Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1716-1730

Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1645-1730

Periode 1716– 1730.

19-01-1716 Is gedoopt een kind genaemt Welmoetje, de vader was Sijmon Jacobsz Kuijper, coster en schoolmeester op den Hoef, de moeder Aefje Cornelis Petten, wierd ten doop gehouden van Grietje Cornelis, overgrootmoeder.
02-02-1716 Is gedoopt een kind genaemt Jan, de vader was Maerten Jansz alias Buijs, de moeder Maertje Coenderts, rooms gesint, wierd ten doop gehouden van Gerretje Jans, des vaders suster.
08-03-1716 Is gedoopt een kind genaemt Aegje, de vader was Willem Cornelisz, de moeder Diewertje Engelen, wierd ten doop gehouden van Trijntje Engelen.
22-03-1716 Is door mij gedoopt een kind genaemt Gerrit, de vader was Henrick Schut de Boer en de moeder Elisabeth Takel, wierd ten doop gehouden van Alida Swart, huijsvrouw van Johannes Takel, predicant alhier sijnde de grootvader van bovengemelde doopeling en oock als peter staat alhier aangeteeckent Gerrit Aries de Boer als grootvader van ’s mans zijde.
22-03-1716 Is gedoopt een kind genaemt Stijntje, de vader was Gerrit Pietersz, de moeder Geertje Ariens, wierd ten doop gehouden van Haesje Sijmons.
12-04-1716 Is gedoopt een kind genaemt Jan, de vader was Jacobus Moolenbeeck, de moeder Bregje Lodewijcks, wierd ten doop gehouden van Engeltje Claes.
17-05-1716 Is gedoopt een kind genaemt Barent,de vader was Claes Barentsz, de moeder Cniertje Joppe, wierd ten doop gehouden van Jannetje Cornelis.
12-07-1716 Is gedoopt een kind genaemt Cornelis, de vader was Dirck Leendertsz, de moeder Aeltje Gerbrants, wierd ten doop gehouden van Neeltje Teunis.
19-07-1716 Is gedoopt een kind genaemt Jan, de vader was Cornelis Cornelisz de Jonge, de moeder Aelbertje Reijers, rooms gesint, wierd ten doop gehouden van Aegt Jans.
26-07-1716 Is gedoopt een kind genaemt Maertje, de vader was Jacob Arisz, de moeder Engeltje Claes, wierd ten doop gehouden van Bregje Lodewijcks.
30-08-1716 Is gedoopt een kind genaemt Mies, de vader was Claes Aelbertsz, de moeder Neeltje Ariens, wierd ten doop gehouden van Aegje Aelberts.
11-10-1716 Is gedoopt een kind genaemt Jannetje, de vader was Claes Cornelisz, de moeder Aegje Aelberts, wierd ten doop gehouden van Gerretje Jans.
15-11-1716 Is gedoopt een kind genaemt Geertje, de vader was Jacbus Ariensz Planteijt, de meder Haesje Sijmons, wierd ten doop gehouden van Geertje Ariens.
13-12-1716 Is gedoopt een kind genaemt Diewertje, de vader was Jaco Engelen, de moeder Engeltje Cornderts, wierd ten doop gehouden van Gerretje Willems.
07-02-1717 Is gedoopt een kind genaemt Jacob, de vader was Claes Jacobsz, de moeder Trijntje Jacobs, wierd ten doop gehouden van Gerretje Jans.
14-02-1717 Is gedoopt een kind genaemt Arientje van welk vader was Teunis Ariensz Planteijt, de moeder Trijntje Olbrants, wierd ten doop gehouden van Lijsbet Olbrants.
02-05-1717 Is gedoopt een kind genaemt Willem, de vader was Gerbrand Cornelisz, de moeder Neeltje Teunis, wierd ten doop gehouden van Engeltje Claes.
11-07-1717 Is gedoopt een kind genaemt Coendert, de vader was Maerten Jansz Buijs, de moeder Maertje Coenderts, rooms gezind, wierd ten doop gehouden van Gerretje Jans.
22-08-1717 Is gedoopt een kind genaemt Annetje, de vader was Dirck Leendertsz, de moeder Aeltje Gerbrants, wierd ten doop gehouden van Neeltje Ariens.
26-09-1717 Is gedoopt een kind genaemt Aeltje, de vader was Gerrid Gerritsz, de moeder Magteld Gerrits, wierd ten doop gehouden van Lijsbeth Gerrits.
10-10-1717 Is gedoopt een kind genaemt Guertje, de vader was Cornelis Cornelisz de Jonge, de moeder Aelbertje Reijers, wierd ten doop gehouden van Engeltje Claes.
17-10-1717 Is gedoopt een kind genaemt Annetje, de vader was Cornelis Leendertsz, de moeder Gerretje Wullems, doch beijde noch getrouwt sijnde. Getuijge waren Job Cornelisz en Aeltje Gerbrants.
00-11-1717 is gedoopt een kind uijt d’ Egmonder Moei genaemt Annetje, de vader was Jacob Gerbrandtsz, de moeder Aeltje Jacobs, wierd ten doop gehouden van Grietje Cornelis.
00-01-1718 Is gedoopt een kind genaemt Barnt, de vader was Claes Barentsz, de moeder Cniertje Joppe, wierd ten doop gehouden van Jannetje Cornelis.
00-01-1718 Is gedoopt een kind genaemt Neeltje, de vader was Jacob Arisz, de moeder Engeltje Claes. Wierd ten doop gehouden van Trijntje Jacobs.
09-02-1718 Is gedoopt een kind genaemt Maerten, de vader was Claes Aelbertsz, de moeder Neeltje Ariens, wierd ten doop gehouden van Neeltje Maertens.
03-03-1718 Is gedoopt een kind genaemt Cornelis, de vader was Claes Cornelisz, de moeder Aegtje Aelberts, wierd ten doop gehouden van Gerretje Jans Buijs.
26-05-1718 Is gedoopt een kind genaemt Cornelis, de vader was Gerrit Cornelisz, de moeder Gerretje Jans, wierd ten doop gehouden van Aechje Alberts.
10-07-1718 Is gedoopt een kind genaemt Aegje, de vader was Arien Cornelisz, rooms gesint, de moeder Antje Alders, getuijge Aeltje Gerbrants.
11-09-1718 Is gedoopt een kind genaemt Jacob, de vader was Claes Jacobsz, de moeder Trijntje Jacobs, wierd ten doop gehouden van Maertje Jacobs.
08-02-1719 Is gedoopt een kind genaemt Leendert, de vader was Maerten Jansz Buijs, de moeder Maertje Coenderts, wierd ten doop gehouden van Guertje Leenderts.
15-02-1719 Is gedoopt een kind genaemt Gerrit, de vader ws Gerrit Gerritsz, de moeder Magteld Gerrits, wierd ten doop gehouden van Guertje Leenderts.
29-02-1719 Is gedoopt een kind genaemt Olbrans, de vader daar van was Teunis Ariens, de moeder Trijntje Olbrands, wierd ten doop gehouden van Lijsbet Olbrands.
05-03-1719 Is gedoopt een kind genaemt Lijsbet, de vader was Jacobus Ariensz Planteijt, de moeder Haesje Sijmons, wierd ten doop gehouden van Guertje Jans.
02-04-1719 Is gedoopt een kind genaemt Jacob, de vader was Egbert Jacobsz, de moeder Niesje Root, wierd ten doop gehouden van Diewertje Cornelis Root.
13-10-1720 Den 13 october heeft Do. Step van Bergen voor mij predikende gedoopt een zoon genaamt Arien, de vader Klaas Cornelisz, de moeder Aagje Aalberts. De peten Trijntje Engele.
20-10-1720 Den 20 october heb ik namiddag voor de eerste maal te Egmond gedoopt een zoon genaamt Cornelis welkers vader was Dirk Leendersz en de moeder Aaltje Garmens dat ten doop gepresenteert werd door 2 jonge lieden Teunis Smit en Annetje Jans.
20-11-1720 De 20 november heb ik namiddags gedoopt een zoon genaamt Jan welkers vader was Kornelis Maertensz Wever en moeder Jannetje Jans de vroedvrouw, en peet Marijtjen Jans.
24-11-1720 Den 24 november doopte ik namiddag een dogter genaamt Annetje wiens vader was Jacob Engel Swaan, de moeder Engeltje Coenders ende peet Trijntje Engele Joppe.
20-08-1720 De 20 augustus doopte ik voormiddag een zoon genaamt Leendert Jacobsz wiens vader was Jacob Leendertsz, de moeder Maartje Reijers. De peet Guertje Leenderts.
28-09-1720 De 28 september doopte ik namiddag een zoon genaamt Gerrit, de vader Jacob Engele, de moeder Gerritje Willems. De peetoom Job Cornelis ende peet Trijntje Engelen.
09-11-1720 Den 9 november doopte ik voormiddag een zoon genaamt Cornelis, de vader Jacob Jansz, de moeder Engeltje Claas. De peetoom Jan Aarne ende peet Jaapjen.
09-11-1720 De 9 november doopte ik namiddag een dogter genaamt Jannetje, de vader Klaas Cornelizen, de moeder Aagje Aelberts. De peet Maart Jans.
13-06-1721 De 13 junij 1721 is te Egmond Binnen gedoopt een kind van Egmond op Zee bij mij afwezigheid, een zoon genaamt Huibert Cornelisz. De vader Cornelis Cornelisz, de moeder Aelbertje Reijers, de peet Aagt Jans.
23-01-1722 Is gedoopt een docgter genaamt Lijsbet. Vader Jan Gerrits Coopman, moeder Tijmontje Pieters visser, de peet Hendrikjen Pieters Visser.
15-02-1722 Is gedoopt een dogter genaamt Annetje, de vader Claas Jacobsz, de moeder Trijntje. De peet Engeltje.
05-04-1722 Is gedoopt een dogter genaamt Marijtje Klaas, de vader Claas Aalbertsz, de moeder Neeltje Ariens en peet Trijntjen Jacobs.
19-04-1722 Een kind gedoopt zijnde een dochter, de vader Gerrit Gerritsz, de moeder Magtelt Gerrits. De peet Neeltjen Teunis, het kind Lijsbet.
19-04-1722 Een kind uit de Meer, een zoon. De vader Pieter Gootjes, de moeder Antje Ariaans. De peet: de vrouw van Jacob Schuilenburg, het kind Cornelis.
23-08-1722 De 23 august is gedoopt door Do. Twisker predikant te Winkel een soon genaamt Sijmon welkers moeder was Haesje Sijmons, de vader Jacobus Planteijt. De peet Josijntje.
30-08-1722 De 30 august wanneer op het beroep gepredikt wiert is door Do. Altiu, predikant te Heilo gedoopt een soon genaamt Cornelis. De vader Cornelis Maartensz, de moeder Jannetje jans, vroetvrouw. De peet Marijtje Jans.
01-02-1723 Den 1 februarij heb ik voor de eerste maal te Egmond aan Zee gedoopt een soon en een dogter. De vader van haar beide was Klaas Japekze, de moeder Trijntje van Petten. De peeten Engeltje Klaas en Maartje Jans. De naam van de soon was Jacob en de dochters naam was Antje.
03-03-1723 De 3 maart heb ik namiddag gedoopt een docgter genaamt Jannetje welkers vader was Cornelis Cornelisz, de moeder Aalbertje Raijers. De peet Guurtje Gerrits.
21-03-1723 De 21 dito heeft Ds. Altius, predikant te Heilo voor mij gedoopt een soon welkers naam was Job. De vader Cornelis Leendersz, de moeder Gerritje Willems. De peet Trijntje Engelen.
20-06-1723 Den 20 junij heb ik gedoopt een dogter genaamt Maartje welkers vader was Jacob Arisz, de moeder Engeltje Claas. De peet Lijsbet, een dienstmaagt uit ’t Gasthuis.
26-09-1723 De 26 september heb ik gedoopt een soon en twee dogters van verscheide mensen. De eerste was een soon welkers naam was Klaas, des selve vader was Klaas Aalbers, de moeder Neeltje Arients. De peet Maartje Klaas.
26-09-1723 Een dogter genaamt Trijntje welkers vader was Jan Gerritsz Coopman, de moeder Tijmontje Pieters Visser. De peet Henderikje Pieters Visser.
26-09-1723 Nog een dogter genaamt Annetje welkers vader was Pieter Hendriksz, de moeder Maart Jans. De peet Annetje Hendriks.
03-10-1723 De 3 october heb ik gedoopt een soon en een dogter van verscheide menschen. De eerste was een soon wiens naam was Arien, des selves vader was Jacob Ariensz, de moeder Annetje Willems, de peet Jacobje Ariens.
03-10-1723 Het andere kind was een dogter welkers naam was Maartje, de vader Cornelis Ariensz, de moeder Annetje Jans. De peeter Jacob Ariensz.
31-10-1723 De 31 october heb ik gedoopt een soon wiens naam was Jan, de vader Jacob Engelen, de moeder Engeltje Coenders. De peet Trijntje Engelen.
27-02-1724 Den 27 februarij heb ik gedoopt een dogter wiens naam was Kniertje, des selves vader was Klaas Japekze, de moeder Trijntje Japeks. De peet Maartje Pieters.
02-04-1724 Den 2 april heb ik gedoopt een soon wiens naam was Aalbert, des selves vader was Klaas Kripbedei, de moeder Aegtje Aalberts. De peet Trijntje Engelen.
21-05-1724 Den 21 mei heb ik gedoopt een dogter welkers naam was Jannetje, des selves vader was Cornelis Cornelisz, de moeder Aalbertje Raijers. De peet Guertje Gerrits.
09-07-1724 De 9 julij heeft D. Altius, predikant te Heilo gedoopt een dogter welkers naam was Maartje, des selvs vader was Jan Arisz, de moeder Jacobje Ariens. De peet Annetje Willems.
14-01-1725 De 14 januarij heeft D. Emilius, predikant te Egmond Binnen en den Hoef gedoopt een dogter welkers baan was Annetje, des selvs vader was Cornelis Jansz, de moeder Gerritje Willems, de peet Aaltje Gerbrandts.
21-01-1725 De 21 dito heb ik gedoopt een dogter genaamt Maartje, de vader Jacob Ariensz, de moeder Annetje Willems, de peet Jacobje Ariens.
27-05-1725 De 27 mei heb ik gedoopt een soon welkers naam was Jan, de vader Kobis Arientsz, de moeder Haasjen Sijmons, de peet Geertje Arients.
14-09-1725 De 14 8ber heb ik gedoopt een soon welkers naam was Pieter. De vader Klaas Japkesz, de moeder Trijntje van Petten, de peet Maartje Pieters.
14-09-1725 Nog een soon wiens naam was Krelis, de vader Jan Aritsz, de moeder Japi Arients, de peet Annetje Willems.
14-10-1725 De 14 9ber heb ik gedoopt een soon (zijnde een onegt kind) genaamt Maarten Pieters, de vader N.N. de moeder Maartje Jacobs. De peetoom Jacob Jacobsz Wistervaar, de peet Neele Moei.
25-10-1725 Den 25 dito is door mij gedoopt een dogter wiens naam was Maartje, de vader Jacob Engelen, de moeder Engeltje Koenders, de peet Trijntje Engelen.
27-01-1726 De 27 januarij heb ik gedoopt een soon welkers naam was Arien, de vader Klaas Aalbertsz, de moeder Neeltje Arients, de peet Marritje Klaas van Loenen van afkomst.
07-07-1726 De 7 julij heb ik gedoopt een soon welkers naam was Arien, de vader zijnde van Roomsche kerk, de moeder Anne Jans, de peet Annetje Willems.
08-09-1726 De 8ste 7ber heeft Drs. Amilius, predicant van Egmond Binnen en den Hoef gedoopt een dogter welkers naam was Annetje. De vader Aalbert Jacobsz, de moeder Maartje Leenders, de peet Gerritje Leenders.
08-09-1726 Nog gedoopt een soon wiens naam was Cornelis. De vader Cornelis Leendersz, de moeder Gerritje Willems, de peet Trijntje Engelen.
12-01-1727 De 12 januarij heb ik gedoopt een dogter welkers naam was Diewertje. De vader was Jacob Arientsz, de moeder Annetje Willems, de peet Japi Arients.
26-01-1727 De 26 dito gedoopt een dogter genaamt Jannetje. De vader was Jan Gerritsz Coopman, de moeder Tijmothea Pieters Visser, de peet Trijntje Engelen.
20-03-1727 De 20 maart heb ik gedoopt een dogter genaamt Lijsbet. De selvs vader was Pieter Hendriksz, de moeder Maart Jans, de peet Gerritje Jans.
10-08-1727 De 10 augustus heeft Drs. Altius, predikant te Heiloo gedoopt een dogter genaamt Duivi. Des selvs vader was Jacob Swaan, de moeder Engeltje Koenders, de peet Marritje Klaas, van Loenen van Alkmaar.
17-08-1727 De 17e heb ik gedoopt een dogter welkers naam was Maartje. De vader Klaas Cornelisz, de moeder Aagje Aalberts, de peeter Gerrit Cornelisz.
21-09-1727 De 21 september heb ik gedoopt een soon welkers naam was Arien. De vader was Klaas Aalbertsz, de moeder Neeltje Arients, de peet Trijntje Krelis Petten.
28-09-1727 De 28 dito heb ik gedoopt een soon genaamt Jan. Des selvs vader was Cornelis Arientsz (sijnde van de Roomsche kerk), de  moeder Anne Jans, de peet Maartje Jacobs.
28-09-1727 Nog gedoopt op de ijge dag een soon van den Hoef (de wijl die kerk tier tijd herderloos was) de naam van de selve was Jan. De vader Gerrit Pietersz, de moeder Magteltje Jans, de peet Marijtje Jans.
09-11-1727 De 9 november heb ik gedoopt een soon genaamt Arien. Des selvs vader was Jan Aritsz, de moeder Jacobje Arients, de peet Trijntje Krelis Petten.
23-11-1727 De 23 november heb ik gedoopt een dogter welkers naam was Grietje. De vader Teunis Arientsz Planteit, de moeder Guurtje Gerrits, de peet Marijtje Gerrits Bruijning van Purmerend.
30-11-1727 De 30 dito heb ik gedoopt een dogter van den Hoef (de wijl die kerk die tijd herderloos was) de naam van ’t kind was Anna. De vader Bartel Karlise, de moeder Grietje Klaas, de dooppeet Pietertje Klaas.
18-01-1728 De 18 januarij heb ik gedoopt een kind van den Hoef zijnde een soon genaamt Johannes. De vader Henderik van Hilleveen, de moeder Judik Adams van Breen, de dooppeet Trijntje Stoffels.
18-01-1728 Nog gedoopt een soon inschelijks van de Binnen Egmonden (de wije die kerk doenmaals nog herderloos was) de naam van ’t kind was Abraham. De vader Abraham Abramsz, de moeder die selfs haar kind ten doop hielt wiert genaamt Guurtje Gerbrants.
25-01-1728 De 25 dito heb ik gedoopt een dogter genaamt Jannetje. De vader Pieter Pietersz Gootjes, de moeder Annetje Adriaans, de dooppeet Maartje Jans.
29-02-1728 De 29 februarij heb ik gedoopt een dogter welkers naam was Trijntje. De vader Aldert Krelisz, de moeder Maartje Pieters, de peet Rachel Japiks.
29-08-1728 Den 29 augustus heb ik gedoopt een dogter genaamt Trijntje. De vader Cornelis Joppe, de moeder Maartje Hillebrants, de peet Tijmetje Pieters Visscher.
05-09-1728 De 5 september heeft Drs Hanedoes, predikant van de Binnen Egmonden gedoopt voor de aldereerste reis een dogter genaamt Annetje. De vader Dirk Leendersz Half, de moeder Aaltje Garbrants, de dooppeet Guertje Leenders.
05-09-1728 Nog door sijn Eerwaarde op de ijge tijd gedoopt een soon genaamt Jan. De vader Klaas Japiksz, de moeder Trijntje Jacobs, de peet Raachel Gerrits.
19-09-1728 De 19 september een kind gedoopt genaamt Leendert. De vader Cornelis Leendertsz, de moeder Gerritje Willems, de peet Trijntje Engelen.
17-11-1728 De 17 november op den woensdagavont een kind gedoopt genaamt Maartje. De vader Klaas Aalbertsz, de moeder Neeltje Arients, de peet Trijntje Jacobs.
12-12-1728 De 12 december een kind gedoopt genaamt Jan. De vader Pieter Hendriksz, de moeder Maartje Jans, de peet Trijntje van den Hoef.
27-03-1729 De 27 maart een kind gedoopt genaamt Trijntje. De vader Hain Gerritsz zijnde van de Roomsche kerk, de moeder Geertje Jacobs, de peet Trijntje Arients.
17-04-1729 Den 17 april zijnde eerste paaschdag een dogter door mij gedoopt genaamt Immetje. De vader Cornelis Garbrantsz, de moeder Antje Krelis Metzelaar, de peet Aaltje Gerbrants.
18-09-1729 De 18 september een kind gedoopt van den Hoef genaamt Aaltje. De vader Henderik Pinkenaar, de moeder Femmetje Jans, de dooppeet Willemtje Jans.
18-09-1729 Nog van den Hoef gedoopt een onegt kind genaamt Krelis. De vader N.N. de moeder Neeltje Arients, de peet Trijntje.
23-10-1729 De 23 october is door mij een kind van den Hoef gesoopt genaamt Miesje waarvan vader was Mies Jans Buijs, de moeder Trijntje Jans, de peet Gerritje Jans.
26-12-1729 De 26 december tweede kersdag heb ik gedoopt een dogter genaamt Trijntje. De vader Klaas Kripbeldei, de moeder Aagtje Aalberts, de dooppeet Neeltje Arients.
19-02-1730 De 19 februarij heb ik gedoopt een kind genaamt Kniertje. De vader Klaas Japiksz, de moeder Trijntje Jacobs, de peet Rachel Jacobs.
08-03-1730 De 8 maart is gedoopt een kint genaamt Maartje. De vader Jan Dirksz Lugtig, de moeder Pietertje Jacobs, de peet Jannetje Jans.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1a Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData  02-02-2022

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *