Lutjebroek Huwelijken Gereformeerd 1689-1710

Lutjebroek Huwelijksinschrijvingen Gereformeerd 1689 – 1795

Periode 1689 – 1710.

31-12-1689 Claas Sijmsz Glaasemaker ende Fenne Dircks haar geboden laten inschrijven en sijn de 15 januarij 1690 hier getrouwt.
05-02-1690 Aris Barentsz, weduwnaar tot Lutjebroeck met Marij Pieters, weduwe uijt Ooster Blocker hier tot Lutjebroeck getrouwt.
19-04-1692 Jan Dircksz, jongesel en Geert Gerrits, jongedochter beijde van Lutjebroeck hare geboden ingeschreven en den 4 maeij getrouwt alhier.
27-04-1692 Wouter Centsz, jongesel uijt Westend van Enckhuijsen met Anna Gerrits, jongedochter uijt Lutjebroeck en den 11 maeij getrouwt alhier.
19-10-1692 Reijnder Jansz Cleijer, jongesel ende Alijd Maartens, jongedochter beijde van Lutjebroeck.
14-11-1692 Ingeschreven Jan Jansz, jongesel woonachtig tot Hoorn en Aeght IJsbrandts, jongedochter tot Lutjebroeck en den 30 dito alhier getrouwt.
00-01-1693 Den januarij hebben dese personen haar laeten inschreven namelijck Wouter Roelifsz, jongesel uijt Grootebroeck met Lijsabet Jans, jongedochter van Lutjebroeck.
04-09-1694 Den 4 september hebben Wouter Roelefsz, weduwnaer van Lutjebroeck en Trijn Heijns, jongedochter geassisteert met Lijsabet Heijns haar naeft ende bloetvrient haare huwelijksgeboden laten inschrijven en sullen zoo God il morgen sijnde den 5 dito haar eerste voorstel ontfangen.
15-10-1694 Den 15 october hebben Dirck Claasz Louw, jongesel van Lutjebroeck en Claasje Luijtjes, jongedochter van de Meultjes hare geboden hebben laten inschrijven en hebben op de 17 dito haar eerste voorstel ontfangen.
03-10-1694 Gerrit Jansz, weduwnaar van Wester Blocker en Antjen Isaaks, weduwe van Schellinghout hier sijn getrouwt op den 3 october zijn getrouwt de attestatie bij dominee Gernsten de trouwbrief gehaalt 27 october 1694.
16-10-1694 Den 16 october hebben Jan Pietersz, jongesel van Lansmeer en Dieuw Claas Hollanders hare gebooden laten inschrijven en op den 17 dito haar eerste voorstel geschreven.
07-02-1696 Den 7 februarij hebben Ivert Hendericksz Hem jongesel van Lutjebroeck met Geert Gerrits, jongedochter van Bovenkarspel haare gebooden laten inschrijven en op den 8 dito haer eerste voorstel gekregen.
08-03-1696 Den 8 maart hebben Claas Pietersz, jongesel van Hoogkarspel met Trijntjen Barents, jongedochter van Lutjebroeck hare gebooden laten inschrijven en op den 9 dito haar eerste voorstel gekregen.
14-03-1697 Den 14 maart hebben Jan Jacobsz Backer, weduwnaar met Kiertjen Brouwers, weduwe van Bovenkarspel hare gebooden laten inschrijven en op den 15 dito haar eerste voorstel gekregen.
13-04-1697 Den 13 april hebben Cornelis Pietersz, jongesel uijt ’t Swaag met Trijn Jans van Lutjebroeck hare geboden laten inschrijven en op den 15 haar eerste voorstel gekregen.
22-09-1697 Den 22 september hebben Govert Duijsentpont, jongesel met Immetjen Hendriks, weduwe beijde van Lutjebroeck en hebben hare gebooden laten inschrijven en 23 dito haar eetste voorstel gekregen.
16-11-1697 Den 16 november hebben Vreeck Pietersz, weduwnaar met Trijn Jans, jongedochter beijde van Lutjebroeck hare gebooden laten inschrijven en op den 17 dito haare eerste voorstellinge.
21-12-1697 Den 21 december habben Claas Isebrantsz, jongesel met Axe? Van Harmens, jongedochter beijde van Lutjebroeck en op de 22 dito hare eerste voorstellinge gekregen.
27-01-1697 Den 27 januarij hebben Dirck Claasz Louw, weduwnaar van Lutjebroeck en Bregt Nannes, weduwe van Andik hare gebooden laten inschrijven en 28 dito hare eerste voorstellinge gekregen.
14-09-1697 Den 14 september hebben Gerrit Claasz Louw, jongesel met Trijntje Klaas, jongedochter beijde van Lutjebroeck hare gebooden laten inschrijven en op den 15 dito hare eerste voorstellinge gekregen.
03-01-1698 Den 3 januarij hebben Jan Helmigh Lantmeter, jongesel schoolmeester tot Lutjebroeck met Aeltje Jacobs Tulp, jongedochter van Wormer hare huwelijkse gebooden laten inschrijven en hebben op den 5 dito haaren eerste voorstellinge gekregen en zijn tot Wormer getrouwt.
11-01-1698 Den 11 januarij hebben Lanne Barentsz, jongesel van Grootebroeck met Anna Claas, jongedochter van Lutjebroeck hare huwelijkse gebooden laten inschrijven en op den 26 januarij alhier in de kerk van Lutjebroeck getrouwt.
17-11-1698 Den  17 november hebben Thaams Claasz, jongesel met Aaf Maartens, weduwe beijde woonagtig tot Lutjebroeck haare gebooden laten inschrijven en op den 18 november haare eerste proclamatien in onse kerke van Lutjebroeck ontfangen.
24-11-1699 Den 24 november hebben Cornelis Pietersz Kruck, weduwnaar van Grootebroeck met Neeltjen Meijnderts, jongedochter tot Lutjebroeck hare huwelijkse geboden laten inschrijven en op den 6 december tot Lutjebroeck getrouwt door do. Cornelis Smith.
24-01-1700 Den 24 januarij sijn dese persoonen tot Lutjebroeck getrout en tot Broeck op ’t stathuijs geboden Harm Pietersz, jongesel van Lutjebroeck met een vroumans uijt Hooghcarspel daar op ’t Hollewal.
29-01-1700 Den 29 januarij hebben Willem Jansz, jongesel met Geertjen Claas, jongedochter beijde woonagtig tot Lutjebroeck heer huwelijkse gebooden laten inschrijven en sijn op den 4 februarij in onse kerk tot Lutjebroeck getrout.
19-08-1700 Den 19 augustus hebben Claas Pietersz, jongesel met Anna Jans, jongedochter beijde woonagtig tot Lutjebroeck haar huwelijkse gebooden laten intekenen en zijn op den 29 den selve maand alhier tot Lutjebroeck in de kerk getrout.
17-09-1700 Den 17 september hebben Jacob Cornelisz Buijsman, jongesel van Broeckerhaven met Cnelisjen Luijtjes, jongedochter van Lutjebroeck haar huwelijkse gebooden laten intekenen.
06-10-1703 Den 6 october hebben Do Cornelius Smith, predicant alhier met juffrou Maria Vis, jongedochter van Enckhuijsen hare huwelijkse geboden laten inschrijven en op den 20 october alhier in de kerke van Lutjebroeck getrouwt.
15-12-1703 Den 15 december hebben Jan Luijtjesz, jongesel met Marij Luijtjes, jongedochter beijde woonachtig tot Lutjebroeck hare huwelijkse gebode laten inschrijven en sijn den 30 december tot Lutjebroeck alhier getrout.
15-12-1703 Den 15 december hebben Dirck Pietersz, jongesel met Anna Willems, jongedochter beijde woonachtigh tot Lutjebroeck hare huwelijkse geboden laten inschrijven en sijn op den xx desember alhier getrout. [datum onleesbaar]
06-04-1704 Den 6 april hebben Meijndert Dircksz, jongesel van Wijdenes met Crijnsje Jans, jongedochter van Lutjebroeck hare huwelijkse geboden laten inschrijven en sijn den 11 meij in onse kerke van Lutjebroeck getrout.
19-11-1704 Hebben Jan Volkersz, jongesel woonachtigh tot Lutjebroeck met Lijsbet Pieters woonachtigh tot Enckhuijsen hare huwelijkse geboden laten inschrijven en sijn den 14 december tot Enckhuijsen getrout.
09-11-1705 Hebben Meijndert Cornelisz, jongesel woonachtigh op Broeckerhaven met Dieuwer Wouters, jongedochter woonachtigh tot Lutjebroeck hare huwelijkse geboden laten inschrijven en sijn den 13 desember tot Bovencarspel getrout.
16-01-1706 Hebben Jan Claasz, jongesel met Maartjen Cornelis, jongedochter beijde woonachtigh tot Lutjebroeck hare huwelijkse geboden laten inschrijven en sijn den 30 januarij alhier getrout.
06-03-1707 Hebben Claas Pietersz, weduwnaar met Alijd Dircks, jongedochter hare huwelijkse gebooden laten inschrijven en sijn den 20 maart 1707 in onse kerke tot Lutjebroeck getrout.
27-08-1707 Hebben Jan Wiggersz, jongesel met Marij Pieters, jongedochter beijde woonachtig tot Lutjebroeck hare huwelijkse geboden laten inschrijven en sijn den 10 september in onse kerke tot Lutjebroeck getrout.
04-01-1708 Hebben Tijs Meijndertsz, jongesel met Anna Jans, weduwe hare huwelijkse geboden laten inschrijven en sijn den 5 februarij getrout in onse kerk tot Lutjebroeck.
05-02-1708 Hebben Pieter Sijmonsz, jongesel woonachtigh tot Bovencarspel met Geertje Hendricks, jongedochter tot Lutjebroeck hare huwelijkse gebooden laten inschrijven en sijn den 21 februarij in onse kerk van Lutjebroeck getrout.
11-02-1708 Hebben Jan Willemsz, jongesel met Aefjen Vreeks hare huwelijkse gebooden laten inschrijven en sijn den 25 in onse kerk van Lutjebroeck getrout.
28-07-1708 Hebben Jan Cornelisz Slodt met Ebel Pieters, beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck hare huwelijkse gebooden laten intekenen en sijn den 12 augustus in onse kerke tot Lutjebroek getrout.
23-03-1709 Hebben Albert Hendricksz, jongesel met Dieutjen Pieters, beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck hare huwelijkse gebooden laten aantekenen en sijn den 2 april in onse kerke tot alhier getrout.
18-04-1709 Hebben burgermeester Dirck Vreecksz, weduwnaar woonghtigh tot Lutjebroeck met Maartjen Willems, weduwe woonaghtigh tot Enckhuijsen hare huwelijkse gebooden laten aantekenen en zijn den 27 april alhier getrout.
26-05-1709 Den 26 maij is Hermen Jansz Backer, weduwnaar uijt Lutjehoogcarspel met Vorstes Dieu, weduwe uijt Hoogcarspel alhier tot Lutjebroeck getrout met bescheijt van hare 3 agtereenvolgende huwelijkse gebooden sonder verhindering te hebben ontfangen.
06-07-1709 Den 6 julij hebben burgermeester Aris Baan, weduwnaar met Geert Luijtjes, jongedochter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck haar huwelijkse gebooden laten intekenen en zijn den 21 julij alhier getrout.
06-03-1710 Den 6 maart hebben Jacob Nansz, jongesel van Bovencarspel met Cornelisje Dircks, jongedochter woonaghtigh tot Lutjebroeck hare huwelijkse gebooden laten aantekenen en zijn den 23 maart alhier getrout.
27-09-1710 Hebben Jan Pietersz Ham, weduwnaar met Aaltjen Herkes hare huwelijkse gebooden laten aantekenen en zijn op den 12 october 1710 in onze kerk tot Lutjeboreck getrout.
22-12-1710 Hebben Nanne Jansz, jongesel woonagtigh tot Lutjebroeck met Trijn Jans, jongedochter woonaghtigh tot Andijk hare huwelijkse gebooden laten inschrijven en zijn tot Andijk getrout.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 10-10-2022

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *