Driehuizen Dopen Gereformeerd 1671-1694

Driehuizen Dopen Gereformeerd 1671 – 1811

Periode 1671 – 1694.

04-10-1671 Gerbrech. Kind van Huijbert Theunisz.
01-11-1671 Simon. Kind van Jacob Simonsz.
15-11-1671 Guijrtje. Kind van Jan Baas.
29-11-1671 Hermanus. Kind van Copius Wijnholts.
12-01-1672 Albert Claas. Kind van Claas Albertsz, molenaar in de Schermeer.
28-02-1672 Cornelis. Kind van Cornelis Dircksz, timmerman.
02-04-1672 Aaltjen. Kind van Crelis Crelisz en Maartje Minnes uijt de Schermeer.
24-04-1672 Pieter. Kind van Crelis Pietersz (Zuijderzij).
21-08-1672 Pieter. Kind van Crelis Maartensz.
13-11-1672 Claas. Kind van Jan Dircksz Anderman.
04-12-1672 Jacob. Kind van Jacob JAcobsz (de smid).
19-02-1673 [naam dopeling niet vermeld]. Kind van Crelis Dircksz, timmerknecht.
12-03-1673 Annetjen. Kind van Claas Jacobsz, timmerknecht.
07-06-1673 Crelis. Kind van Jacob Jaspers.
16-07-1673 Neel. Kind van Theunis.
10-09-1673 Jan Huibertsz. Kind van Lijckel Cornelisz.
17-09-1673 Gerrit. Kind van Pieter Claasz Angaande.
03-12-1673 Jan. Kind van Pieter Crelisz Swaan.
26-12-1673 Theunis. Kind van Leendert Theunisz.
15-10-1673 Claas. Kind van Aerjen Cornelisz.
18-02-1674 Elsjen. Kind van Copius Wijnholts.
18-03-1674 Lijsbeth Dirks. Kind van Dirck en Maartjen wonende in de Schermer bij de Laan in de Keet.
25-02-1674 Maartjen. Kind van Cornelis Maartensz Baas.
27-05-1674 Aarjen. Kind van Cornelis Jacobsz Oom.
02-12-1674 Guertje. Kind van Claas IJsbrandsz Schoenmaker.
23-12-1674 Theunis. Kind van Huijbert Theunisz.
06-01-1675 Cornelis Simonsz. Kind van Simon Jacobsz.
20-01-1675 Antje. Kind van Leendert Theunisz.
20-01-1675 Crelis Crelisz. Kind van Cornelis Heertjes.
06-02-1675 Gerrit. Kind van Hendrick Hendricksz en Neeltje Koij.
26-02-1675 Dirck Adriaans op belijdenis. Knecht van Dirck Arends Admiraal.
28-04-1675 Jan. Kind van Pieter Cornelisz Swaan.
19-05-1675 Jan en Gerrit. Kinderen van Dirck Jansz en Anna Koij.
28-07-1675 Elisabeth. Kind van Copius Wijnholts.
01-12-1675 Reijn. Kind van Claas Pietersz Backer.
29-09-1675 Jan. Kind van Jacob Jansz Collis.
00-02-1676 Neel. Kind van Jacob Simonsz Stuijrman.
18-10-1676 Albert. Kind van Jacob Jacobsz Smid.
29-03-1676 Albert Claasz. Kind van Caas Albertsz, molenaar.
03-06-1676 Dirck. Kind van Cornelis Jansz, molenaar.
12-07-1676 Gerrit. Kind van Dirck Jansz en Anna Koij.
29-07-1676 Pieter. Kind van Huijbert Cornelisz.
19-01-1677 Grietje. Kind van Creelis Pietersz Kadraij.
07-03-1677 Maartje. Kind van Jacob Jansz Collis.
18-09-1677 Gerbrech. Kind van Gerrit Pietersz.
17-10-1677 Grietje. Kind van Aarjan Crelisz, timmerknecht.
00-00-1677 Annetje. Kind van Jacob Simonsz en Mari Bartels.
01-12-1677 Theunis. Kind van Leendert Theunisz.
25-12-1677 Mari Claas. Kind van Claas Jansz Kat.
26-12-1677 Crelis. Kind van Egbert Pietersz.
01-01-1678 Claas. Kind van Cornelis Jacobsz Oom.
23-01-1678 Maartje Crelis. Kind van Cornelis Heertjes.
15-05-1678 Jasper. Kind van Jacob Jaspersz.
00-06-1678 [naam dopeling niet vermeld]. Kind van Jacob Egbertsz.
18-09-1678 Maartje. Kind van Jacob Jacobsz Smid.
02-10-1678 Neel. Kind van Jacob Jansz Collis.
12-05-1678 Dorothea Maria. Kind van Copius Wijnholts.
02-11-1678 [naam dopeling niet vermeld]. Kind van Claas Albertsz, molenaar.
11-12-1678 Trijn. Kind van Dirck Jansz Koij.
25-12-1678 Crelis. Kind van Pieter Jacobsz Collis.
01-01-1679 Lijsbeth. Kind van Claas Cornelisz.
22-01-1679 Trijn Jacobs. Kind van Jacob Pietersz Boij.
09-04-1679 Trijntje. Kind van Claas IJsbrandsz Schoenmaker.
27-08-1679 Maartje. Kind van Mr. Jan Dirksz Vlanderen.
03-12-1679 Jacob. Kind van Pieter Crelisz Swaan.
31-12-1679 Cornelis. Kind van Aarjen Cornelisz, timmerknecht.
14-02-1680 Gerrit Adriaansz op belijdenis.
14-05-1680 Crelis en Jantje. Kinderen van Claas Jansz, timmerknecht.
13-10-1680 Neeltje. Kind van Jacob Jansz Collis.
03-11-1680 Gerrit Egberts op belijdenisaan de Boekelwegh in de Schermeer.
29-12-1680 Jantjen. Kind van Egbert Pietersz.
26-12-1680 Aarjen Kind van Gerrit Adriaansz.
02-03-1681 Crelis Jansz. Kind van Crelis Joostensz.
09-03-1681 Barber. Kind vanClaas IJsbrandsz.
15-06-1681 Diewer. Kind van Cornelis Jacobsz Oom.
13-07-1681 Trijntje. Kind van Theunis Jansz, molenaar.
20-07-1681 Crelis. Kind van Cornelis Dirksz Kat.
27-07-1681 Grietje.  Kind van Leendert Theunisz in de Schermer.
24-08-1681 Sandrina Leuwensfont. Kind van Debora, Mr. Jan Brouwers vrouw nicht.
21-09-1681 Pieter. Kind van Pieter Swaan en Trijntje Wijberts.
28-09-1681 Aaf. Kind van Pieter Jacobsz Collis.
05-10-1681 Jan. Kind van Arien Cornelisz, timmerknecht.
05-10-1681 Jacob. Kind van Jan Jacobsz Backer.
09-11-1681 Jantjen. Kind van Jacob Pietersz Boij.
16-11-1681 Cornelis. Kind van Crelis Pietersz Caiduaij?
30-11-1681 Jacob. Kind van Kind van Dirck, snijder.
07-12-1681 Pietertjen. Kind van Kind van Dirck J. Trippel, molenaar.
01-02-1682 Engel. Kind vanClaas Albertsz, molenaar.
08-02-1682 Jan. Kind van Dirck Jansz en Anna Koij.
15-03-1682 Floris. Kind van Albert Florisz, molenaar.
24-05-1682 Lijsbet. Kind van Claas IJsbrandsz, schoenmaker.
16-08-1682 Cornelis. Kind van Jacob Jacobsz, smid.
11-10-1682 Simon. Kind van Jacob Simonsz.
01-11-1682 Pieter. Kind van Egbert Pietersz.
08-11-1682 Cornelis. Kind van Aarjen Cornelisz.
30-11-1682 Aarjen. Kind van Jacob Aarjensz.
13-12-1682 Cornelis. Kind van Dirck Jansz, snijder.
24-01-1683 Lijsbeth. Kind van Claas Cornelisz Rood.
28-02-1683 Jan. Kind van Jacob Jansz Coopman.
14-03-1683 Willem. Kind van Leendert Theunisz in de Schermeer bij Driehuijsen.
25-04-1683 Diewer. Kind van Dirck Jansz en Anna Koij.
09-05-1683 Dirck Tijsz. Kind van Tijs Dircksz Backer.
18-07-1683 Arent. Kind van Willem Arentsz.
29-08-1683 Jan. Kind van Claas Jansz en Trijn Wijkets.
12-12-1683 Engel. Kind van Jan Smid, molenaar in de Schermeer aen de Ringdijck nae Graftdijck toe.
19-12-1683 Jan. Kind van Aarjen Cornelisz, timmerknecht.
23-01-1684 Willem. Kind van Cornelis Dircksz Kat, timmerknegt in de Schermer.
30-01-1684 Jan. Kind van Claas IJsbrandsz.
20-02-1684 Jacob. Kind van Dirck Cornelisz van der Sluijs, timmerbaas.
26-03-1684 Claas. Kind van Aarjen Claasz en Jantjen Heiloo.
23-04-1684 Trijn. Kind van Claas Cornelisz Kat.
21-05-1684 Trijntje. Kind van Dirck Jansz, molenaar in de Schermer en Aafje Crelis, sijn huijsvrouw.
18-06-1684 Annetjen. Kind van Thijs Dircksz van Jisp en Jannetjen Jans van Purmerend. Getuijgen Albertus de Haas en Agnieta van de Camer.
30-07-1684 Allerdt. Kind van Jacob Jacobsz, smid.
01-05-1684 Cornelis. Kind van Jacob Jansz Collis.
22-05-1684 Willem. Kind van Egbert Pietersz en Griet Crelis.
12-11-1684 Jan. Kind van …… Pancras en Claasje Jans in de Schermer.
28-01-1685 Aachtje. Kind van Aarjen Crelis Kil.
29-07-1685 Wijbert. Kind vanClaas Jansz, timmerknegt in de Schermer en Trijn Wijberts sijn huijsvrouw.
29-07-1685 Jan. Kind van Dirck Jansz en Anna Koij.
16-09-1685 Jacob. Kind van Claas Crelisz Kat.
28-10-1685 Grietje. Kind van Aarjen Cornelisz en Diewer Jans.
28-10-1685 Maartje. Kind van Claas IJsbrandsz en Jaapjen Jans.
28-10-1685 Dirck Tijsz. Kind van Tijs Dircksz en Jannetjen Jans.
09-12-1685 Crelis. Kind van Jacob Jacobsz Smid.
09-02-1686 Lijsbeth. Kind van Leendert Theunisz uijt de Schermeer bij Driehuijsen.
09-03-1687 Diewer. Kind van Dirck Jansz en Anna Koij en is ’t eerste kind dat in de nieuwe kerk tot Driehuijsen gedoopt is.
16-03-1687 Jan. Kind van Hendrik Jansz Sumhagen.
16-03-1687 Maartjen. Kind van Crelis Simonsz uijt de Schermer aen de Westdijck.
30-03-1687 Lijsbeth. Kind van Claas Cornelisz Kat in de Schermer.
22-06-1687 Melle Hendrik. Kind van Aarjan Claasz, ten doop gehouden van Dignum Pieters in de Schermer.
29-06-1687 Theunis Jacobsz. Kind van Jacob Aarjensz [vulgo de Heer].
03-08-1687 Heertjen. Kind van Claas IJsbrandsz.
24-08-1687 Dirck Tijsz. Kind van Tijs Dircksz en Jannetje Jans.
21-09-1687 Maartjen. Kind van Crelis Dirksz [Kat].
11-10-1687 Maartjen. Kind van Jan Crelisz en Mari Bartels.
16-11-1687 Grietje. Kind van Aarjen Cornelisz, timmerknegt.
00-00-1688 Maartjen. Kind van Crelis Pietersz.
02-05-1688 Trijntje. Kind van Claas Crelisz Kat.
01-08-1688 Trijntje. Kind van Pieter Jacobsz Collis.
10-10-1688 Jan. Kind van Crelis Gerritsz.
24-10-1688 Willem. Kind van Hendrick Jansz Sumhagen.
14-11-1688 Guurtje. Kind van Jacob Aarjensz de Heer.
30-11-1688 Maartjen. Kind van Egbert Pietersz, is het 1e kind dat des avonds in de nieuwe kerck gedoopt is.
01-01-1689 Jacob. Kind van Mr. Floris Jansz Vlanderen.
20-03-1689 Jacob. Kind van Aarjen Cornelisz en Diewer Jans.
03-07-1689 Crelis. Kind van Jan Jansz de Wit.
14-08-1689 Floris. Kind van Dirck Crelisz.
13-11-1689 Jacob. Kind van Heertje Crelisz.
20-11-1689 Meijle. Kind van Aarjen Claasz en Jantje Meilis.
04-12-1689 Trijntje. Kind van Willem Crelisz van de Sluijs.
18-12-1689 Gerbrech. Kind van Crelis Engelsz.
08-01-1690 Crelis. Kind van Jan Cornelisz Duijtscheboer.
21-02-1690 Jacob. Kind van Jacob Jansz Stijntjes in de Woude.
07-05-1690 Barber. Kind van Jan IJsbrandsz in de Oude Landsmolen.
07-05-1690 Diewer en Annetje. Kinderen van Aart Auwelsz uijt de schermer.
06-08-1690 Jantje. Kind van Crelis Pietersz en Anna Gerrits.
17-09-1690 Aaltje. Kind van Mr. Floris Jansz Vlanderen.
15-10-1690 Jacob. Kind van Crelis Jacobsz in de Woude.
05-11-1690 Jan. Kind van Mies Theunisz.
26-11-1690 Crelis. Kind van Egbert Crelisz.
10-12-1690 Guurtje. Kind van Jacob Adriaansz de Heer.
04-03-1691 Stijntje. Kind van Hendrick Jansz Hagen.
17-03-1691 Aaght. Kind van Jan Crelisz Duijtscheboer.
08-04-1691 Jacob. Kind van Jacob Colles, koopman.
26-08-1691 Jan. Kind van Pieter Jansz Koster uijt de Schermer.
26-08-1691 Lijsbeth. Kind van[naam vader niet vermeld] tot Graftdijck.
09-09-1691 Cornelis. Kind van Heertjen Cornelisz aen de Zuijdervaart.
02-12-1691 Floris. Kind van Dirck Cornelisz en Diewer Pieters.
30-12-1691 Engel Cornelis. Kind van Cornelis Engelsz en Maartje Cornelis.
27-01-1692 Claas Willemsz. Kind van Willem Cornelisz van de Sluijs.
03-02-1692 Guurtje. Kind van Jacob Gerrits en Trijn Claas.
16-03-1692 Neel Jans. Kind van Jan Pietersz en Wolmut Crelis.
20-04-1692 Crelis. Kind van Jan Cornelis Duijtscheboer.
09-12-1692 Dirck. Kind van Jacob Simonsz Junior.
09-12-1692 Jantje Crelis. Kind van Crelis Pietersz en Anne Gerrits.
25-12-1692 Aachtje. Kind van Dirck Cornelisz en Diewer Pieters.
13-01-1693 Neeltje. Kind van  Jacob Simonsz en Brecht Jacobs.
13-09-1693 Jan. Kind van Hendrick Jansz Sumhagen.
22-11-1693 Gerrit. Kind van Simon Hellemans bij de Noordervaart.
24-11-1693 Trijntje. Kind van Mies Teunisz.
02-05-1694 Claas. Kind van Jan Simonsz in de Kat.
18-07-1694 Trijntje. Kind van Cornelis Engelsz.
05-09-1694 Claas. Kind van Jacob Gerritsz.
31-10-1694 Claas. Kind van Jacob Adriaansz de Heer.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 19-10-2023

Bron: NH Archief Haarlem – Driehuizen Inv.nr. 10a

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *