Grootebroek Huwelijken Civiel 1720-1723

Grootebroek Huwelijken Civiel 1669 – 1723

Periode 1719 – 1723.

08-01-1720 Dirck Jansz Mesjes, weduwnaar woonagtig tot Swaagh met Lijsebet Claas, weduwe tot Grootebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 8 januarij 1720.
15-01-1720 Pieter Pietersz, jongesel met Meijnoutjen Jans, jongedogter beijde woonagtig tot Lutjebroek.
15-01-1720 Jan Joosten, jongesel met Marijtjen Meckes, jongedogter beijde woonagtig tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 15 januarij 1720.
22-01-1720 Heertjen Cornelis, jongesel woonagtig aan de Noorderdijk op de Driehuijsen met Trijn Pieters, jongedochter aldaar op Broeckoort. Nota: Dese peroonen sijn niet getrouwt mits de bruijdt siek was maer sijn op den 5e februarij getrouwt alhier naar sal blijken.
22-01-1720 Pieter Jansz, jongesel met Trijn Jacobs, jongedochter beijde woonagtig aan de Noorderdijck op de Bangert.
22-01-1720 Cornelis Jansz, jongesel met Niesje Jans, jongedochter beijde woonagtig aan de Noorderdijck op de Bangert.
22-01-1720 Jan Claasz, jongesel met Trijn Tomis, jongedochter beijde woonagtigh tot Bovenkarspel.
22-01-1720 Luijtjen Pietersz, jongesel met Lijsebeth Cornelis, jongedochter beijde woonagtigh tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 22 januarij 1720.
29-01-1720 Jacob Arisz, jongesel met Anna Jacobs, jongedochter beijde woonagtig tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 29 januarij 1720.
05-02-1720 Herme Cornelisz, jongesel woonagtigh aan de Noorderdijck aan de Boede met Marij Volckers, jongedochter tot Grootebroek.
05-02-1720 Heertjen Cornelisz, jongesel woonagtig aen de Noorderdijck op de Driehuijsen met Trijn Pieters, jongedochter aldaar op de Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 5 februarij 1720.
11-03-1720 Hedde Tijssen, jonghgesel woonagtig tot Bovenkarspel met Trijn Dircks, jongedogter tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 11 maart 1720.
15-04-1720 Nanne Cornelisz, weduwnaar met Trijn Louwes, weduwe beijde woonagtigh aan de Noordijk.
15-04-1720 Cornelis Jansz, jongesel woonagtigh tot Swaagedijk met Trijn Jans, jongedogter tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 15 april 1720.
22-04-1720 Claes Jansz Wagenaer, weduwnaar met Aafjen Machiels, jongedochter beijde woonagtigh tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 22 april 1720.
29-07-1720 Freeck Gerritsz, jongesel woobagtig aan de Nooorderdijck op de Driehuijsen met Aaf Pieters, weduwe mede woonende aen de Noorderdijck op de Bangert. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 29 julij 1720.
19-08-1720 Cornelis Claasz, jonghman met Trijn Pieters, jongedoghter beijde woonagtig aan de Noorderdijck op de Driehuijse.
19-08-1720 Gerrit Jansz Alen, weduwnaar met Neeltjen Cornelis, jongedochter beijde woonagtig on de Hout. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19 augustij 1720.
11-11-1720 Jacob Heijndersz, weduwnaar met Anne Pieters, weduwe beijde tot Andijck aan Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 11 november 1711. Nota: Dese persoonen sijn niet getrouwt geweest op den 4 november mits de bruijgom sieck was maer nu dese selve datum verandert sijnde op den 11 november gelijk hier nevens blijkt.
02-12-1720 Jan Dircksz stapel, jongesel met Marijtje Pieters, jongedochter beijde woonagtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 2 december 1720.
09-12-1720 Jacob Pietersz, jongesel met Vreeckjen Jans, jongedochter beijde woonagtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 9 december 1720.
23-12-1720 Claas Claasz, jongesel woonagtig aan de Noorderdijck op de Bangert met Swaantje Reijnders, jongedogter woonende in de Kuijnder. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 december 1720. Nota: Dese persoonen sijn niet getrouwt maer hebben haar bescheijt gehaalt.
13-01-1721 Luijtjen Meelisz Boot, jongesel met Lijsebet Rieuwerts, jongedogter beijde woonagtig tot Grootebroek.
13-01-1721 Jan Rieuwertsz de Wit, weduwnaar woonagtig tot Grootebroek met Catharijne Jacobs, jongedogter tot Bovenkarspel.
13-01-1721 Sijbrandt Gerritsz Koopman, jongesel met Anne Frans, jongedogter beijde woonagtig tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13 januarij 1721.
20-01-1721 Willem Hendricksz, jongesel met Marij Maartens, jongedochter beijde woonagtig tot Hooghkarspel.
20-01-1721 Jan Jacobsz, jongesel met Nan Jans, jongedoghter beijde woonagtig tot Hooghkarspel.
20-01-1721 Dirck Claasz Sprongh, jongesel met Geert Cornelis, jongedoghter beijde woonagtig tot Grootebroek.Cornelis Claasz Swart, jongesel met Trijntjen Arians, jongedochter beijde woonagtigh tot Grootebroek.
20-01-1721 Sijmon Pietersz, jongesel met Anne Cornelis, jongedoghter beijde woonagtigh tot Lutjebroek.
20-01-1721 Cornelis Crijnsz, jongesel woonagtig aan de Noorderdijk op de Bangert met Ettjen Adams, jongedochter tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 20 januarij 1721.
27-01-1721 Jan Jansz, jongesel met Anna Joostes, jongedochter beijde woonagtigh tot Lutjebroek.
27-01-1721 Jan Hendricksz, weduwnaar woonagtig tot Venhuijsen met Grietjen Cornelis, jongedochter tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 27 januarij 1721. Nota: Dese persoonen sijn niet getrouwt maar hebben haar bescheijt gehaelt.
03-02-1721 Jan Willemsz Smit, jongesel woonagtigh tot Oosterblocker met Geertje Claas, weduwe tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 3 februarij 1721.
10-02-1721 Jan Tijmonsz de Zeeuw, jongesel met Luijdouw Jans Jennis, jongedochter beijde woonagtig tot Lutjehooghkarspel.
10-02-1721 Pieter Jacobsz Deen, jongesel met Trijn Jans, jongedochter beijde woonagtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 10 februarij 1721.
01-02-1721 Claas Claasz, jongesel woonagtig aan de Noorderdijck op de Bangert met Swaantje Reijnders, jongedochter woonende in de Kuijnder. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 1 februarij 1721.
26-05-1721 Pieter Brantjes, jongesel sullende trouwen met Aaltjen Pouwels Ven, jongedochter beijde woonagtig tot Grootebroek.
26-05-1721 Pieter Vreecksz, weduwnaar sullende trouwen met Aaf Cornelis, jongedogter beijde woonagtig tot Grootebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 26 meij 1721.
14-07-1721 Jan Jacobsz, jongesel met Griet Jans, jongedochter beijde woonagtig aan de Noorderdijck op Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14 julij 1721.
21-07-1721 Outger Cornelisz, jongesel met Grietje Dircks, jongedochter beijde woonagtig tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21 julij 1721.
28-07-1721 Cornelis Pietersz, jongesel met Marij Maartens, jongedochter beijde woonagtig tot Grootebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 28 julij 1721.
22-09-1721 Sijmon Tijsz, jongesel met Aafjen Reijners, jonhedogter beijde woonagtig tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 22 september 1721.
29-09-1721 Dirck Pietersz, jongesel met Dieuwtjen Dircks, jongedoghter beijde woonagtig tot Grootebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 29 september 1721.
06-10-1721 Pieter Germondtsz, weduwnaar woonagtig tot Hooghkarspel met Lijsebet IJsbrandts, jongedochter tot Westerblocker.
06-10-1721 Gerridt Tijsz, jongesel woonende tot Grootebroek met Grietje Claas, weduwe tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 6 october 1721.
20-11-1721 Hendrik Gerritsz, jongesel met Dieuw Teunis, weduwe beijde woonagtig aan de Noorderdijck op de Driehuijse. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 20 november 1721.
22-12-1721 Cornelis Dircksz Kee, weduwnaar met Bregjen Aris, weduwe . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 22 december 1721.
28-12-1721 Doede Pietersz van ’t Slot, jongesel woonagtig tot Grootebroek met Bregje Cornelis, jongedogter van de Noorderdijck op Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 28 december 1721.
29-12-1721 Jan IJsbrandtsz, jongesel met Geert Cornelis, jongedochter beijde woonagtig tot Grootebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 29 december 1721.
12-01-1722 Teunis Cornelisz, jongesel met Maartjen Cornelis, jongedogter beijde woonagtig aan de Noorderdijck op de Boede. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12 januarij 1722.
19-01-1722 Dirck Cornelisz Cappiteijn, jongesel woonagtig aan de Noorderdijck op de Driewerve met Maartje Pieters, weduwe tot Wervershoof op de Lagedijck.
19-01-1722 Jan Ariansz, jongesel met Aaf Heertjes, jongedochter beijde woonagtig aan de Noorderdijck op de Boede.
19-01-1722 Teunis Willemsz, jongesel woonagtig tot Bovenkarspel met Marijtje Hartjes, jongedochter in ’t Westeijnde van Enckhuijsen.
19-01-1722 Gerridt Claasz, jongesel met Dieuwtje Cornelis, jongedoghter beijde woonagtig ror Lutjebroek.
19-01-1722 Claas Dircksz, jongesel met Cornelisjen Pieters, jongedoghter beijde woonagtig tot Lutjebroek.
19-01-1722 Aris Bartelsz, jongesel met Cornelisjen Gerridts, jongedoghter beijde woonagtig tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19 jannuarij 1722.
26-01-1722 Dirck Nolsz, jongesel van Broeckerhaven met Trijntje Jans, jongedochter woonagtig tot Enckhuijsen.
26-01-1722 Dirck Jacobsz, jongesel woonagtig aan de Noorderdijck op de Bangert met Anne Claas, jongedochter tot Onderdijck.
26-01-1722 Pouwels Barentsz, weduwnaar met Sjoertjen Dircks, bejaarde dochter beijde woonagtig tot Grootebroek.
26-01-1722 Melis Pietersz, jongesel met Trijntje Jacobs, jongedochter beijde woonagtig tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 26 januarij 1722.
09-02-1722 Reijnier Gerritsz, jongesel van Purmerendt met Marijtje Claas, jongedochter tot Bovenkarspel.
09-02-1722 Cornelis Outgersz, jongesel met Geert Jans, jongedochter beijde woonagtigh tot Grootebroeck.
09-02-1722 Claas Jansz, jongesel met Dieuwtjen Pieters, jongedochter beijde woonagtig tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 9 februarij 1722.
02-03-1722 Meijnert Dircksz, jongesel met Trijn Pieters, weduwe beijde woonagtig tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 2 maart 1722.
13-04-1722 Wouter Pietersz Hoeck, jongesel woonagtig tot Lutjebroek met Lijsebeth Claas, jongedochter tot Bovenkarspel.
13-04-1722 Arian Cornelisz, jongesel woonagtig tot Bovenkarspel met Pietertje Pieters, jongedochter tot Grootebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13 april 1722.
11-05-1722 Jan Pietersz, jongesel met Geert Jans, jongedochter beijde woonagtigh tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 11 meijus 1722.
10-08-1722 Joris Claasz, jongesel met Griet Pieters, weduwe beijde woonagtig aan de Noorderdijck op de Bangert. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 18 augustij 1722.
13-07-1722 Gerrid Sijmonsz Visker, weduwnaar met Aacht Hermis, jongedochter beijde woonchtich tot Lutjebroeck in de Horn. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13 julijus 1722.
21-09-1722 Jan Sijmonsz Bakker, jongesel met Marij Outgers, jongedoghter beijde woonagtig tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21 september 1722.
19-10-1722 Pieter Sieuwertsz, weduwnaar woonagtig aan de Noorderdijck beoosten Broeckoort met Marij Jans, jongedochter op de Oosterswagedijk. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19 october 1722.
02-11-1722 Jan Pietersz, weduwnaar woonagtig tot Grootebroek met Meijnoutjen Meijnerts tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 2 november 1722.
09-11-1722 Meijnert Cornelisz Groot, jongesel woonagtig tot Grootebroek met Marijtje Frans tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 9 november 1722.
15-11-1722 IJsbrandt Brantjes, weduwnaar met Grietjen Joris, jongedoghter beijde woonagtig tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 15 november 1722.
16-11-1722 Jan Albertsz, weduwnaar met Aafjen Pieters, jongedoghter beijde woonagtig tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 16 november 1722.
23-11-1722 Vreeck Pietersz, weduwnaar woonagtig tot Grootebroeck met Geert Jans, jongedochter tot Lutjebroek.
23-11-1722 Wouter Maartensz, jongesel woonagtig tot Lutjebroeck met Geert Sijmons, jongedochter tot Grootebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 november 1722.
11-01-1723 Meijnert Meijnertsz, jongesel met Marijtjen Aarjens, jongedoghter beijde woonagtig tot Bovenkarspel.
11-01-1723 Claas Reijnertsz, jongesel met Marijtjen Dircks, jonhedoghter beijde woonagtig tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 11 januarij 1723.
18-01-1723 Gerrit Jansz, jongesel woonagtig tot Grootebroeck met Neeltjen Jacobs, jongedoghter tot Bovenkarspel.
18-01-1723 Dirck Pietersz, jongesel woonagtig in ’t Westeijnde van Enckhuijsen met Trijn Cornelis, jongedoghter tot Grootebroeck.
18-01-1723 Pieter Maartensz, weduwnaar woonagtig tot Lutjebroeck met Marij Pieters, jongedoghter tot Wervershoof.
18-01-1723 Volcker Kaaghman, weduwnaar met Marij Jans, jongedoghter beijde woonagtig tot Grootebroeck.
18-01-1723 Jan Dircksz Wint, jongesel met Aaltje Jans, jongedoghter beijde woonagtig tot Grootebroeck.
18-01-1723 Cornelis Gerritsz, jongesel met Anne Outgers, jongedoghter beijde woonagtig tot Grootebroeck.
18-01-1723 Pieter Pietersz, weduwnaar met Anne Hendricks, jongedoghter beijde woonagtig tot Lutjebroeck.
18-01-1723 Pieter Jansz, jongesel met Reijnouw Pieters, jongedoghter beijde tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 18 januarij 1723.
25-01-1723 Meijnert Jansz, jongesel met Trijn Jacobs, jongedoghter beijde woonagtig aan de Noorderdijck op de Bangert.
25-01-1723 Willem Willemsz, jongesel met Geert Jans, jonhedghter beijde woonagtig tot Grootebroeck.
25-01-1723 Jan Sijmonsz, jongesel met Reijnoutjen Pieters, weduwe beijde woonagtig tot Lutjebroeck.
25-01-1723 Jan Jacobsz, jongesel met Aaltje Gerrits, weduwe beijde woonagtig tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 25 januarij 1723.
01-02-1723 Luijtjen Pietersz Boodt, jongesel woonagtigh tot Grootebroeck met Dieuw IJsbrandts, jongedoghter woonende aan de Noorderdijck op de Driehuijse.
01-02-1723 Pieter Gerridtsz, jongesel woonagtig tot Bovenkarspel met Aafjen Cornelis, weduwe tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 1 februarij 1723.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 08-10-2022

Bron: RA Hoorn – Grootebroek Inv.nr. 15

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *