Sxhermerhorn Dopen Gereformeerd 1709-1713

Schermerhorn Dopen Gereformeerd 1699 – 1824

Schermerhorn Periode 1709 – 1713.

17-02-1709 Pieter, vader Jacob Pietersz.
24-02-1709 Pieter, vader Claes Pietersz.
17-03-1709 Engel, vader Adriaen Engelsz.
17-03-1709 Thomas, vader Pieter Jacobsz.
24-03-1709 Jacob, vader Maerten Cornelisz.
01-04-1709 Cornelis, vader Pieter Jansz.
07-04-1709 Stijntje, vader Jacob Jansz Speck.
28-04-1709 Joris, vader Maerten Jacobsz Faber.
12-05-1709 Jacob, vader IJsbrandt Dircksz.
26-05-1709 Claes, vader Jan Andriesz.
26-05-1709 Diewer, vader Dirck Simonsz.
26-06-1709 Neeltje, vader Cornelis Sijvertsz.
16-07-1709 Jan, vader Claes Willemsz.
28-07-1709 Reijer, vader Baert Willemsz Speck.
11-08-1709 Simon, vader Cornelis Lubbertsz.
21-08-1709 Claes, vader Willem J. Stickel.
21-08-1709 Pieter, de moeder Neeltje Pieters.
01-09-1709 Simon, vader Aeriaen Simonsz.
04-09-1709 Trijntje, vader Willem Cornelisz Adel.
29-09-1709 Willem, vader Pieter Simonsz Back.
27-10-1709 Aeltje, vader Pauwel Jansz.
03-11-1709 Geertje, vader Cornelis Gerbr: de Jongh.
10-11-1709 Antje, vader Jan ??
13-11-1709 Trijntje, vader Jan Fransz Swaen.
17-11-1709 Aert, vader Aldert Claesz.
24-11-1709 Cornelis, vader Germet Cornelisz.
08-12-1709 Arent, vader Crijn Willemsz.
08-12-1709 Antje, vader Engel Jansz.
15-12-1709 Geertje, vader Jan Dircksz.
18-12-1709 Jan, vader IJsbrant Lubbertsz.
25-12-1709 Dieuwer, vader Jacob Jacobsz.
12-01-1710 Pieter, vader Dirck Pietersz Vierhuijsen.
02-02-1710 Dirck, vader Gerrit Otsen Croon.
09-02-1710 Aeghtje, vader Pieter Jansz.
02-03-1710 Jan, vader Reijer Meijndersz.
02-03-1710 Anne, vader Pieter Pietersz.
09-03-1710 Niesje, vader Jacob Jacobsz Backer.
09-03-1710 Susanna, vader Pieter Claesz Luet.
06-04-1710 Guertje, vader Jan Cl. Meursen.
06-04-1710 Cornelis, vader Taemes Cornelis Heeris.
06-04-1710 Lijsbeth, vader Taemes Cornelisz.
20-04-1710 Aeghje, vader Jan Carsz.
14-05-1710 Claes, vader Jan Claesz.
08-06-1710 IJtje, vader Simon Claesz.
16-07-1710 Claes, vader Jan Jansz Booij.
03-08-1710 Trijntje, vader Jan Barentsz.
10-08-1710 Aeltje, vader Pieter Claesz.
31-08-1710 Krijntje, vader Jan Jacobsz.
31-08-1710 Pieter, vader Jacob Pietersz Buijsman.
07-09-1710 Dirck, vader Claes Cornelisz Strijcker.
07-09-1710 Jan, vader Aeriaen Engelsz Buijsman.
07-09-1710 Neeltje, vader Maerten Vrericksz.
14-09-1710 Jacob, vader Jacob Jacobsz.
01-10-1710 Taemes, vader Pieter P. Buijsman.
01-10-1710 Geertje, vader Frans Muesz.
12-10-1710 Willem, vader Pieter P. Keetman.
12-10-1710 Krijn, vader Fijcke Tjaersz.
15-10-1710 Aerijaen, de moeder Engeltje Aeriaens.
15-10-1710 Gerbrigh, vader Claes Willemsz.
19-11-1710 Volckje, vader Jacob Volckersz.
26-11-1710 Cornelis, vader Jan Abrahamsz Truijer.
09-11-1710 Pieter, vader Jan Jansz.
23-11-1710 Pieter, vader Willem Cornelisz.
07-12-1710 Cornelis, de moeder Trijn Maertens.
21-12-1710 Simon, vader Dirck Simonsz.
04-01-1711 Trijn, vader Aerijaen Simonsz.
11-01-1711 Reijer, vader Baert Willemsz Speck.
22-02-1711 Jan, vader Jan Jansz.
22-02-1711 Jacob, vader Maerten Cornelisz.
22-02-1711 Trijntje, vader Willem Jansz.
08-03-1711 Cornelis, vader Willem Cornelisz Adel.
15-03-1711 Jan, vader Anthonij Bouman.
29-03-1711 Krijntje, vader Reijer Lubbertsz Back.
19-04-1711 Anne, vader Cornelis Pietersz.
26-04-1711 Claes, vader Claes Claesz Back.
10-05-1711 Neeltje, vader Taemes Cornelisz Heeris.
10-05-1711 Guertje, vader Claes Pietersz Mol.
28-06-1711 Trijntje, vader Claes Arentsz.
21-06-1711 Lobberigh, vader Pieter Jacobsz.
21-06-1711 Cornelis, vader Cornelis de Jonge.
19-07-1711 Neeltje, vader Jan Pietersz.
26-07-1711 Crijntje, vader Arent Claesz Swabber.
02-08-1711 Aefje, vader Jan Jansz.
09-08-1711 Grietje, vader Cornelis Jansz.
17-08-1711 Antje, vader Engel Jansz.
30-08-1711 Willem, vader Nanningh Jansz.
30-08-1711 Trijntje, vader Jan Teunisz.
23-09-1711 Jan, vader Cornelis Jacobsz.
23-09-1711 Antje, vader Claes Cornelisz.
27-09-1711 Lijsbeth, vader Willem Jansz.
25-10-1711 Grietje, vader Taemer Cornelisz.
01-11-1711 Pieter, vader Jan Jansz.
01-11-1711 Neeltje, vader Jacob Jacobsz.
01-11-1711 Trijntje, vader Pieter Jacobsz.
08-11-1711 Cornelis, vader Sijbet Cornelisz.
15-11-1711 Aeghje, vader Albert Claesz.
15-11-1711 Geertje, vader Aert Jansz.
29-11-1711 Pieter, vader Pieter Pietersz Haen.
13-12-1711 Maertje, vader Paulus Jansz.
10-01-1712 Jacob, vader Jan Claesz Meursen.
10-01-1712 Cornelis, vader Dirck Jacobsz.
17-01-1712 Lijsebeth, vader Pieter Cornelisz.
28-02-1712 IJsbrandt, vader Mr. Jan Claesz Backer.
28-02-1712 Crijn, vader Dirck Crijnsz.
28-02-1712 Dirck, vader Jan Andriesz.
06-03-1712 Grietje, vader Claes Willemsz Olij.
24-04-1712 Huijbert, vader Hendrick Huijbertsz Scout.
12-06-1712 Meijmerig, vader Jan Abrahams Truijen.
26-06-1712 Maeritje, vader Claes Willemsz Slooten.
26-06-1712 Reijer, vader Pieter Jansz.
03-07-1712 Claes, vader Cornelis Cornelis Decker.
07-08-1712 Hendrickje, vader Anthonius Bouman.
10-08-1712 Diewertje, vader IJsbrandt Lubbertsz.
14-08-1712 Claes, vader Maerten Jansz.
24-08-1712 Neeltje, vader Jacob Ariaensz.
11-09-1712 Dirck, vader Ariaen Simonsz.
11-09-1712 Dirck, vader Willem Cornelisz.
09-10-1712 Cornelis, vader Claes Dircksz Tijsen.
09-10-1712 Hendrick, vader Baert Willemsz Speck.
17-10-1712 Diewertje, vader Cornelis Cornelisz Tilp.
23-10-1712 Trijntje, vader Jan Jansz Swaen.
23-10-1712 Krijntje, vader Jan Jacobsz.
30-10-1712 Pietertje, vader Pieter Jacobsz Hegger.
06-11-1712 Jan, vader Reijer Jansz.
13-11-1712 Cornelis, vader Jacob Benjaminsz.
20-11-1712 Lieven, vader Wouter Lievensz.
27-11-1712 Claes, vader Pieter Jansz Pater.
30-11-1712 Jan, vader Jan Jansz Coster.
18-12-1712 Jan, vader Jan Aldersz.
01-01-1713 Jacob, vader Cornelis Jacobsz.
01-01-1713 Claes, vader Willem Cornelis Adel.
01-01-1713 Gerrit, vader Gerrit Otsz Croon.
08-01-1713 Trijntje, vader Jan Pietersz Wighbout.
08-01-1713 Simon, vader Jan Dircksz.
08-01-1713 Aefje, vader Jan Jansz.
15-01-1713 Pieter, vader Sijvert Pietersz.
15-01-1713 Jan, vader Jacob Pietersz.
29-01-1713 Aeltje, vader Aris Jansz.
05-02-1713 Pietertje, vader Pieter P. Keetman.
29-02-1713 Jan, vader Jacob Jansz.
19-03-1713 Trijntje, vader Frans Muesz.
02-04-1713 Dirck, vader Claes Dircksz.
02-04-1713 Jacob, vader Cornelis Hermensz.
09-04-1713 Jan, den moeder Trijn Cornelis.
30-04-1713 Johannes, vader Cornelis Liets.
25-05-1713 Cornelis, vader Maerten Cornelisz.
18-06-1713 Lijsbeth, vader Cornelis Jansz.
02-07-1713 Jacob, vader Dirck Jacobsz de Boer.
23-07-1713 Lijsbeth, vader Jan Jansz.
23-07-1713 Guertje, vader Reijnder Meijndersz Swaaij.
06-08-1713 Aeghtje, vader Pieter Marcusz.
03-09-1713 Pieter, vader Engel Pietersz.
17-09-1713 Trijntje, vader Willem Pietersz.
24-09-1713 Maertje, vader Cornelis Pietersz.
24-09-1713 Neeltje, vader Jan Cl. Meursen.
01-10-1713 Karsje, vader Jan Karsz.
01-10-1713 Cornelis, vader Jan Cornelisz.
01-10-1713 Aeghje, vader Pieter Claesz Luet.
22-10-1713 Willem, vader Klaes Arentsz Koel.
29-10-1713 Pieter, vader Klaes Pietersz.
29-10-1713 Jan, vader Willem Jansz.
29-10-1713 Jan, vader Jan Jansz.
01-11-1713 Simon, vader Claes simonsz Back.
05-11-1713 Willem, vader Cornelis Teunisz.
26-11-1713 Jan, vader Pieter P. den Haen.
10-12-1713 Grietje, vader Albert Claesz.
10-12-1713 Jacobs, vader Aeriaen Simonsz.
10-12-1713 Trijntje, vader Claes Willems Slooten.
17-12-1713 Cornelis, vader Jacob Cornelisz.
17-12-1713 Simon, vader Willem Kluijt.
26-12-1713 Cornelis, vader Dirck Pietersz.
26-12-1713 Dirck, vader Pieter Jansz.
26-12-1713 Maritje, vader Pieter Cornelisz.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-01-2023

Bron: RA Alkmaar – Schermerhorn Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *