Grootebroek Dopen Gereformeerd 1748-1769

Grootebroek Dopen Gereformeerd 1721 – 1769

Periode 1748 – 1769.

10-01-1748 Den 10 januarij 1748 Jacob Kestes en Geertje Johannis haar kint gedoopt genaamt Jan.
24-01-1748 Den 24 januarij 1748 Roelof Klaasz en Aafje Agges haar kint gedoopt genaamt Jantje.
28-01-1748 Den 28 januarij 1748 Jan Nannesz en Grietje Cornelis van Broekerhaven haar kint gedoopt genaamt Crelis.
13-03-1748 Den 13 maart 1748 zijnde bedendag Pieter Cuijper en Aafje Pieters haar kint gedoopt genaamt Pieter.
07-04-1748 Den 7 april Vreek Jacobsz Bil en Jacobje Wouters haar kint gedoopt genaamt Jan.
21-04-1748 Den 21 april Hendrik Bakker zaliger en Geertje Jans haar kint ten heijligen doop gehouden door Aaltje Hendriks en is daar volgens genaamt Hendrik.
26-05-1748 Den 26 maij 1748 Pieter Jansz Mignon en Antje Hendriks van Bovenkarspel haar kint gedoopt genaamt Alsje. De dooppeet Hendrikje Jans.
01-09-1748 Den 1 september Jan Wognum en Dieutje Pieters haar kint gedoopt genaamt Cornelis. NB dooppeet Aafje Wouters.
15-09-1748 Den 15 7ber 1748 Wigger Tromp en Antje Claas haar kint gedoopt genaamt Grietje.
09-10-1748 Den 9 8ber 1748 Teunis Maartensz en Aaltje Jans haar kint gedoopt genaamt Jan.
27-11-1748 Den 27 9ber 1748 ’s avonds Cornelis Bos en Trijntje Didama haar kint gedoopt genaamt Christianus.
05-02-1749 Den 5 februarij 1749 Jan Jansz Stok en Geert Jans haar kint gedoopt genaamt Aaf Jans.
12-02-1749 Den 12 februarij Jan Boeder en Dieutje Reijnders haar kint gedoopt genaamt Jantje.
26-02-1749 Den 26 februarij 1749 op bidavond Henrik Geertsz en Willemtje Tromps haar kint gedoopt genaamt Dieuwertje.
07-05-1749 Den 7 maij 1749 Jan Oedes en Trijntje Cornelis haar kint gedoopt genaamt Oede.
01-06-1749 Den 1 junius Joannes Pool en Lijsebetje van der Deure haar kint gedoopt genaamt Teunis.
03-08-1749 Den 3 augustus 1749 Hermanis Vries en Sara van Tilburg haar kint gedoopt genaamt Elisabet. Dese Sara van Tilburg bij toeval met een schip aan Broekerhaven gekomen, en daar bevallen, is ’t kint door absentie va d’ predikant te Bovenkarspel alhier gedoopt. 1771 den 20 junij ’t doopcedul geligt door Elisabet diese zeijd te weten.
17-08-1749 Den 17 augustus 1749 Gerard van Steijn en Geertje Ham uijt Bovenkarspel haar kint gedoopt genaamt Trijntje. Dooppeet Jaapje van Steijn.
31-08-1749 Den 31 augustus Henrik Andriesz en Nantjen Boelis uijt Bovenkarspel haar kint gedoopt genaamt Trijntje. Dooppeet Moertjen Henriks.
02-11-1749 Den 2 9ber 1749 Jan Marschalk en Gardina Nustatters haar kint gedoopt genaamt Michiel.
17-12-1749 Den 17 xber 1749 Klaas van Rechteren en Meijnoutje Groot haar kint gedoopt genaamt Jacob.
04-01-1750 Den 4 januarij 1750 Jan Nannesz en Grietje Cornelis uijt Bovenkarspel haar kint gedoopt genaamt Trijntje.
08-02-1750 Den 8 februarij Cornelis Tromp en Trijntje Dirks haar kint gedoopt genaamt Dirk.
05-04-1750 Den 5 april 1750 Cornelis Bosch en Trijntje Didama haar kint gedoopt genaamt Jongejan.
18-10-1750 Den 18 8ber Pieter Hermonsz en Grietje Jans haar kint gedoopt genaamt Aaltje.
18-11-1750 Den 18 9ber 1750 savonds Pieter Mol en Aafjen Pieters haar kint gedoopt genaamt Klaas.
04-04-1751 Den 4 april Jacob Kestes en Geertje Johannis haar kint gedoopt genaamt Carst.
31-10-1751 Den 31 october Klaas Hercksz Dekker en Sjouke Jans haar kint gedoopt genaamt Marij.
03-10-1751 Den 3 dito Wigger Cornelis Kruk en Saartje Pieters haar kint gedoopt genaamt Reijnder.
21-11-1751 Den 21 9ber 1751 Abel Jansz, dienaar deser justitie, en Trijntje Claas haar kint gedoopt genaamt Antje.
28-11-1751 Den 28 9ber Jan Oedes en Trijntje Cornelis haar kint gedoopt genaamt Neeltje.
25-12-1751 Den 25 xber 1751 een kint van Geertje Jans ten heijlige doop gehouden door Grietje (in de Zwaan) welke kint in onegt is geteelt en heeft de moeder tot vader verklaart (soo mijn is gezegt) Jacob Keb. Dit kint is gedoopt met de naam van Jacob.
19-01-1752 Den 19 januarij 1752 Bernardus Jansz en Trijntje Jans uijt Lutjebroek haar kint gedoopt genaamt Marijtje. Getuijge Meijnouw Freeks.
03-04-1752 Den 3 april Roelof Jansz en Maartje Cornelis haar kint gedoopt genaamt Pietertje.
03-04-1752 Den 3 april Cornelis Ruijter en Trijntje Pieters haar kint gedoopt genaamt Grietje.
30-04-1752 Den 30 april 1752 Jan Etsen en Antje Claas haar twee kinderen gedoopt genaamt Claas en Dieuwertje.
11-05-1752 Den 11 maij Pieter van Rechteren en Marijtje Tijmons haar kint gedoopt genaamt Tijmon.
20-08-1752 Den 20 augustus Quirijn van Slingeland, moolenaar, en Lijsbet Pool haar kint gedoopt genaamt Marijtje.
10-09-1752 Christiaan Klaasz en Cornelisje Hermons haar kint op den 10 september 1752 gedoopt genaamt Antje. Ten doop gehouden door Cornelisje Jans.
22-11-1752 Den 22 9ber Johannis Pool, secretaris van Dregterland, en Lijsbetje van der Deure haar kint gedoopt genaamt Cornelia.
28-01-1753 Den 28 jannuarij 1753 Klaas Herksz Dekker en Sjouke Jans haar kint gedoopt genaamt Hilletje.
04-02-1753 Den 4 februarij Wigger Cornelisz Kruk en Saartje Pieters haar kint gedoopt genaamt Willem.
11-02-1753 Den 11 februarij Pieter Jansz en Annetje  Mens uijt Bovenkarspel haar kint gedoopt genaamt Grietje. Getuijge Antje Cornelis.
04-03-1753 Den 4 maart Jan Silver alias Smit en Trijntje Poulus haar kint gedoopt genaamt Jan.
04-03-1753 Den 4  maart Klaas Dirksz Bakker en Grietje Gorter haar kint gedoopt genaamt Pieter.
29-04-1753 Den 29 april Pieter Mol en Aafjen Pieters haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
24-06-1753 Den 24 junij Henrik Geersz en Willemtje Tromp haar kint gedoopt genaamt Jantje.
15-07-1753 Den 15 julius Christina van Hesel en Anthonij van Suijlen haar kint gedoopt genaamt Willem.
29-07-1753 Den 29 julius Pieter Pool en Geertje Pieters haar kint gedoopt genaamt Ariaantje.
07-10-1753 Den 7 8ber 1753 Jan Marschalk en Gardina Nustatters haar kint gedoopt genaamt Aaltje.
12-11-1753 Den  12 9ber Cornelis Bosch en Trijntje Didama haar kint gedoopt genaamt Marijtje.
12-11-1753 Den 12 9ber 1753 Cornelis van Gelderen en Aafjen Jacobs haar kint gedoopt genaamt Baren.
09-12-1753 Qureijn van Slingerlamd, moolenaar, en Lijsbet Pool haar kint gedoopt genaamt Teunis.
10-02-1754 Den 10 februarij Abel Jansz, dienaar deser justitie en Trijntje Klaas haar kint gedoopt genaamt Jan.
17-02-1754 Den 17 februarij Cornelis Pietersz en Trijntje Dirks haar kint gedoopt genaamt Pieter.
30-06-1754 Den 30 junius Jan Jansz Silver en Trijntje Poulus haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
21-07-1754 Den 21 julius Joannis Pool en Lijsbetje van der Deure haar kint gedoopt genaamt Pieter.
11-08-1754 Den 11 augustus Jan Wognum en Dieutje Pieters haar kint gedoopt genaamt Marijtje.
13-11-1754 Den 13 9ber 1754 Jan Etsen en Antje Claas haar kint gedoopt genaamt Klaas.
17-11-1754 Den 17 9ber Anthonij van Suijlen en Christina van Hesel haar kint gedoopt genaamt Aaltje.
24-11-1754 Den 24 9ber Wigger Cornelisz Kruk en Saartje Pieters haar kint gedoopt genaamt Willem.
23-02-1755 Jan Klaasz Donker woonende in de Mosselbank en Trijntje Pieters haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
18-05-1755 Den 18 maij 1755 Christiaan Klaasz en Cornelisje Hermons haar kint gedoopt genaamt Marijtje. NB ten heijlige doop gehouden door Cornelisje Jans.
10-08-1755 Den 10 augustus Jacob Ruijter en Antje Jacobs van Broekerhaven haar kint gedoopt genaamt Lijsebet. NB ter heijlige doop gehouden door ntje Ruijters.
24-08-1755 Den 24 augustus Cornelis Bos en Trijntje Didama haar kint gedoopt genaamt Jannetje.
19-11-1755 Den 19 9ber 1755 Joannis Pool, secretaris van Dregterland, en Lijsbetje van der Deure haar kint gedoopt genaamt Trijntje.
23-11-1755 Den 23 9ber Teunis Beddeman en Jantje Reijnders van Broekerhaven haar kint gedoopt genaamt Cnelisje. Dooppeet Aaltje Beddeman.
10-12-1755 Den 10 xber Henrik Geersz en Willemtje Tromp haar kint gedoopt genaamt Jantje.
04-01-1756 Den 4 januarij 1756 Quirijn van Slineland (molenaar) en Lijsbet Pool haar kint gedoopt genaamt Jan.
07-01-1756 Den 7 januarij 1756 Cornelis Pietersz Wagemaker en Trijntje Dirks haar kint gedoopt genaamt Pieter.
07-01-1756 Den 7 januarij Jan Oedes en Trijntje Cornelis haar kint gedoopt genaamt Jacob Jansz.
28-01-1756 Den 28 januarij Jan Jansz Silver en Trijntje Poulus haar kint gedoopt genaamt Paulus.
16-05-1756 Den 16 maij Cornelis van Delderen en Aafjen Jans haar kint gedoopt genaamt Jacob.
01-08-1756 Den 1 augustus Abel Jansz, dienaar deses justitie, en Trijntje Claas haar kint gedoopt genaamt Jantje.
01-08-1756 Den 1 dito Cornelis Jansz Diender en Rensje haar kint gedoopt genaamt Meijnoutje.
08-08-1756 Den 8 dito Pieter Jansz Boot en Hiltje Maartens haar kint gedoopt genaamt Jan.
29-08-1756 Den 29 augustus 1756 Claas Dirksz Bakker en Grietje Gorters haar kint gedoopt genaamt Grietje.
06-03-1757 Den 6 maart 1757 Pieter Dirksz en Aafje Klaas haar kint gedoopt genaamt Dirk.
19-06-1757 Pieter Bakker en Antje Gosems haar kint gedoopt genaamt Ida den 19 junij 1757. NB de dooppeet Anna Reijnolds.
18-12-1757 Den 18 xber 1757 Cornelis Bosch en Trijntje Didama haar kint gedoopt genaamt Jongejan.
26-02-1758 Den 26 februarij 1758 Cornelis van Gelderen en Aafjen Jacobs haar kint gedoopt genaamt Aaltje.
26-02-1758 Den 26 februarij Sijmon Dirksz, dienaar deser justitie, en Maartje haar kint gedoopt genaamt Jantje.
28-05-1758 Den 28 maij Jan Jansz Silver (Smit) en Trijntje Poulus haar kint gedoopt genaamt Cornelia.
30-07-1758 Den 30 julius Mr. Jacob Kes en Geertje Jans haar kint gedoopt genaamt Hendrik.
20-08-1758 Den 20 augustus 1758 Johannis Pool, secretaris van Dregterland, en Lijsebetje van der Deure haar kint gedoopt genaamt Pieter.
24-09-1758 Den 24 7ber 1758 Jan Wognum en Dieutje Pieters haar kint gedoopt genaamt Aafje.
01-10-1758 Den 1 october Cornelisje Pieters Wakemaker en Trijntje Dirks haar kint gedoopt genaamt Grietje.
01-10-1758 Den 1 october 1758 Jacob Bos en Maartje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Maarten.
01-01-1759 Den 1 januarij 1759 Jan Willemsz Koedooder en Trijntje Willems haar kint gedoopt genaamt Maartje.
14-01-1759 Den 14 januarij 1759 Nanne Robberts en Trijntje Cornelis van de Noorderdijk op d’ Boedel haar kint gedoopt genaamt Crelis.
11-02-1759 Den 11 februarij Pieter Boot en Hiltje Maartens haar kint gedoopt genaamt Geertje.
20-05-1759 Den 20 maij 1759 Abel Jansz, dienaar deser justitie, en Trijntje Claas haar kint gedoopt genaamt Dirk.
24-06-1759 Den 24 junij Cornelis Jansz Diender en Rensje Haaijes haar kint gedoopt genaamt Jan.
23-09-1759 Den 23 september Pieter Bakker en Antje Gosems haar kint gedoopt genaamt Johannis.
21-10-1759 Den 21 october Quirijn van Slingeland, molenaar, en Lijsbet Pool haar kint gedoopt genaamt Jacob.
21-10-1759 Den 21 8ber Cornelis Louw en Hiltje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Maartje.
18-11-1759 Den 11 9ber van wijlen Jan Kosjen en Trijntje Cornelis haar kint gedoopt genaamt Jantje. Dooppeet Anna Klaas.
18-11-1759 Den 18 9ber Klaas Dirksz Bakker en Grietje Gorters haar kint (in mijn presentie door ons Dominee Tilburg in Bovencarspel kerk)  gedoopt genaamt Dirk.
23-12-1759 Den 23 xber 1759 Jan Oedes en Trijntje Cornelis haar kint gedoopt genaamt Cornelis Jansz.
06-01-1760 Den 6 januarij 1760 Cornelis van Gelderen en Aafje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Grietje.
02-03-1760 Den 2 maart Jan Cornelisz Grootebroek en Antje Barens Benkelman haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
09-03-1760 Den 9 maart Pieter Pool, geregtsbode, en Johanna Smit haar kint gedoopt genaamt Meijnoutje.
22-06-1760 Den 22 junij Jan Klaasz van den Meer en Aafje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Geertje.
24-08-1760 Den 24 augustus 1760 Nanne Jansz Tromp en Geertje Simons haar kint gedoopt genaamt Sijbrig.
26-10-1760 Den 26 october Teunis Vos en Grietje haar kint gedoopt genaamt Bregje.
09-11-1760 Den 9 november Jacob Klaasz en Maartje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Klaas.
14-12-1760 Den 14 xber Jacob Freeksz en Grietje haar kint gedoopt genaamt Freek. Dooppeet Maartje Freeks.
08-02-1761 Den 8 februarij 1761 Jan Willemsz Koedooder en Trijntje Willems haar kint gedoopt genaamt Sijtje.
22-02-1761 Den 22 februarij Joannis Pool, secretaris van Dregterland, en Kijsebetje van der Deure haar kint gedoopt genaamt Pieter,
19-04-1761 Den 19 april Cornelis van Gelderen en Aafjen Jacobs haar kint gedoopt genaamt Jacob.
10-05-1761 Den 10 maaij 1761 Willem Simonsz Boot en Niesje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
17-05-1761 Den 17 maij Cornelis Pietersz Wakemaker en Trijntje Dirks haar kint gedoopt genaamt Aafje.
04-10-1761 Den 4 october Jan Roelofsz en Aaltje Jans haar kint gedoopt genaamt Roelof.
18-10-1761 Den 18 october Jan Oedes en Trijntje Cornelis haar kint gedoopt genaamt Teetje.
28-03-1762 Den 28 maart 1762 Jan Zwier en Maartje Vreeks haar kint gedoopt genaamt Hiltje.
28-11-1762 Den 28 9ber 1762 Jan Willemsz Koedooder en Trijntje Willems haar kint gedoopt genaamt Willem.
19-12-1762 Den 19 xber Jan Klaasz van der Meer en Aaltje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Klaas.
16-01-1763 Den 16 januarij 1763 Klaas Cornelisz en Reijnoutje Pieters haar kint gedoopt genaamt Maartje.
29-05-1763 Den 29 maij Klaas Dirksz Bakker en Grietje Gorters haar kint gedoopt genaamt Marijtje.
12-06-1763 Den 12 junij 1763 Jan Jansen en Aafjen Teunis haar kint gedoopt genaamt Teunis.
18-09-1763 Den 19 september Pieter Jansz Boot (Oostindien schipper) en Hiltje Maartens haar kint gedoopt genaamt Jan Pietersz Boot.
20-11-1763 Den 20 november 1763 twee kinderen (eener dragt) van Grietje Geerts, weduwe, in overspel geprocreert bij Klaas Luijtjes soo als gemeenlijk gezegt wort. De doophefster Anne Klaas, de naamen bij den doop gegeven Luijtje en Gerrit.
27-11-1763 Den 27 november Nanne Jansz Tromp en Geertje Simons haar kint gedoopt genaamt Trijntje.
04-12-1763 Den 4 december Abel Jansz, dienaar deser justitie, en wijlen Trijntje Claas haar kint gedoopt genaamt Trijntje.
19-12-1763 Den 19 december Willem Simonsz Boot en Niesje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Grietje Willems Boot.
25-12-1763 Den 25 december Zwier Gerritsz en Teetje Jonkes haar kint gedoopt genaamt Hiltje.
22-01-1764 Den 22 januarij 1764 Dirk Leen en Grietje Bastiaans haar kinderen gedoopt genaamt Grietje en Jacob. NB dese zijn uijt Bovencarspel.
26-02-1764 Den 26 februarij 1764 Cornelis Pietersz Wagemaker en Trijntje Dirks haar kint gedoopt genaamt Dirk.
11-03-1764 Den 11 maart 1764 Klaas Cornelisz en Reijnoutje Pieters haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
08-03-1764 Den 8 maart Nanne Robbert en Trijntje Cornelis (van Andijk) haar kint gedoopt genaamt Pietertje.
06-05-1764 Den 6 maij Jan Zwier en Maartje Vreeks haar kint gedoopt genaamt Freek.
12-08-1764 Den 12 augustus Jan Cornelisz en Trijntje Hermons  haar twee kinderen (t’eenerdragt) gedoopt genaamt Cornelis en Aaltje.
26-08-1764 Den 26 augustus Dirk Dirksz en Vroutje Wouters haar kint gedoopt genaamt Wouter.
00-00-1764 Willem Dirksz Raven en Meijnoutje Pieters haar kint gedoopt genaamt Maartje. [geen datum vermeld].
07-10-1764 Den 7 october Jan Klaasz van der Meer en Aafje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Marijtje.
16-12-1764 Den 16 december Jan Hansen en Aafjen Teunis haar kint gedoopt genaamt Pietertjen.
10-02-1765 Den 10 februarij 1765 Pieter Dirksz Schotsman, organist, en Sijtje Pieters van der Deure haar kint gedoopt genaamt Jan.
14-07-1765 Den 14 julij 1765 Aris Freeksz Bil en Marijtje Jans haar kint gedoopt genaamt Trijntje. Dooppeet Maartje Freeks.
19-08-1765 Den 19 augustus Willem Dirksz Raven en Meijnoutje Pieters haar kint gedoopt genaamt Trijntje.
15-09-1765 Den 15 7ber Cornelis van Gelderen en Aafjen Cornelis haar kint gedoopt genaamt Jan.
22-09-1765 Den 22 september Klaas Dirksz Bakker en Grietje Gorters haar kint gedoopt genaamt Trijntje. Dooppeet Trijntje Dirks.
27-10-1765 Den 27 october Nanning Jansz Tromp en Geertje Simons haar kint gedoopt genaamt Jan Verwiel.
24-11-1765 Den 24 november 1765 Willem Bakker en Geertje Joost haar kint gedoopt genaamt Joost. NB woonende te Bovencarspel. Doopcedul geligt den 22 meij 1797.
05-01-1766 Den 5 januarij 1766 Jan Zwier en Maartje Vreeks haar kint gedoopt genaamt Gerrit.
09-02-1766 Den 9 februarij Jan Hansz en Aafjen Teunis haar kinderen (t’eenerdragt) gedoopt genaamt Marijtje en Teunis.
19-05-1766 Den 19 maij 1766 Klaas Cornelisz en Reijnoutje Pieters haar kint gedoopt genaamt Aafje.
08-06-1766 Den 8 junij Cornelis Pietersz Wagenaker en Trijntje Dirks haar kint gedoopt genaamt Trijntje.
10-08-1766 Den 10 augustus Jan Cornelisz en Trijntje Hermons haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
31-08-1766 Den 31 augustus Willem Dirksz Raven en Meijnsje Pieters haar kint gedoopt genaamt Dirk.
21-09-1766 Den 21 september 1766 Jan Klaasz van der Meer en Aafje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Klaas.
14-12-1766 Den 14 december Jan Zwier en Maartje Vreeks haar kint gedoopt genaamt Gerrit.
11-01-1767 Den 11 januarij Aris Freeksz Bil en Marijtje Jans haar kint gedoopt genaamt Freek.
25-01-1767 Den 25 januarij 1767 Klaas Luijtjes (Roomsgezind) en Grietje Geerts haar kint ten heijlige doop gehouden door Hiltje Jacobs. ’t Kint genaamt Bregje.
08-03-1767 Den 8 maart Klaas Heuvel en Gerritje Ravens uijt Bovencarspel haar kint gedoopt genaamt Pieter.
30-08-1767 Den 30 augustus Wouter Sleutel en Antje Cornelis Tromp haar kint gedoopt genaamt Barber.
27-09-1767 Den 27 september Nanning Jansz Tromp en Geertje Simons haar kint gedoopt genaamt Sijmon.
27-09-1767 Den 27 september 1767 Jan Hansen en Aafje Teunis haar kint gedoopt genaamt Aaltje.
01-01-1768 Den 1 januarij 1768 Andries Kok en Geertje Jans haar kint gedoopt genaamt Jan Andriesz.
00-00-1768 Klaas Groes en Meijnoutje van Regteren haar kint gedoopt genaamt Geertje. [geen datum vermeld].
21-02-1768 Den 21 februarij Baren van Lingen en Lijsbet haar kint gedoopt genaamt Trijntje. Ten heijlige doop gehouden door Trijntje Jans (sonder kints vader).
17-04-1768 Den 17 april Pieter Jacobsz en Johanna Maartens uijt Lutjebroek haar kint gedoopt genaamt Lijsbet.
29-05-1768 Den 29 maij Teunis Dol en Maartje Henriks haar kint gedoopt genaamt Geertje.
31-07-1768 Den 31 julius 1768 Cornelis Dirksz Raven en Aaltje Jans haar kint gedoopt genaamt Bregje.
02-10-1768 Den 2 october Jan Klaasz van der Meer en Aafje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Berber.
18-12-1768 Den 18 xber 1768 Cornelis Pietersz Wagemaker en Trijntje Dirks haar kint gedoopt genaamt Dirk.
08-01-1769 Den 8 januarij 1769 Nanne Jansz Tromp en Geertje Simons haar kint gedoopt genaamt Nanne.
15-01-1769 Den 15 januarij Pieter Dirksz Schotsman, organist, en Sijtje Pieters van der Deure haar kint gedoopt genaamt Cornelia.
15-01-1769 Den 15 januarij Jan Hansz en Aafje Cornelis haar kint gedoopt genaamt Stijntje.
12-02-1769 Den 12 februarij Klaas Dirksz Bakker en Grietje Gorter haar kint gedoopt genaamt Jan.
19-02-1769 Den 19 februarij Jan Cornelisz en Trijntje Hermons haar kint gedoopt genaamt Jan.
23-04-1769 Den 23 april Klaas Groed en Meijnoutje van Regteren haar kint gedoopt genaamt Catharina.
30-07-1769 Den 30 julius Andries Kok en Geertje Jans haar kint gedoopt genaamt Jan.
10-09-1769 Den 10 7ber Jan Zwier en Maartje Vreeks haar kint gedoopt genaamt Jacobje.
05-11-1769 Den 5 9ber 1769 Klaas Cornelisz en Reijnoutje Pieters haar kint gedoopt genaamt Pieter.
17-12-1769 Den 17 december 1769 Pieter Dirksz Schotsman, organist, en Sijtje Pieters van der Deure haar kint gedoopt genaamt Dieutje.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 21-09-2022

Bron: RA Hoorn – Grootebroek Inv.nr. 3

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *