogter van Jan Veer en Trijn Jans.
12-08-1742 Teunis, zoon van Klaas Floorisz en Zoutjen Teunis.
19-08-1742 Wouter Sluijter, zoon van Henderik Bakker en Barber.
02-09-1742 Pieter, zoon va Jan Dekker en Evrouw.
02-09-1742 Eldert Schoen, zoon van Herke Claasz en Aaf.
02-09-1742 Zijtjen, dogter van Dirk Smit en Trijn.
30-09-1742 Lijsebet Ruijters, dogter van Kornelis Jansz Ruijter en Trijntje Pieters Prop.
28-10-1742 Jan, zoon van Outjer Jcobsz en Trijntje.
04-11-1742 Klaas, zoon van Jacob Klaasz en Pietertjen Luijtjes op de Oostergouw.
09-12-1742 Teunis Jacobsz, zoon van Jacob Theunisz en Jantjen Luijtjes op Ter Sluijs.
01-01-1743 Herke, zoon van Kornelis Bel en Trijn Herkes.
03-02-1743 Reijnder, zoon van Herke Ruijter en Trijntje.
17-02-1743 Reijnder Groen, zijnde een bejaarde.
17-02-1743 Jacob Groen, zoon van deze bovengenoemde Reijnder Groen en Engeltje Cornelis Roos.
24-03-1743 Elbert, zoon van Wullem Balk en Nantje.
28-04-1743 Dirk, zoon van Gerrit Swol en Roelofje.
18-08-1743 Dieutjen IJsbrants, dogter van IJsbrant en Anne Luijtjes op Ter Sluijs.
25-08-1743 Anne Jans, dogter van Jan Claasz en Marij Luijtjes.
01-09-1743 Maartje Pieters, dogter van Pieter Theunisz en Aafjen Jans van Ter Sluijs.
01-09-1743 Pieter, zoon van Kprnelis Pijl en Grietje.
08-09-1743 Jantje Ruijters, dogter van Meijndert Ruijter en Aafjen Rijnders Pijl.
29-09-1743 Maartje, dogter van Cornelis Pietersz Jongemaats en Antje Sacharias.
13-10-1743 Luijtjen Groot, zoon van Kornelis Reijndersz Groot en Grietje Luijtjes.
24-11-1743 Neeltjen, dogter van Louris Dirksz en Lijsbet Dirks.
01-03-1744 Trijn, een bejaarde zijnde de dogter van Pieter Sijbrantsz Klock.
01-03-1744 Antje, ook een bejaerde zijnde de huijsvrouw van Cornelis Pietersz Jongmaats.
05-04-1744 Lijsbet, dogter van Willem Balk en Nantje.
10-05-1744 Marijtje, dogter van Henderik Snijer en Evertje.
17-05-1744 Sipke, zoon van Lumke Sikes en Lolke.
03-08-1744 Dieuw Jcobs, dogter van Jacob Teunisz en Jantjen Luijtjes.
16-08-1744 Lijsbet Cornelis, dogter van Cornelis Bel en Trijn Herkes.
23-08-1744 Crelis, zoon van Klaas de Boer en Griet Jans.
27-09-1744 Krelis, zoon van Gerrit Swol en Roelofje.
04-10-1744 Antje, dogter van Pieter Tromp en Soutje.
18-10-1744 Antje, dogter van Herke Claasz en Aaf.
08-11-1744 Teunis, zoon van Henderik Bakker en Barber.
31-01-1745 Elisz, soon van Ele Elisz en Sipke Sjoerts.
14-02-1745 Teunis Pietersz, zoon van Pieter Teunisz en Aafje Jans op Ter Slujs.
18-04-1745 Teunis Klaasz, zoon van Klaas Bakker en Trijntje.
18-04-1745 Klaas Crelisz, zoon van Kornelis Hofferboer en Trijntje.
02-05-1745 Crelisjen, dogter van Reijnder Groen en Engeltje.
16-05-1745 Eldert, zoon van Herke Ruijter en Trijntje.
06-06-1745 Iede, zoon van Henderik Boekhorst en Trijntje Iedes.
01-08-1745 Grietje, dogter van IJsbrant Dirksz en Anne Luijtjes op Ter Sluijs.
29-08-1745 Jantjen, dogter van Jan Bakker en Grietje Houters.
12-09-1745 Lijsbedt Kornelis, dogter van Kornelis Bel en Trijn Herkes van Ter Sluijs.
25-12-1745 Marij, dogter van Jan Dekker en Dieuw Herkes.
28-12-1745 Grietje, dogter van Kornelis Pijl en wijlen Grietje Pieters.
23-01-1746 Etjen Jans, dogter van Jan Jacobsz en Trijn Dirks Klok.
06-03-1746 Antje, dogter van Ariaan Jansz Schipper en Swaantje Luijtjes.
10-04-1746 Jacob Koster, zoon van Mr. Klaas Koster en Neeltje Reijers.
24-04-1746 Lijsebedt, dogter van Jacob Claasz en Pietertjen Luijtjes.
29-05-1746 Reijnoutje, dogter van Wouter Leen en Vokeltje.
29-05-1746 Anne Crelis, dogter van Kornelis Groot en Grietje Luijtjes.
31-07-1756 Louris, zoon van Hendrik Boekhorst en Trijntje.
07-08-1746 Jan, zoon van Hendrik Snijer en Evertje.
14-08-1746 Lijsbedt, dogter van Meijndert Ruijter en Aafjen Pijls.
28-08-1746 Gerrit Pijl, zoon van Reijnder Hermonsz Pijl en Anne Jooris.
18-09-1746 Lammert Cornelisz, zoon van Cornelis Lammertsz en Grietje Cornelis.
09-10-1746 Wouter Vis, zoon van Pieter Vis en Marij Teunis.
23-10-1746 Trijntje, dogter van Lumme en Loltjen.
06-11-1746 Luijtjen, zoon van Jan Claasz en Marij Luijtjes.
20-11-1746 Marij Jacobs, dogter van Jacob Teunisz en Jantjen Luijtjes op Ter Sluijs.
04-12-1746 Dieuw Jans, dogter van Jan Cornelisz Bergh en Aaf Klaas.
04-12-1746 Jantjen, dogter van Jan Veen en Trijn Jans.
27-12-1746 Trijntje, dogter van Ele Elisz en Sipke Sjoerts.
22-01-1747 Reijnder, zoon van Pieter Tromp en Zoutjen.
05-02-1747 Dieuw Herkes, dogter van Herke Ruijter en Trijntjen.
16-04-1747 Aaltje Cornelis, dogter va Cornelis Smit en Lijsbet Jans.
30-04-1747 Herke, zoon van Cornelis Bel en Trijn Herkes van Tersluijs.
25-06-1747 Pieter en Jan, beijde zoonen van Jan Pietersz Eijlander en Trijn Jans Binnen.
09-07-1747 Teunis Smit, zoon van Cornelis Pijl en Teunisjen.
06-08-1747 Maartjen Pieters, dogter van Pieter Teunisz en Aafjen Jans van Tersluijs.
08-10-1747 Aafjen, dogter van Reijnder Groen en Engeltje Cornelis Roos.
22-10-1747 Anne Jans, dogter van Jan Bakker en Grietje Dirks Houters.
25-12-1747 Dieutjen, dogter van Marij Andries die het self ten doop heeft gehouden en nog nooijt getrout geweest is.
28-01-1748 Pietertjen, dogter van IJsbrant en Anne Luijtjes van Tersluijs.
22-04-1748 Aaltje, dogter van Outjer Baas en Trijntje.
05-05-1748 Klaas, zoon van Reijnder Pijl en Anne Joris.
05-05-1748 Lammert, zoon van Juriaan Lammertsz en Aafjen Cornelis Boot.
05-05-1748 Geesje, dogter van Henderik Boekhorst en Trijntje.
12-05-1749 Pietertje, dogter van Jacob Klaasz en wijlen Pietertje Luijtjes van de Oostergouw.
16-06-1748 Aafjen, dogter van Louris Dirksz en Lijsbet Dirks in de Weed.
30-06-1748 Anne Cornelis, dogter van Cornelis Groot en Grietje Luijtjes.
30-06-1748 Marij Jans, dogter van Jan Claasz en wijlen Marij Luijtjes.
21-07-1748 Cornelis Jansz en Sijmon Jansz, beijde zoonen van Jan Veer en Trijn Jans.
28-07-1748 Pieter Hoek, zoon van Klaas Hoek en Trijntje Jans Tas.
11-08-1748 Herke, zoon van wijlen Kornelis Bel op Tersluijs en Trijn Herkes.
25-08-1748 Lijsebedt, dogter van Henderik Snijer en Evertje.
08-09-1748 Willem, zoon van Dirk Wilhelmus Davidsoon en Lijsebedt Hendriks van Tersluijs.
13-10-1748 Marij Jans, dogter van Jan Reijndersz Groot en Reijnoutje Michiels.
03-11-1748 Lijsebet, dogter van Cornelis Pijl en Teunisjen.
10-11-1748 Pieter Reijndersz Lakenman en Grietje Alberts Smit.
08-12-1748 Geertje, dogter van Flooris Duijn en Anne.
22-01-1749 Gerrit Jansz Groenveldt, zoon van Jan Groenvelt en Dieuw Alberts.
16-02-1749 Aaltje, dogter van Germent Semeijn en Etjen Jans Kapers.
02-03-1749 Luijtjen Appelboom, een bejaarde.
13-07-1749 Jan, zoon van Pieter Rammak en Trijntje Poolmans.
10-08-1749 Volkert, zoon van Gerrit Zwol en Roelofje.
31-08-1749 Reijnder Ruijter, zoon van Meijndert Ruijter en Aafjen Reijnders Pijl.
21-09-1749 Luijtjen, zoon van Jacob Teunisz en Jantjen Luijtjes van Tersluijs.
12-10-1749 Teunis, zoon van Cornelis Pijl en Teunisjen Jans.
19-10-1749 Klaas Krijger, zoon van Gerrit Krijger en Anne Aris.
09-11-1749 Maartje, dogter van Vreek Dirksz Weeder en Trijntje Cornelis.
16-11-1749 Aaltje, dogter van Lumme en Loltjen.
23-11-1749 Hendrikjen, dogter van Jan Bakker en Grietje Dirks Houter.
14-12-1749 Harmen, zoon van Henderik Boekhorst en Trijntjen.
11-01-1750 Klaas, zoon van Cornelis Butterkooper en Marijtje.
18-01-1750 Jan, zoon van Ariaan Jansz Schipper en Swaantjen Luijtjes.
25-03-1750 Cornelis Groot, zoon van Jan Reijnders Groot en Reijnuutje Michiels.
24-05-1750 Reijnder Pietersz Lakenman, zijnde een bejaarde.
21-06-1750 Marij, dogter van Outjer Jacobsz en Trijntjen.
21-06-1750 Herke Vis, zoon van Pieter Vis en Marij Teunis.
05-07-1750 Dieuw, dogter van Pieter Oostwouder en Marijtje Jans.
30-08-1750 Pieter Advocaat, zoon van Lucas Advocaat en Grietje Kistemaker.
06-09-1750 Geertje, dogter van Jan Jansz Eijlander en Trijn Jans Binnen.
11-10-1750 Pieter, zoon van Herke Jansz Dekker en Lijsbet.
06-12-1750 Jan, zoon van Gerrit Krijger en Anne Aris.
06-12-1750 Krelis, zoon van Cornelis Lammertsz en Grietje Krelis.
06-12-1750 Antje, dogter van Juriaan Lammertsz en Aafjen Boots.
31-01-1751 Aaltje Smit, dogter van Kornelis Smit en Lijsbet Jans.
07-03-1751 Ariaantje, dogter van Klaas Hoek en Trijntje Jans.
28-03-1751 Aaltje, dogter van Dirk Wilehmus Davidzoon en Lijsbet Hendriks van Tersluijs.
11-04-1751 Jan Pijl, zoon van Reijnder Hermensz Pijl en Anne Joris.
18-04-1751 Antje, dogter van Cornelis Tromp en Trijn Klaas.
16-05-1751 Lijsbet Jans, een bejaarde tans de huijsvrouw van Kornelis Smit.
20-06-1751 Kornelis, zoon van Vreek Dirks Weeder en Trijntje Cornelis.
27-06-1751 Anne Pijl, dogter van Cornelis Pijl en Teunisjen Jans.
18-07-1751 Anne Dirks, dogter van Dirk Jansz Beemster en Aaltje Krijger.
01-08-1751 Pieter Spanjert, zoon van Jan Spanjert en Jantjen Meurs.
29-08-1751 Ieda, zoon van Hendrik Boekhorst en Trijntjen.
26-09-1751 Kornelis Groen, zoon van Reijnder Groen en Engeltje Cornelis Roos.
03-10-1751 Jacob Oostwouder, zoon van Pieter Oostwouder en Marijtje Jans.
17-10-1751 Antje, dogter van Willem Sijmonsz Boot en Niesjen Jacobs.
24-10-1751 Herke Oijevaar, zoon van Maarten Oijevaar en Maartje IJsbrants.
24-10-1751 Trijn Kornelis, dogter van Cornelis Reijnders Groot en Jantjen Lakenman.
07-11-1751 Aaltje, dogter van Lmme Lijskes en Loltjen.
05-12-1751 Klaas Butterkooper, zoon van Kornelis Butterkooper en Marijtje Pieters.
19-12-1751 Grietje, dogter van Jan Jacobsz Roosendal en Pietertjen Jans.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 14-01-2023

Bron: RA Hoorn – Venhuizen Inv.nr. 3

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *