Petten Dopen Gereformeerd 1640-1656

Petten Dopen Gereformeerd 1640-1730

Periode 1640– 1656.

11-11-1640 Den 11 november 1640 is Gert Pietersz, schoolmeester tot Petten zijn kint Jannetje gedoopt.
11-11-1640 Op den 11 november 1640 is Pieter Pietersz van de Haessepolder zijn kint Geertjen gedoopt.
29-11-1640 Op den 29 november 1640 is Jacop Janszoon tot Petten zijn kint Grietjen gedoopt.
05-01-1641 Op den 5 januarij 1641 is Pieter Dirckszoon van Langedijck gedoopt, een oude persoon.
29-01-1641 Op den 29 januarij 1641 is Teunis Jacop van Petten zijn kint Guertgen gedoopt.
27-01-1641 Op den 27 januarij 1641 is Heil Vreericksz tot de Zijp haer kint Guertgen gedoopt.
03-02-1641 Op den 3 febrruarij 1641 is Jan Reijersz van de Haessepolder zijn kint Guertgen gedoopt.
10-02-1641 Op den 10 februarij 1641 is Sijmon Louwersz van de Haessepolder zijn kint Jan gedoopt.
10-02-1641 Op den 10 februarij 1641 is Barent Heijndricxzoon van de Haessepolder zijn kint Neeltgen gedoopt.
17-02-1641 Op den 17 februarij 1641 is Pieter Tomisz tot Petten zijn kint Cornelis gedoopt.
17-02-1641 Op den 17 februarij 1641 is Barent Cornelisz tot Petten zijn kint Maijsi gedoopt.
17-02-1641 Op den 17 februarij 1641 is Jacop Cornelisz van Petten  zijn kint Maritgen gedoopt.
24-02-1641 Op den 24 februarij 1641 is Pieter Allertsz tot de Zijp zijn kint Kersten gedoopt.
10-03-1641 Op den 10 maert 1641 is Joost Jansz Matselaer tot Petten zijn kint Maritgen gedoopt.
17-03-1641 Op den 17 maert 1641 is Jan Jacopszoon tot Petten zijn kint Jacop gedoopt.
18-04-1641 Op den 18 april 1641 is Cornelis Jacopszoon tot Petten zijn kint Dircx gedoopt.
24-04-1641 Op den 24 april 1641 is Isackx Louwersz Bronsen, casteleijn tot Petten zijn kint Machteltgen gedoopt.
24-04-1641 Op den 24 april 1641 is Dirck Cornelisz van de Haessepolder zijn kint Ariaen gedoopt.
05-05-1641 Op den 5 maij 1641 is Jan Sijmonszoon van Petten zij kint Dirck gedoopt.
09-05-1641 Op den 9 maij 1641 is Elet Vrerickszoon van Petten zij kint Itgen gedoopt.
19-05-1641 Op den 19 maij 1641 is Tijs Tijssoon van Petten zijn kint Beletgen gedoopt.
02-06-1641 Op den 2 junij 1641 is Frerick Albertzoon van Petten zijn kint Claes gedoopt.
24-06-1641 Op den 24 junij 1641 is Cornelis Teuniszoon zijn kint Claes gedoopt van Petten.
26-05-1641 Op den 26 maij 1641 is Jacop Korsen, een out persoon gedoopt van Petten.
08-07-1641 Op den 8 julij 1641 is Teunis Pouwelszoon zijn kint Neeltgen gedoopt van Petten.
23-09-1641 Den 23 september 1641 is Jan Janszoon zij kint gedoopt Cornelis, van Petten.
23-09-1641 Den 23 september 1641 is Claes Willemsz zijn kint gedoopt Bellemondt tot Petten.
30-09-1641 Den 30 september 1641 Jan Gerritsz zijn kint gedoopt Trijntje, tot Petten.
30-09-1641 Den 30 september 1641 Heindrick Gerritsz zij kint gedoopt Jannitien tot Petten.
30-09-1641 Op den 30 september 1641 Marckus Matijsz zij kint gedoopt Maertien tot Neu Petten.
30-09-1641 Op den 30 september 1641 Heindrick Louwerusz zij kint gedoopt Louwerus tot Neu Petten.
08-10-1641 Den 8 october 1641 Cornelis Jacopsz zij kint gedoopt Engel tot Petten.
08-10-1641 Den 8 october 1641 Jan Jansz zijn kint Cornelis gedoopt tot Petten.
08-10-1641 Den 8 october Claes Willemszoon zijn kint gedoopt Cornelis tot Petten.
12-10-1641 Den 12 october 1641 Hillebrant Jacopsz zij kint gedoopt Jacop tot Petten.
12-10-1641 Den 12 october 1641 Walv\raven Maertensz zijn kint gedoopt Helltgen in de Zijp.
25-12-1641 Den 25 december Albert Dirck zijn kint gedoopt Willem tot Petten.
25-12-1641 Den 25 december Pieter Cornelis zijn kint gedoopt Claertje tot Petten.
25-12-1641 Den 25 december 1641 Sijmon Simonsz zijn kint gedoopt Neel tot Petten.
25-12-1641 Den 25 december 1641 Jan Jeliszoon zijn kint gedoopt Jan tot Nieu Petten.
25-12-1641 Cornelis Cornelisz zijn kint gedoopt Adriaen tot Nieu Petten.
14-01-1642 Den 14 januarius Jan Gerritszoon, hoedemaecker zijn kint Barber gedoopt tot Petten.
16-01-1642 Den 16 januarius Cornelis Adriaenszoon zijn kint Willem gedoopt tot Petten.
16-01-1642 Den 16 jaunarius Cornelis Dirckxzoon zijn kint Sibrant tot Petten.
16-01-1642 Den 16 januarius Simon Janszoon zijn kint Barber gedoopt tot Petten.
16-01-1642 Den 16 januarius Adriaen Janszoon zijn kint Trin gedoopt tot Petten.
16-01-1642 Den 16 januarius Jacob Handerickx Smit zijn kint gedoopt [naam van het kind niet vermeld].
09-02-1642 Den 9 februarius Aelbert Frederickx zijn kint Jeroen gedoopt tot Petten.
01-07-1642 Den eerste lulius 1642 Pieter jansz zijn kindere gedoopt tot Petten Anna en Trin.
15-07-1642 Den 15 julius 1642 Heinderick Wever zijn kint gedoopt tot Petten Geert.
26-07-1642 Den 26 julius 1642 Meesters Jacob zijn kint gedoopt tot Petten Maartjen.
02-09-1642 Den 2 september 1642 Lourens Jacobsz zijn kint gedoopt tot Petten Jacob.
16-02-1642 Den 16 februarij 1642 Jan Cornelisz zijn kint gedoopt tot Petten, Tades.
16-02-1642 Den 16 februarij 1642 Jan Cornelisz zijn kint gedoopt tot Petten, Pieter.
16-02-1642 Den 16 februarij 1642 Pieter Cornelisz zijn kint gedoopt tot Petten Jan.
07-07-1642 Den 7 julio 1642 Jan Timmerman zijn kint gedoopt tot Petten Guertie.
28-07-1642 Den 28 julius 1642 Jan van Tonnieke zijn kint gedoopt tot Petten [naam niet vermeld].
07-08-1642 Den 7 augustus 1642 Dirk Pieter zijn kint gedoopt tot Petten, Pieter.
11-08-1642 Den 11 augustus 1642 Ools Alfertsz zijn kint gedoopt tot Petten, Trinte.
14-09-1642 Den 14 september 1642 Cornelis Joosten zijn kint Jan gedoopt tot Petten.
14-09-1642 Den 14 september 1642 Cornelis Claesz zijn kint Trin gedoopt tot Petten.
28-09-1642 Den 28 september 1642 Teunis Poulusz zijn kint Neeltje gedoopt tot Petten.
28-09-1642 Den 28 september 1642 Toomen Jan zijn kint Jacob gedoopt tot Petten.
28-09-1642 Den 28 september 1642 Jan Wochtis zijn kint Aerjenmoij gedoopt tot Petten.
12-09-1642 Die weduwe van Cornelis Michiels van Seeper haer kint Cornelis gedoopt tot Petten.
02-11-1642 Den 2 november 1642 Simon Louwisz van de Hasepolder zijn kint Aefje gedoopt tot Petten.
02-11-1642 Den 2 november 1642 Frerick Elitsz van Out Petten zijn kint Gerrit gedoopt tot Petten.
17-11-1642 Den 17 november 1642 Heijndrick Schout van de Hasepolder zijn drie kinderen Joost, Harmen en Abraham gedoopt tot Petten.
23-11-1642 Den 23 november 1642 Jan Huijer van Sloot zijn kint gedoopt tot Petten.
08-12-1642 Den 8 december 1642 Jacob Maertsz van Out Petten zijn kint Maertjen gedoopt tot Petten.
08-12-1642 Den 8 december 1642 Reijer Frericks van Out Petten zijn kint Jan gedoopt tot Petten.
08-12-1642 Den 8 december 1642 Cornelis Jacobs van Out Petten zijn kint Dirck gedoopt tot Petten.
14-12-1642 Den 14 december 1642 Jan Cornelisz van Out Petten zijn kint Meijns gedoopt tot Petten.
14-12-1642 Den 14 december 1642 Claes Siewersz van Sloot zijn kint Siewert gedoopt tot Petten.
17-12-1642 Den 17 december 1642 Cornelis Dircksz tot Out Petten zijn kint Maertje gedoopt tot Petten.
25-12-1642 Den 25 december 1642 Jan Aersz uijt de Burch zijn kint Aefjen gedoopt tot Petten.
21-01-1643 1den 21 januarij 1643 Teunis Jacobsz van Out Petten zijn kint Jannetje gedoopt tot Petten.
10-02-1643 Den 10 februarij 1643 Cornelis Jacobsz, sekretaris tot Out Petten zijn kint Barber gedoopt tot Petten.
10-02-1643 Deb 10 februarij 1643 Johannis Harmens tot Out Petten zijn kint Cornelis gedoopt tot Petten.
02-03-1643 Den 2 martij 1643 Jan Jacobs tot Out Petten zijn kint gedoopt tot Petten [naam dopeling niet vermeld].
04-03-1643 Den 4 martij 1643 Harmen Jans Swager, timmerman zijn kint Claesse gedoopt tot Petten.
29-03-1643 Den 29 maert Jan Jacobsz zijn kint Cornelis gedoopt tot Petten.
29-03-1643 Den 29 maert Jan Jansz Heindericksz zijn kint Neeltje gedoopt.
29-03-1643 Den 29 maert Reijer Willemsz zijn kint Neeltje gedoopt tot Petten.
29-03-1643 Den 29 maert Jacob Jansz Bien zijn kint Jan gedoopt tot Petten.
20-04-1643 Den 20 april Pieter Pietersz van de Haesepolder zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
20-04-1643 Den 20 april Marius van de Hasepolder zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
20-05-1643 Den 20 maij Cornelis Pietersz van de Hasepolder zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
12-06-1643 Den 12 junius Jan Reijers van de Hasepolder zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
21-07-1643 Den 21 julius Jan Cornelis Out Petten zijn kint Aris gedoopt tot Petten.
21-07-1643 Den 21 julius Jan Claes van ’t Sijp zijn kint Claas gedoopt tot Petten.
21-07-1643 Den 21 julius Willem Pietersz Out Petten zijn kint Libet gedoopt tot Petten.
27-07-1644 Den 27 julius Reijer Cornelis van Out Petten zijn kint Aefjen gedoopt tot Petten.
20-08-1644 Den 20 augustus Jan Frericks van de Sijp zijn kint gedoopt tot Petten.  [naam dopeling niet vermeld].
20-08-1644 Den 20 augustus Oolof Olferts van Nieu Petten zijn kint Cornelis gedoopt tot Petten.
20-08-1644 Den 20 augustus Willem Pieters van Out Petten zijn kint Jan gedoopt tot Petten.
20-08-1644 Den 20 augustus sekretaris van Out Petten zijn kint Barber gedoopt.
20-08-1644 Den 20 augustus Poulus Joppen zijn kint Jop gedoopt tot Petten.
20-08-1644 Den 20 augustus Jan Michielis van Nieu Petten zijn kint Geertje gedoopt tot Petten.
20-08-1644 Den 20 augustus Claes Pieters van Nieu Petten zijn kint Pieter gedoopt tot Petten.
28-08-1644 Den 28 augustus Harmen Jelis, waert tot Out Petten zijn kint Pieter gedoopt tot Petten.
28-08-1644 Den 28 augustus Cornelis Claes van Out Petten zijn kint Jannetje gedoopt tot Petten.
28-08-1644 Den 28 augustus Cornelis Jacobs van ’t Out Petten zijn kint Cornelis gedoopt tot Petten.
28-08-1644 Den 28 augustus Pieter Teunis van Out Petten zijn kint Guertje gedoopt tot Petten.
04-09-1644 Den 4 september Marcus Matijs van Out Petten zijn kint Pieter gedoopt.
04-09-1644 Den 4 september Aerjen Reijersz van Out Petten zijn kint Evert gedoopt tot Petten.
10-09-1644 Den 10 september Gerrit Jans van Out Petten zijn kint Cornelis gedoopt.
10-09-1644 Den 10 september Hillebrant Jacobs Out Petten zijn kint Trin gedoopt tot Petten.
06-11-1644 Den 6 november Gerrit Willems van Out Petten zijn kint Geertje gedoopt tot Petten.
20-11-1644 Den 20 november Teunis Jacobs van Out Petten sijn kint Anna gedoopt tot Petten.
20-11-1644 Den 20 november Willem Meijnerts van Out Petten zijn kint Alijt gedoopt tot Petten.
06-11-1644 Den 6 november Lourus Jans van Colhorn, schoolmeester tot Petten zijn kint Geertje Lourens is gedoopt tot Petten.
12-11-1645 Den 12 november 1645 Cornelis Dircks,kurfmaecker zijn kint Out Petten Trin gedoopt tot Petten.
12-11-1645 Den 12 november Cornelis Jacobs Kruf zijn kint Cornelis gedoopt tot Petten.
12-11-1645 Henderick Lourus zijn kint Sibrant Out Petten gedoopt tot Petten.
12-11-1645 Simon Jans Noorden zijn kint gedoopt tot Petten. . [naam dopeling niet vermeld].
12-11-1645 Dirck Willems, boode Nieu Petten zijn kint gedoopt tot Petten. . [naam dopeling niet vermeld].
12-11-1645 Jan Sibrant sijn kint Sibrant Out Petten gedoopt tot Petten.
12-11-1645 Jan Reijer zijn kint gedoopt tot Petten. . [naam dopeling niet vermeld].
12-11-1645 Cornelis Aerjans zijn kint Trin Out Petten gedoopt tot Petten.
12-11-1645 Pieter Pieters Nieu Petten zijn Maertje gedoopt tot Petten.
09-12-1645 Poulus Gerrits Out Petten zijn kint Aerjan gedoopt tot Petten.
09-12-1645 Jan Jacobs Out Petten sijn kint Teunis gedoopt.
09-12-1645 Gerrit Heinderick uit Out Petten sijn Acht gedoopt tot Petten.
29-02-1646 Cornelis Cornelis zijn kint Jacob gedoopt tot Petten.
29-02-1646 Jan Gerrits Out Petten zijn kint Pieter gedoopt tot Petten.
07-03-1646 Willem Jans Ruijter zijn kint gedoopt tot Petten.  [naam dopeling niet vermeld].
20-05-1646 Calis Pieter Out Petten zijn kint Gyert gedoopt tot Petten.
02-06-1646 Duijnker Simon zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
02-08-1646 Cornelis Pieters Modt zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
28-09-1646 Meerken Cornelis van der Boom zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
18-10-1646 Aelbert Dircks Schout zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
12-11-1646 Jan Pieters Grabberdam zijn kint Cornelis gedoopt tot Petten.
12-11-1646 Jan Swijnen Out Petten zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
12-11-1646 Simon Jans Out Petten zijn kint Pieter gedoopt tot Petten.
12-11-1646 Keesoom Nieu Petten zijn kint Pieter gedoopt tot Petten.
12-11-1646 Reijer Willems Nieu Petten zijn kint Jan gedoopt tot Petten.
25-11-1646 Jacob Frericks sijn kint Maertjen gedoopt tot Petten.
09-12-1646 Hooge Bierre zijn kint Jan gedoopt tot Petten.
09-12-1646 Sibrant Heindericks is gebleven voor Petten zijn kint Sibrant gedoopt tot Petten.
09-12-1646 Ans Teunis van Out Petten zijn kint Jan is gedoopt tot Petten.
25-09-1646 Floris Andries , bierstecker tot Out Petten zijn kint Leemert gedoopt.
28-12-1646 Poulus Foppen zijn kint gedoopt tot Petten.
28-12-1646 Den 28 december is Calis Pieter Teunisse van Out Petten zijn kint Guert gedoopt.
05-01-1647 Jochem Cornelis zijn kint Pieter gedoopt tot Petten.
30-01-1647 Poulus Gerrits Out Petten zijn kint Cornelis gedoopt tot Petten.
30-01-1647 Jsaper Dircks van Alckmaer woont nu tot Out Petten zijn kint Sara gedoopt tot Petten.
30-01-1647 Jan Jacobs Backer van Out Petten zijn kint Trin gedoopt tot Petten.
16-02-1647 Den 16 februarij is Pieter Garbrant van Out Petten zijn kint Sjouke gedoopt tot Petten.
16-02-1647 Cornelis Dircks Vuijste Out Petten zijn kint Maertjen gedoopt tot Petten.
22-02-1647 Den 22 februarij Aris Aerjens Zijp zijn kint Neeltjen gedoopt tot Petten.
22-02-1647 Den 22 februarij Marcus Matiszoon tot Out Petten zijn kint Pieter gedoopt tot Petten.
03-03-1647 Den 3 maert Jacob Luijtis Out Petten zijn kint Maerten gedoopt tot Petten.
03-03-1647 Den 3 maert Gerrit Jacobs Out Petten zijn kint Maertjen gedoopt tot Petten.
31-03-1647 Johannis Harmens van Out Petten zijn kint Abraham gedoopt.
31-03-1647 Den 31 maert Elijt Frerijcks van Out Petten zijn kint Jacob gedoopt.
31-03-1647 Den 31 maert Pieter Pieters van Nieu Petten zijn kint Pieter gedoopt.
07-04-1647 Den 7 april If Cornelis van Out Petten zijn kint Jan gedoopt.
10-07-1647 Den 10 julij Simon Lourus van Nieu Petten zijn kint gedoopt tot Petten.  [naam dopeling niet vermeld].
12-09-1647 Den 12 september Jan Michielis van Nieu Petten zijn kint gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
25-12-1647 Pieter Pieters van Nieu Petten zijn kint Pieter gedoopt tot Petten.
10-05-1648 Den 10 maij Maerten Cornelis van Nieu Petten zijn kint Lisebet gedoopt.
10-05-1648 Den 10 maij Abraham Stoffels, wever Nieu Petten zijn kint Aefje gedoopt.
28-08-1648 Reijer Willems van Nieu Petten zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
28-09-1648 Den 28 september Jan Sibrants, stierman tot Out Petten zijn kint Anna gedoopt tot Petten.
28-09-1648 Den 28 september Pieter Jacobs van Out Petten zijn kint Aerjen gedoopt tot Petten.
02-10-1648 Den 2 october Cornelis Maers van Out Petten zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
11-10-1648 Den 11 october Cornelis Cornelis van Sloot zijn kint Aefje gedoopt tot Petten.
11-10-1648 Den 11 october Simon Jans van Out Petten zijn kint Cornelis gedoopt tot Petten.
11-10-1648 Den 11 october Aelbert Frericks van Out Petten zijn kint Frerick gedoopt tot Petten.
11-10-1648 Den 11 october Frerick Crelis van Out Petten zijn kint Trijn gedoopt tot Petten.
11-10-1648 Den 11 october Poulus Gerrits van Out Petten zijn kint Jan gedoopt tot Petten.
18-10-1648 Den 18 october is Jacob Aerjans Neef tot Out Petten zijn kint Orfel gedoopt.
18-10-1648 Den 18 october Hillebrant Jacobs tot Out Petten zijn kint Cornelis gedoopt.
01-11-1648 Den 1 november Pieter Jans van Nieu Petten zijn kint Maertjen gedoopt.
01-11-1648 Den 1 ovember Pieter Jans van Nieu Petten zijn kint Maertje gedoopt.
01-11-1648 Den 1 dito Jasper Dirks Kuijper tot Out Petten zijn kint Neeltje gedoopt.
01-11-1648 Den 1 dito Pieter Volckers tot Out Petten zijn kint Volckert gedoopt.
20-12-1648 Den 20 december is Dirck Claes van Nieu Petten zijn kint Maertje gedoopt.
20-12-1648 Noch is Pieter Jacobs tot Out Petten zijn kint jacob gedoopt tot Petten.
20-12-1648 Den 20 december is Jan Crijnen zijn kint Neeltje gedoopt.
03-01-1649 Den 3 januarij is Henderick Louris een out persoon van Out Petten alhier gedoopt tot Petten.
15-01-1649 Den 15 januarij is Cornelis Bommer van Out Petten zijn kint Lisebeth gedoopt.
24-01-1649 Den 24 januarij is Teunis Poulus van Out Petten zijn kint Garbrant gedoopt ende op de selve tijt is hij mede tot ouderling bevesticht.
24-01-1649 Den 24 januarij is Simon Claes van Out Petten zijn kint Maertje gedoopt.
06-02-1649 Den 6 februarij is Jan Lourens tot Petten gebooren en ’s morgens omtrent tusschen eene ende tween ende is voor den 8 februarij alhier tot Out Petten gedoopt van Johannis Harencarspel. Het is die soon van Lourens Jansz, schoolmeerster ende moeder Diewer Cornelis van Out Petten.
21-03-1649 Den 21 maert 1649 is Reijer Cornelis van Out Petten zijn kint Jan gedoopt.
21-03-1649 Den 21 maert is Cornelis Aerjens Cossebant van de Hasepolder zijn kint Jan gedoopt.
21-03-1649 Den 21 maert is Claes Maers van de Slaper zijn kint Trijntje gedoopt.
21-03-1649 Den 21 maert is Aerjen Claes Droncken van de Oude Zijp zijn kint Jan gedoopt.
01-04-1649 Den 1 april 1649 is Jacob Frericks Sloot zijn kint Maertje gedoopt tot Petten.
17-10-1649 Den 17 october Dirck Cornelis zijn kint Jan gedoopt.
21-10-1649 Den 21 october is Aris Dircks zijn kint Im gedoopt.
12-12-1649 Den 12 december is Heinderick Louris van Out Petten zijn Aefje gedoopt.
05-11-1649 Den 5 november is Jan Sibrants zijn kint Anna gedoopt.
12-11-1649 Den 12 november is Joost Joost Jansz zijn kint gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
12-11-1649 Den 12 november is Simon Cornelis zijn kint gedoopt Jan.
21-11-1649 Den 21 november is Abraham Stoffelsz zijn kint Aefje gedoopt Nieu Petten.
21-11-1649 Den 21 november is Claes Janbrant Out Petten zijn kint Cornelis gedoopt.
30-11-1649 Den 30 november is Pieter Teunisz van Out Petten zijn kint Teunis gedoopt.
30-11-1649 Den 30 november is Claes Simons van Out Petten zijn kint Achtje gedoopt.
05-12-1649 Den 5 december is Cornelis Maersz, stierman zijn kint Jan gedoopt.
05-12-1649 Den 5 december is Claes Jans Vroutis zijn kint Roemertje gedoopt.
05-12-1649 Den 5 december is Teunisje Jacobs van Out Petten zijn kint Anna gedoopt.
15-12-1649 Den 15 december is Jasper Dircks van Alckmaer, woont nu tot Out Petten zijn kint Jan gedoopt.
15-12-1649 Den 15 december is Dirck Willems van de Hasepolder zijn kint Willem gedoopt.
23-12-1649 Den 23 december is Cornelis Willems van de Hasepolder zijn kint Willem gedoopt.
09-01-1650 Den 9 januarij 1650 is Simon Louris van de hasepolder zijn kint Aefje gedoopt.
09-01-1650 Den 9 januarij Jan Joncker van de Slaper zijn kindt Maertje gedoopt.
30-01-1650 Den 30 januarij Cornelis Pieters zijn kint Pieter gedoopt.
06-02-1650 Den 6 februarij is een oude persoon genaemt Trijn Cornelis gedoopt.
13-02-1650 Den 13 februarij is Gerrit Heindericks in de Hasepolder zijn kint Henderijck gedoopt.
20-02-1650 Den 20 februarij 1650 is Cornelis Dircks,kurfmacker zijn kint Jan gedoopt.
20-02-1650 Den 20 dito is Jan Jacobs zijn kint Achtje gedoopt.
20-02-1650 Den 20 dito is Claes Louris van Out Petten zijn kint Jacob gedoopt.
20-02-1650 Den 20 dito is Walraven Maers van de Hasepolder zijn kint Maerten gedoopt.
02-03-1650 Den 2 maert is Jan Jelis van Sloot zijn kint gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
13-03-1650 Den 13 maert is Poulus Joppes van Out Petten zijn kint Trijntje gedoopt.
13-03-1650 Den 13 maert is Kan Gerrits, hoedemacker zijn kint Maertje gedoopt.
20-03-1650 Den 20 maert is Willem Jans van Out Petten zijn Aefje gedoopt.
03-04-1650 Den 3 april 1650 is Jacob Maersz van Out Petten zijn kint Frerick gedoopt.
03-04-1650 Den 3 april ia Aerjen Reijers van Out Petten zijn kint Jacob gedoopt.
20-06-1650 Den 20 junij is Jan Cornelis van de Hasepolder zijn kint gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
03-07-1650 Den 3 julij is Jacob Aerjens Neef van Out Petten zijn kint Orfeltje gedoopt.
28-08-1650 Den 28 augustij is Cornelis Aerjans van Out Petten zijn kint Trijntje gedoopt.
28-08-1650 Den 28 augustij is Cornelis Aerjans van Nieu Petten zijn kint Jannetje gedoopt.
18-09-1650 Den 18 september 1650 is Poulus Gerrits van Out Petten zijn kint Achtje gedoopt.
25-09-1650 Den 25 september is Simon Claes van Out Petten zijn kint Claes gedoopt.
03-10-1650 Den 3 october Gerrit Jansz Noord van Out Petten zijn kint Maertje gedoopt.
03-10-1650 Den 3 october Jan Michielisz van de Hasepolder zijn kint Trijn gedoopt.
09-10-1650 Den 9 october 1650 is Teunis Poulusz van Out Petten, burgemeester zijn kint Garbrant gedoopt.
09-10-1650 Den 9 october Willem Aerjans van de Hasepolder zijn kint Jan gedoopt.
09-10-1650 Den 9 october is Pieter Teunisz van Out Petten zijn kint Teunis gedoopt.
23-10-1650 Den 23 october is Pieter Jacobsz van Out Petten zijn kint Kos gedoopt.
11-11-1650 Den 11 november 1650 is Jacob Cornelis van Out Petten zijn kint Pieter gedoopt.
11-11-1650 Den 11 november is Cornelis Claes van Out Petten zijn kint Sibrant gedoopt.
18-12-1650 Den 18 december 1650 is Cornelis Cornelis van Out Petten zijn kint Cornelis gedoopt.
26-12-1650 Den 26 december is Willem Gerritsz van Out Petten zijn kint Cornelis gedoopt.
12-01-1651 Den 12 januarij 1651 is Jacob Cornelis van Out Petten zijn kint Pieter gedoopt.
28-02-1651 Den 28 februarij is Meester Cornelis twee kinderen gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
08-03-1651 Den 8 maert is Claes Jansz Vrouwtis van Out Petten zijn kint Roemertje gedoopt.
10-04-1650 Den 10 april is Jacob Sandris, smit van Out Petten zijn 2 kinderen gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
24-06-1651 Den 24 junij 1651 is Maerten Cornelis anders Backers Maerten van de Hasepolder zijn kint Aerjen gedoopt.
13-08-1651 Den 13 augustij 1651 is Jacob Luijtisz van Out Petten zijn kint Maerten gedoopt.
20-08-1651 Den 20 augustij is Jan Pietersz Boon van Out Petten zijn kint Simon gedoopt.
27-08-1651 Den 27 augustij 1651 is Reijer Willemsz van de Hasepolder zijn kint Grietje gedoopt.
17-09-1651 Den 17 september 1651 is Jochem Cornelis van Out Petten zijn kint Maertje gedoopt.
17-09-1651 Den 17 september 1651 is Pieter Jacobs Stolp van Out Petten zijn kint Simon gedoopt.
17-09-1651 Den 17 september 1651 is Joost Jansz, brouwer van Out Petten zijn kint Cornelis gedoopt.
17-09-1651 Den 17 september 1651 is Anna Teunis van Out Petten haer kint Gerrit gedoopt. Is van een benisse vrouw, het kint woont in ’t weeshuijs heeft laate dopen Anna Heertisd weesende weesmoeder.
01-10-1651 Den 1 october 1651 is Aerjen Teunisz van Out Petten is zijn kint Olbrant gedoopt.
15-10-1651 Den 15 october is Teunis Poulusz, burgemeester tot Petten sijn kint Anna gedoopt.
15-10-1651 Den 15 dito Jan Pieters van Nieu Petten zijn kint Sieu gedoopt.
15-10-1651 Den 15 dito is Joncker Wolfert van Loenen ?oot officier tot Out Petten zijn kint Andrea Jacoba gedoopt.
15-10-1651 Den 15 dito is Claes Willemsz van Out Petten zijn kint Claes gedoopt.
15-11-1651 Den 15 november is Jacob Aerjens Neef van Out Petten zijn kint Aerjen gedoopt.
22-11-1651 Den 22 november is Claes Siewers van Out Petten zijn kint Garbrant gedoopt.
15-12-1651 Den 15 december is Dirck Cornelis van Out Petten zijn kint Neeltje gedoopt.
22-12-1651 Den 22 december is Marcus Matijsz van Petten zijn twee kinderen gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
29-12-1651 Den 29 december is Joost Jansz Metselaer van Out Petten zijn kint gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
12-01-1652 Den 12 januarij 1652 is Claes Maersz van Out Petten zijn kint Aefje gedoopt.
12-01-1652 Den 12 januarij is Willem Tijsz van Out Petten zijn kint Aerjen gedoopt.
10-02-1652 Den 10 februarij is Jacob Cornelisz Boon van sekertaris tot Petten zijn kint Teettje gedoopt.
18-02-1652 Den 18 februarij is Jacob Jans Schoorel van de Zijp zijn kint Maertjen gedoopt.
31-03-1652 Den 31 maert is Gerrit Jansz, schoemacker van Out Petten zijn kint Jan gedoopt.
07-04-1652 Den 7 april is Meerten Cornelis van Out Petten zijn kint gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
21-04-1652 Den 21 april is Jacob Frericksz van Out Petten zijn kint Neeltje gedoopt.
21-04-1652 Den 21 april is Willem Jansz van Out Petten zijn kint Aerjen gedoopt.
21-04-1652 Den 21 april is Cornelis Pietersz Keesoom van de Hasepolder zijn kint Claes gedoopt.
22-09-1652 Den 22 september is Floris Andriesz Verlegger tot Petten zijn kint Ariaentje gedoopt en is de moeder ’s avonts daer van gestorven.
22-09-1652 Den 22 september 1652 is Louris Jansz, schoolmeester tot Petten zijn kindt Cornelis Lourisz gedoopt.
29-09-1652 Den 29 september is Cornelis Joochem Bommer van Petten zijn kint Pieter gedoopt.
29-09-1652 Den 29 september is Joost Jacobsz van Petten zijn kindt Trijntje gedoopt.
29-09-1652 Den 29 september is Jan Jacobsz Backer zijn kindt Geertje gedoopt woont tot Petten.
29-10-1652 Den 29 october is Teunis Pieters Manglus zijn kint Neeltje gedoopt.
24-02-1653 Den 24 februarij is Cornelis Cornelisz van Sloot zijn kint Cornelis gedoopt.
14-03-1653 Den 14 maert is Sibet Teunisz van Out Petten zijn kint Cornelis gedoopt.
08-05-1653 Den 8 maij 1653 is Aerjen Jansz Schoorel, woont op de Oude Sijp zijn kint gedoopt tot Petten. [naam dopeling niet vermeld].
28-05-1653 Den 28 maij 1653 is Cornelis Lourisz, timmerman tot Petten zijn kint gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
10-01-1655 Den 10 october sijde gedoopt het kint van Claes Florisz met namen Floris,Gerrit Jansz Noorders dochter Neel ende Garbrant de soon van groote Claes Sijmons.
28-02-1655 Den 28 februarij 1655 is Pieter Cornelisz in Out Petten zijn kint Meijns gedoopt.
03-03-1655 Den III maert 1655 is Cornelis Dircksz, korfmacker in Out Petten zijn kindt Jan gedoopt.
06-05-1655 Den 6 maij 1655 is Claas Jansz kindt in Out Petten gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
09-05-1655 Den 9 maij is Claes Jansz Schoorl in de Zijp aen de Belckmerwegh sijn kindt Jan in Out Petten gedoopt.
30-05-1655 Den XXX maij 1655 is Cornelis Sijmonsz in Out Petten sijn kindt Trijn gedoopt.
01-08-1655 Den 1 augustij 1655 is Aerien Maertsz in de Zijp sijn kindt Griet in Out Petten gedoopt.
01-08-1655 Dito is Jan Aerisz in Out Petten zijn kindt Anna gedoopt.
01-08-1655 Dito is Pieter Isbrantsz in Out Petten sijn twee zoone Pieter en Olbrant in Out Petten gedoopt.
08-08-1655 Den 8 augustij is Jan Cornelisz in Out Petten sijn kindt Anna gedoopt.
29-08-1655 Den 29 augustij 1655 is Pieter Cornelisz van Sloot sijn kindt Harmanis in Out Petten gedoopt.
29-08-1655 Dito is Jan sijn kindt Neel gedoopt in Out Petten. [verder niets vermeld].
12-09-1655 Den 12 september is Gerrit Hendricksz van Nieu Petten zijn kint Hendrick gedoopt in Out Petten.
19-09-1655 Den 19 dito is Claes Jansz Vrouwtiens in Out Petten sijn kindt Roemertje gedoopt.
19-09-1655 Dito is Simon Lourisz zijn kindt van Nieu Petten Aefje gedoopt in Out Petten.
27-09-1655 Den 27 september 1655 is Jan Willemsz, timmerman in Out Petten sijn kindt Willem gedoopt.
03-10-1655 Den III october 1655 is Willem Jansz in Out Petten zijn kindt Rins gedoopt.
03-10-1655 Den III october 1655 is Aerjen Laqmmersz zijn kindt Maerten in Out Petten gedoopt.
10-10-1655 Den X october Dirck Cornelisz in Out Petten sijn kindt Guertje gedoopt.
17-10-1655 Den XVII october 1655 is Cornelis Jacobsz in Out Petten zijn kindt Soutjen gedoopt.
31-10-1655 Den XXXI october 1655 is Maerten Arisz in Out Petten zijn kindt Neel gedoopt.
21-11-1655 Den XXI november 1655 is Aerjen Hendricksz in Out Petten zijn kindt Trijn gedoopt.
21-11-1655 Den 21 november is Claes Willemsz in Out Petten zijn kindt gedoopt. [naam dopeling niet vermeld].
28-11-1655 Den 28 november 1655 is Huijbert Lourisz sijn kindt Angenietje in Out Petten gedoopt.
01-12-1655 Den 1 december 1655 is Sijbeth Teunis in Out Petten zijn kindt Pieter gedoopt.
12-12-1655 Den 12 december is Jochem Cornelisz in Out Petten zijn kindt gedoopt Cornelis.
19-12-1655 Den 19 december 1655 is Gerrit Willemsz in Petten zijn kindt Willem gedoopt.
25-12-1655 Den 25 december 1655 is Willem Gerritsz, kerckmeester in Oudt Petten sijn kindt Cornelis gedoopt.
16-01-1656 Den 16 januarij is Cornelis Cornelisz op Sloot zijn kindt Grietje gedoopt.
16-01-1656 Dito is Willem Claesz van Nieu Petten zijn kindt Anna gedoopt.
16-01-1656 Dito is Vrerick Zeisz in Out Petten sijn kindt Theunis gedoopt.
23-01-1656 Den 23 januarij 1656 is Aerjen Reijersz in Out Petten zijn kindt Klaertje gedoopt.
30-01-1656 Den 30 dito is Cornelis Pietersz van Nieu Petten sijn kindt Aechjen gedoopt.
30-01-1656 Dito is hoochkamer in de Zijp sijn kint Johannis gedoopt. [geen ouders vermeld].
02-02-1656 Den 2 februarij 1656 is Jacob Vrericks,grasmaijer op Sloot zijn kindt Aelbert gedoopt.
06-02-1656 Den 6 februarij is Louris Jansz in Out Petten zijn kindt Jacob gedoopt.
16-02-1656 Den 16 dito is Jacob Aerjens Neff in Out Petten zijn kindt Sieuwert gedoopt.
16-02-1656 Dito is Pieter Cornelisz Goet Out Petten zijn kindt Aeltin gedoopt.
05-03-1656 Den 5 maert 1656 is Claas Maertensz op Sloot zijn kindt Maerten gedoopt.
19-03-1656 Den 19 maert is Cornelis Claesz Jongh in Out Petten sijn kint Claes Cornelisz gedoopt.
19-03-1656 Dito is Markis Mathijsz in Out Petten zijn kindt Cornelis gedoopt.
02-04-1656 Den 2 april 1656 is Willem Thijsz in Out Petten zijn kindt Aeris gedoopt.
05-04-1656 Den 5 april 1656 is Jacob Sandersz Smith in Out Petten zijn kindt Guurt gedoopt.
05-04-1656 Dito is Dirck Andriesz in Out Petten zijn kindt Aerjen gedoopt.
08-04-1656 Den 8 april 1656 is Jan Jacobsz alias Jan Boertien sijn kindt Cornelis in Out Petten gedoopt.
30-04-1656 Den XXX april 1656 is Oude Jan Jansz van Hasepolder sijn kindt Aeriesz gedoopt.
30-04-1656 Dito is Claes Vechtersz in Out Petten sijn kindt Neel gedoopt.
01-05-1656 Den 1 maij 1656 is Aeren Jacobsz in Out Petten zijn kindt Jan gedoopt.
21-05-1656 Den 21 maij 1656 is Aelbert Theunisz in Out Petten sijn kindt Kniertien gedoopt.
01-06-1656 Den eerste junius 1656 is Jacob Hendricksz in Out Petten zijn kindt Jan gedoopt.
11-06-1656 Den 11 junij 1656 is Aerian Aeriansz in Out Petten zijn kindt Reijer gedoopt.
20-08-1656 Den 20 augustij 1656 is Jan Harmensz in Out Petten zijn kindt Alewijn gedoopt.
20-08-1656 Dito is Dirck Jansz Joncker van de Slaeper zijn kindt Jan gedoopt.
10-09-1656 Den 10 september 1656 is Jacob Cornelisz in Out Petten zijn kindt Jan gedoopt.
10-09-1656 Dito is Hendrick Lourisz in Out Petten zijn kindt Jan gedoopt.
17-09-1656 Den 17 september 1656 is Jacob Miesz in Nieu Petten zijn kindt Lambert gedoopt.
24-09-1656 Den 24 september 1656 is Johannis Haringcarspel, dienaer Jesu Chrijstij tot Petten zijn kindt Catharina gedoopt.
16-10-1656 Den 16 october 1656 is Reijer Willemsz Bortien in Nieu Petten zijn kindt Willem gedoopt.
22-10-1656 Den 22 october 1656 is Cornelis Aerjensz in Out Petten zijn kindt Pieter gedoopt.
05-11-1656 Den 5 november 1656 is Cornelis Sijmonsz Appel in Out Petten zijn kindt Sijmon gedoopt.
12-11-1656 Den 12 november 1656 is Dirck Thijsz in Out Petten zijn kindt Neel gedoopt.
19-11-1656 Den 19 dito is Cornelis Pietersz Jongemoet in Out Petten zijn kindt Aerjen gedoopt.
19-11-1656 Dito is Jan Isbrantsz in Out Petten zijn kint Sijmon gedoopt.
03-12-1656 Den 3 december 1656 is Pieter Willemsz in Out Petten zijn kindt Neel gedoopt.
10-12-1656 Den 12 december 1656 is Dirck Ockersz in Out Petten zijn kindt Dirck gedoopt.
29-12-1656 Den 29 december 1656 is Jan Aersz in Out Petten zijn kindt Aert gedoopt.
29-12-1656 Dito is Aerjen Reijersz in Out Petten zijn kindt Reijer gedoopt.

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 27 Zijpe (Petten).

Transcriptie: GeneaData 17-05-2021

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *