Driehuizen Dopen Gereformeerd 1781-1811

Driehuizen Dopen Gereformeerd 1726 – 1811

Periode 1781 – 1811.

20-02-1781 Aafje. Kind van Jacob Smit en Aafje Smit. Getuijge Trijntje Schot.
29-07-1781 Klaas. Kind van Jacob Houtkooper en Trijntje van der Sluijs.
24-03-1782 Jan. Kind van Jan Adamis en Antje Houtbtoek.
07-04-1782 Jacob. Kind van Jacob Kolles en Grietje Plugboer.
14-04-1782 Maartje. Kind van Jan Hensbroek en Diewer Butter.
14-07-1782 Cornelis. Kind van Arie Smit en Trijntje Germents Groen.
12-10-1782 Jannetje. Kind van Jacob Klaasz Houtkooper en Trijntje van der Sluijs.
15-02-1783 Antje. Kind van Klaas Mars en Neeltje Schuijt.
28-03-1783 Jacob. Kind van Jan Visser en Neeltje.
06-06-1784 Pieter. Kind van Jan Arisz Bloemer en Anaatje Bakker.
08-08-1784 Trijntje. Kind van Cornelis Jacobsz Colles en Diewertje Paulus Butter.
08-08-1784 Aage. Kind van IJsbrand Jacobsz Some en Stijntje Kooning.
17-10-1784 Annaatje. Kind van Muus Visser en Stijntje Molenaar.
21-11-1784 Geertje. Kind van Arien Adams Luijken en Aafje Groen.
23-01-1785 Aafje. Kind van Jan Swaan en Grietje Baltes.
13-03-1785 Krelis. Kind van Klaas Nap en Neeltje Schuijt.
00-04-1785 Kornelis. Kind van Jacob Houtkooper en Trijntje van der Sluijs.
25-09-1785 Jan en Bregje, tweelingen. Kinderen van Dirk Swart en Neeltje Schermerhorn.
30-10-1785 Trijntje. Kind van Cornelis Colles en Diewer Butter.
30-10-1785 Eijtje. Kind van Aris Veldhuijsen en Geesje Westgraftdijk.
00-12-1785 Gerrit. Kind van Jan de Groot en Antje Staal [rooms].
12-03-1786 Willem. Kind van Jacob Smit en Maartje Willems. Getuijge Crelisje Coonerij?
26-03-1786 Maartje. Kind van IJsbrand Zoome en Stijntje Kooning.
02-04-1786 Aard en Antje, tweelingen. Pieter Wortel en Guurtje Aris Bol.
01-05-1786 Agie. Kind van Klaas Klaasz Bloothoofd [rooms] en Maartje Krelis Visser. Getuijge Trijntje Cornelis de Boer.
15-10-1786 Ariejen. Kind van Jan Bloemer en Anaatje Bakker.
10-12-1786 Aafjen. Kind van Raijer Schoen en Albertje Welbergen.
10-12-1786 Pieter. Kind van Jan Pietersz Glijnis en Neeltje van der Sluijs.
10-12-1786 Aaltje. Kind van Jan Hooghuijsen en Maartje Roorda.
06-08-1787 Anaatje. Kind van IJsbrand Soone en Stijntje Kooning.
06-08-1787 Klaas. Kind van Dirk Klaasz Gont en Neeltje van der Groenveld.
06-01-1788 Jannetje. Kind van Gerrit Visser en Geertje Cornelis Maas.
02-02-1788 Cornelis. Kind van Arie Veldhuijsen en Aafje Cornelis de Wit.
24-02-1788 Trijntje. Kind van Cornelis Knevel en Maartje Bol. Getuijge Trijn Jans.
11-08-1788 Cornelis. Kind van Jan Cornelisz Muus en Grietje Cornelis.
12-10-1788 Cornelis. Kind van Klaas Bloothoofd en Maartje de Boer. Getuijge Grietje Klaas.
14-12-1788 Abram. Kind van Jan de Groot en Antje Gijsberts Staal [rooms].
18-06-1788 Jacob. Kind van Cornelis Jacobsz Colles en Diewer Paulussen Butter.
15-02-1789 Ysaak. Kind van Abram van der Sluijs en Neeltje Yzaaks Nap. Getuijge Geertje Jans van der Sluijs.
22-02-1789 Grietje. Kind van Cornelis Nerk [rooms] en Grietje Klaas.
05-07-1789 Aafje. Kind van Aris Jacobsz Veldhuijsen en Aafje Cornelis de Wit.
27-09-1789 Bregje. Kind van Garment Jansz Swart en Diewer Klaas de Jong.
07-02-1790 Jan. Kind van Pieter Jansz Dekker en Trijntje Sijmens Admiraal.
07-03-1790 Arjen. Kind van Jan Jacobsz Hoek en Neeltje Arens.
14-03-1790 Cornelis. Kind van Klaas Cornelisz Bloodhooft en Maartje Cornelis de Boer.
09-05-1790 Aart. Kind van Pieter Gerritsz Wortel en Guurtje Bol.
09-05-1790 Trijntje. Geboren 29 april. Kind van Gerrit Stadegaart en Maartje Kooning.
22-08-1790 Aaltje. Geboren 12 augustus. Kind van Jan Arisz Bloemer en Anaatje Bakker.
13-03-1791 Garment. Kind van Jan Visscher en Grietje Garmentsz Klok. Getuijge Trijntje Garmens Groen.
10-04-1791 Jannetje Elle, een bejaarde jongedogter op belijdenis gedoopt.
26-06-1791 Jan. Kind van Garment Swart en Diewertje de Jong.
07-08-1791 Trijntje. Kind van Teunis Admiraal en Grietje Pieters Koet.
09-09-1791 Dirk. Kind van IJsbrand Soone en Stijntje Kooning.
05-10-1791 Antje. Kind van Arie Vedhuijsen en Aafje Cornelis.
11-12-1791 Aaltje. Kind van Klaas Bloothoodt en Maartje Cornelis de Boer. Getuijge Grietje Jans.
10-06-1792 Aafje. Kind van Gerrit Visser en Geertje Cornelis Maas.
21-07-1792 Jan. Kind van Willem Hoek en Neeltje Bankers.
21-07-1792 Willem. Een onecht kind, moeder Dieuwertje de Vries.
28-07-1792 Jan. Kind van Garment Swart en Dieuwertje de Jong.
30-12-1792 Jannetje. Geboren 28 december. Kind van Gerrit Stadegaart, moeder Maartje Kooning. Getuijge Pietertje Kuijper. Woonende in de Schermeer aan de Driehuijserweg.
13-01-1793 Aaltje. Geboren 8 januarij. Kind van Jan Arisz Volger en Klaasje de Wild. Getuijge Antje Luijtjes Agterhoff.
20-01-1793 Aafje. Geboren 19 januarij. Kind van Dirk Jansz Groten en Neeltje Cornelis van der Velden. Getuijge Grietje Jongejans. Woonende in de Schermeer in de eerste molen.
14-04-1793 Maartje. Geboren 10 april. Kind van Arie Jacobsz Veldhuijsen en Aafje Cornelis de Wit. Woonen in de Schermeer in de laatste watermolen.
05-09-1793 Pieter. Kind van Cornelis Pietersz Nol [rooms] en Grietje Klaas.
30-03-1793 Jan. Geboren 28 maart. Kind van Jan Dorregeest en Duwertje van der Neest. Getuijge Aaltje van der Neest.
10-11-1793 Teetje. Geboren 30 october. Kind van Aris Jansz Hooghuijs en Geertje Jans van der Sluijs. Getuijge Aaltje Jans van der Sluijs. Woonende in de Zuijd Schermer aan de Blokkerweg.
24-11-1793 Aaltje. Geboren 21 november. Kind van IJsbrand van Zoonen en Stijntje Dirks Kooning. Getuijge Jannetje Dirks Elle. In de Zuijd Schermer op de Matten.
02-02-1794 Pietertje. Geboren 20 januarij. Kind van Jan Dirksz de Jong en Grietje Pieters van der Busse aan de Zuijdervaart in de Schermer.
23-02-1794 Cornelisje. Geboren 20 februarij. Kind van Andries Jansz Smit en Feijtje Cornelis Groen. Getuijge Jannetje Baart Dubbelt.
16-03-1794 Klaas. Geboren 13 maart. Kind van Pieter Klaasz Reijntjes en Neeltje Cornelis Krep. Getuijge Diewertje van ’t Hof.
20-04-1794 Jacob. Geboren 15 april. Kind van Jan de Groot en aafje van der Sluijs. Getuijge Dieuwertje van Hof.
15-06-1794 Trijntje. Geboren 12 junij. Kind van Jan Hoedjes en Nies Bakker. [van mennonite gemeente].
22-06-1794 Trijntje. Kind van Huijbert Pietersz Kreb en Geertje Jacobs Schram. Getuijge Lijsbeth Kreb.
24-08-1794 Dirk. Geboren 20 augustus. Kind van Huijbert Dirksz de Jong en Trijntje Renses.
18-02-1795 Jacob. Geboren 12 januarij. Kind van Cornelis van Grooninge en Antje Antonis Wijtman.
12-07-1795 Aaltje. Geboren 7 februarij. Kind van Cornelis Bankrsz en Sijtje Jans Dekker. Getuijge Maartje Bankras.
25-10-1795 Roelof. Geboren 22 october. Kind van Jan Roelofsz Wiering en Maartje Klaas Schotter. Getuijge Neeltje Groenveld.
09-12-1795 Antje. Kind van Pieter Klaasz Rijntjes en Neeltje Cornelis Kreb. Getuijge Lijsbeth op ’t Land.
17-01-1796 Neeltje. Geboren 6 januarij. Kind van Arie Veldhuijsen en Aafje Cornelis de Wit.
31-01-1796 Pieter. Geboren 30 januarij. Vader IJsbrand van Zoonen, moeder Stijntje Kooning, woonende in de Schermeer aan de Laanweg.
14-02-1796 Hermijntje. Geboren 31 januarij. Vader Hendrik Banses, moeder Agie Bos. Getuijge Everdina van Ymeren.
20-03-1796 Aarijen. Geboren 13 maart. Vader Jan Dirksz de Jong, moeder Geertje Pieters van der Bussen. Getuijge Bregge Koek.
27-03-1796 Cornelis Andries. Geboren 25 maart. Vader Andries Jansz Smit, moeder Feijtje Cornelis Groen. Getuijge Jantje Baarts Dubbelt.
04-09-1796 Teetje. Geboren 30 augustus. Vader Jacob Jansz Dorregeest, moeder Dieuwertje Albers Neers. Getuijge Ferritje Dirks Neers.
09-10-1796 Trijntje Aris Groot. Vader Aris Arisz Groot, moeder Maartje Maartens. Getuijge Aafje de Zeeuw.
13-10-1796 Door S.P. van der Meulen, predikant is geboren en den 13 november gedoopt eene dochter van Cornelis Pietersz Noot en Grietje Klaas. De vader is Roomschgezind, de moeder heeft zelfe het kind ten doop gehouden, het is genaamd Trijntje.
29-03-1797 Leijsbet is gebooren en den 2 april gedoopt, de dochter van Jan Jacobsz Groot en Aaltje Jans Kuijper. Getuijge Hillegond. Het kind is genaemt Leijsbet.
22-04-1797 Aaltje. Is geboren en den 23 dito gedoopt, eene dochter van Jacob Jansz Dekker en Maartje Luijtjes Bruin. Getuijge Sijtje Jansz Dekker. Het kind is genaamd Aaltje.
17-09-1797 Joanna Jacoba is geboren en den 8 october gedoopt, de dochter van Stephanus Peterus van der Meulen en Anne du Pre, het kind is genaamd Joanna Jacoba.
15-11-1797 Aldert is geboren en den 28 november gedoopt, een zoon van Cornelis Jacobus Groningen en Antje Antonia Wijtman. Getuijge Aagje Dirks Bakker. Het kind is genoemd Aldert.
26-02-1798 Pieter Jansz is geboren en den 4 maart door onzen leraar B: Dorkinderen gedoopt een kind  genoemd Pieter Jansz zijnde een zoon van Jan Roelofsz Wieringen en Maartje Klaas Schot. Getuijgen Trijntje Klaas Schot.
26-02-1798 Jan is ook geboren en op den 4e maart gedoopt door onzen leeraar een kind genoemd Jan zijnde een zoon van Cornelis Bankers en Sijtjen Jans Dekker. Getuijge is Neeltje Aries Mosselaar.
25-05-1798 Jan. Is geboren en den 27 dito gedoopt een kind genoemd Jan zijnde een zoon van Jacob Dekker en Maartje Luijtjes Bruin. Getuijge Neeltje Luijtjes.
19-08-1798 Jan is geboren en den 27 dito gedoopt een kind genoemd Jan zijnde een zoon van Cornelis Nool en Grietje Klaas van der Woude, getuijgen de moeder.
26-11-1798 Jan is geboren en 2 december gedoopt een kind genoemd Jans, een zoon van Muus Lezelinger en Maartje Groen. Getuijge Dieuwertje van ’t Hof.
16-12-1798 Aaltje is geboren en 23 december gedoopt een kind genoemd Aaltje, een dochter van Andries smit en Fijtje Groen. Getuijge Trijntje Groen.
19-03-1799 Aarend is geboren en 24 maart gedoopt een kind genoemd Aarend een zoon van Hendrik Banze en Aafjen Bos. Getuijge Trijntje Hooghuijs.
01-08-1799 Pieter  is geboren en 4 dito gedoopt een kind genoemd Pieter een zoon van Jacob Dekker en Maartje Luijtjes Bruin.
12-09-1799 Jacob is geboren en 15 september gedoopt een kind genoemd Jacob, een zoon van Luitje Jacobs Slooten en Aagje Dirks Brasser. Getuijge Guurtje Brasser.
04-11-1799 Neeltje is geboren en 17 november gedoopt een kind genoemd Neeltje, een dochter van Klaas Slot en Geertje Hoef. Getuige Aagje Teunis Slot.
07-12-1799 Aurel is geboren en 15 december gedoopt een kind genoemd Aurel, een zoon van Jan Prins en Guurtje Koelewaart. Getuige Maartje Koelewaart.
13-03-1800 Jannetje. Is geboren en 16 maart gedoopt een kind genoemd Jannetje een dochter van Andries Smit en Fijtje Groen. Getuige Geertje Groen.
13-04-1800 Cornelis is geboren en 20 april gedoopt een kind enoemd Cornelis, zoon van Cornelis Visser en Aagje Hogendijk. Getuige Maartje Hogendijk.
26-04-1800 Trijntje is geboren en 4 meij gedoopt een kind genoemd Trijntje, een dochter van Aris Hooghuis en Geertje van der Sluis. Getuijge Neeltje van der Sluis.
27-04-1800 Aalbert is geboren en 4 meij gedoopt een kind genoemd Aalbert een zoon van Jan Reijersz Dam en Maartje Braak.
19-10-1800 Aaltje gedoopt 19 october. Vader Hom Fresus Denneman, moeder Bregje Jans Vergunst. Getuijge Antje Denneman.
09-12-1800 Antje gedoopt 21 december. Vader Jacob Jansz Dekker, moeder Maartje Luijtjes Bruijn. Getuige de moeder selve.
25-01-1801 Lijsbeth geboren 18 januarij. Vader Claas Teunisz Slot, moeder Geertje Jans Hoef. Getuige Aagje Teunis Slot.
22-02-1801 Dirk geboren 27 januarij. Vader Muus Jansz Schellinga, moeder Maartje Jans Groen, de moeder zelve getuige.
22-02-1801 Grietje geboren 25 januarij. Vader Luitje Jacobs Sloten, moeder Aagje Dirks Brasser. De moeder zelve getuige.
03-05-1801 Willem  geboren 27 april. Vader Dirk Willemsz, moeder Breggje Klaas Blaak. Getuige Neeltje Dirks Smit.
25-20-1801 Trijntje. 24 october. Vader Aris Jansz Hooghuijs, moeder Grietje Jans van der Sluijs. Getuige Klaartje Klaas Verwer. Woonplaats Zuid Schermer.
03-11-1801 Crelis. Geboren 27 october. Vader Jan Cornelisz Groenveld, moeder Aagje Teunis Slot. Getuige Jantje Krmer. Woonplaats Driehuijsen.
06-12-1801 Klaas. Geboren 14 november. Vader hendrik Banse, moeder Aafje Klaas Bos, de moeder zelve getuige.
24-01-1802 Aagtje. Geboren 20 januarij. Vader Klaas Jansz Hooghuijs, moeder Klaartje Klaas Verwer. Getuige Antje.
27-06-1802 Antje. Geboren 22 junij. Vader Garment Jansz Zwan.
29-08-1802 Cornelis. Geboren 12 augustus. Vader Teunis Schermer, moeder Grietje Ellen. Getuijge de moeder zelve. Woonplaats Zuid Schermeer.
10-10-1802 Grietje. Geboren 15 augustus. Vader Jan Roelofs Mering, moeder Maartje Claas Slot. Getuige de moeder zelve, woonplaats Zuid Schermeer.
21-11-1802 Maartje. Geboren 15 september. Vader Cornelis Pietersz Nool, moeder Grietje Klaas van der Woude. Getuige de moeder zelve, woonplaats Driehuizen.
21-11-1802 Jacob. Geboren 7 november. Vader Cornelis Jacobsz Dekker, moeder Maartje Jans Hooghuis. Getuige Geertje Jans van der Sluijs, woonplaats Driehuizen.
05-12-1802 Antje. Geboren 25 november. Vader Homvridus Denneman, moeder Bregje Jans Vergunst. Getuige Antje Denneman, woonplaats Driehuizen.
20-02-1803 Grietje. Vader Jan Pietersz Ruijter, moeder Maartje Cornelis Houtkooper. Getuige Grietje Jans de Groot, woonplaats Driehuizen.
20-03-1803 Luitje. Geboren 16 maart. Vader Jacob Jansz Dekker, moeder Maartje Luitjes Bruin. Getuige Sijtje Jans Dekker, woonplaats Driehuizen.
24-04-1803 Jan. Geboren 16 april. Vader Jan Cramer, moeder Grietje Pieters Vis. Getuige Aafje Claas Bos. Woonplaats Driehuizen.
05-06-1803 Maartje. Geboren 24 meij. Vader Gerrit Visser, moeder Geertje Cornelis Maas. Woonplaats Zuid Schermer.
05-06-1803 Guurtje. Geboren 31 meij. Vader Jan Dirksz Groen, moeder Geertje Gerrits Smit. Getuige Lijsbeth Cornelis Volger. Woonplaats Zuid Schermer.
07-08-1803 Jan. Geboren 31 julij. Vader Cornelis Volger, moeder Trijntje Dirks de Gooier. Getuige Lijsbeth Hoogland. Woonplaats Zuid Schermeer.
26-02-1804 Trijntje. Geboren 21 februarij. Vader Gerrit Kleinmeer, moeder Jannetje Houtkooper. Getuige Geertje Houtkooper. Woonplaats Zuid Schermer.
20-05-1804 Antje. Geboren 17 meij. Vader Hendrik Banze, moeder Aafje Klaas Bos. Getuige Maartje Ploeger. Woonplaats Driehuizen.
12-08-1804 Klaas. Geboren 2 augustus. Vader Jan Dirksen Kluijt, moeder Maartje Klaas Slot. Getuige Maartje Klaas Slot, woonplaats Driehuizen.
11-11-1804 Engeltje. Geboren 18 october. Vader Cornelis Volger, moeder Trijntje Dirks de Gooyer. Getuige de moeder zelve. Woonplaats Zuid Schermer.
16-12-1804 Gerrit. Geboren 13 december. Vader Homvridus Denneman, moeder Bregje Jans Vergunst. Getuige Antje Denneman, woonplaats Driehuizen.
27-01-1805 Pieter. Geboren 25 december. Vader Jan Cramer, moeder Grietje Pieters Vis. Getuige Stijntje Tijs, woonplaats Driehuizen.
03-03-1805 Cornelis. Geboren 27 februarij. Vader Jan Cornelis Groeneveldt, moeder Aagje Teunis Slot. Getuige Geertje Jans Hoef. Woonplaats Driehuizen.
09-06-1805 Neeltje. Geboren 6 junij. Vader Huibert Dirksz, moeder Trijntje Alberts Denkoo. Getuige Bregje Huiberts. Woonplaats Zuid Schermeer.
22-09-1805 Leendert. Geboren 17 september. Vader Maarten Dubbeld, moeder Guurtje Stuurman. Getuige Trijntje Smit, woonplaats Zuid Schermeer.
09-11-1805 Aafje. Geboren 4 november. Vader [Hendriks Smit] vader niet opgegeven, moeder Lijntje de Groot. Getuige de moeder zelve, woonplaats Driehuizen.
30-03-1806 Jacob. Geboren 29 maart. Vader Cornelis Dekker, moeder Maartje Hooghuis. Getuige Klaartje Verwer, woonplaats Driehuizen.
10-08-1806 Trijntje. Geboren 6 augustus. Vader Klaas Ootjes, moeder Stijntje Schut. Getuige Aafje Schut, woonplaats Driehuizen.
12-10-1806 Crelisje. Geboren 2 october. Vader Jan Groeneveld, moeder Aagje Slot. Getuige de moeder, woonplaats Driehuizen.
11-01-1807 Trijntje. Vader Cornelis Nool, moeder Grietje van der Woude. Getuige de moeder, woonplaats Driehuizen.
15-03-1807 Neeltje. Vader Cornelis Volger, moeder Trijntje de Gooyer. Getuige de moeder. Woonplaats Molenbuurt.
09-10-1807 Guurtje. Vader Maarten Dubbeld, moeder Guurtje Stuurman. Getuige Aafje Stuurman. Woonplaats Molenbuurt.
09-10-1807 Thijs. Vader Klaas Ootjes, moeder Stijntje Schut. Getuige Aafje Schut, woonplaats Driehuizen.
03-01-1808 Neeltje. Vader Cornelis van Tiel, moeder Antje Denneman. Getuige de moeder, woonplaats Zuid Schermeer Oostdijk.
07-02-1808 Jan. Vader Jan Kramer, moeder Grietje Vis. Getuige Antje Baltes, woonplaats Driehuizen.
28-02-1808 Cornelis. Vader Jacob Houtkooper, moeder Trijntje Akkerman. Getuige Jantje Elles, woonplaats Driehuizen.
01-05-1808 Cornelis. Vader Jan Groeneveld, moeder Aagje Slot. Getuige de moeder, woonplaats Driehuizen.
01-05-1808 Jelle. Vader Jan Prins, moeder Guurtje Koelewaart. Getuige Grietje Prins, woonplaats Zuid Schermeer.
02-12-1808 Cornelis. Vader Jan Knevel, moeder Grietje de Haas. Getuige Maartje Bos, woonplaats Molenbuurt.
06-08-1809 Guurtje. Geboren 20 julij. Vader Jan Kramer, moeder Grietje Vis. Getuige de moeder, woonplaats Driehuizen.
06-08-1809 Neeltje. Geboren 26 julij. Vader Jacob Houtkooper, moeder Trijntje Akkerman. Getuige de moeder, woonplaats Zuid Schermeer Oostdijk.
23-09-1809 Guurtje. Geboren 6 september. Vader Cornelis Volger, moeder Trijntje Gooijer. Getuige de moeder, woonplaats Zuid Schermeer Molenbuurt.
07-01-1809 Jacobus. Geboren 4 december. Vader Albert van Hengel, moeder Anna Maria Stupe. Getuige de moeder, woonplaats Driehuizen.
21-01-1809 Zoutjen. Geboren 16 januarij. Vader Pieter Landjes, moeder Neeltje Kreb. Getuige Antje Ton, woonplaats Zuid Schermeer.
06-05-1810 IJsbrand. Geboren 3 meij. Vader Klaas Oostwoud, moeder Aagje van Zoone. Getuige Stijntje, woonplaats Zuid Schermeer.
09-09-1810 Sijtje. Geboren 23 augustus. Vader Klaas Ootjes, moeder Stijntje Schut. Getuige de moeder zelve, woonplaats Driehuizen.
23-09-1810 Jakob. Geboren 14 september. Vader Willem Smit, moeder Aafje Smit. Getuige Krelisje Willem, woonplaats Zuid Schermeer.
28-10-1810 Jan. Geboren 27 october. Vader Gerrit Boldewijn, moeder Aafje Blauw. Getuige Maartje Blauw, woonplaats Zuid Schermeer.
28-10-1810 Trijntje. Geboren 27 october. Vader Pieter Hen, moeder Aafje Vlaanderen. Getuige Dieuwertje Broertjes, woonplaats Driehuizen.
18-11-1810 Antje. Geboren 2 november. Vader Dirk Plugboer, moeder Antje van der Linde. Getuige Antje Mijzen, woonplaats Driehuizen.
17-03-1811 Nantje. Geboren 27 februarij. Vader Klaas van Tiel, moeder Crijntje Jans de Groot, woonplaats Driehuizen.
16-04-1811 Aagtje. Geboren 10 april. Vader Cornelis Jacobsz Dekker, moeder Maartje Jans Hooghuis. Getuige Antje Jans Hooghuis, woonplaats Driehuizen.
11-08-1811 Huibert. Geboren 8 augustus. Vader Pieter Jansz Gleinis, moeder Bregtje Huiberts de Jong. Getuige Trijntje Alberts Schen, woonplaats Zuidervaart.
22-09-1811 Trijntje. Geboren 10 september. Vader Maarten Dubbeld, moeder Neeltje Biersteeker. Getuige de moeder, woonplaats Molenbuurt.
22-09-1811 Gerrit. Geboren 8 september. Vader Cornelis Visser, moeder Aaltje Dubbelt. Getuige de moeder, woonplaats Driehuizen.
29-09-1811 Klaas. Geboren 27 september. Vader Ari Haantjes, de moeder Grietje Jans Bouwen. Getuige Pietertje Cornelis, woonplaats Zuiddijk.
17-11-1811 Gerrit. Geboren 8 november. Vader Jan Kramer, moeder Greetje Vis, getuige Aagtje Slot, woonplaats Driehuizen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 22-10-2023

Bron: NH Archief Haarlem – Driehuizen Inv.nr. 11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *