De Rijp – Huwelijken Gereformeerd 1693-1697

De Rijp – Huwelijken Gereformeerd 1670 – 1744

Periode 1693 – 1697.

17-01-1693 Getrouwd Huijgen Pietersz, weduwnaar en Trijn Pieters, weduwe beijde tot Rijp.
31-01-1693 Getrouwd Dirk Klaasz, jongman en Marijtje Teunis, jongedogter beijde tot Rijp.
31-01-1693 Getrouwd Cornelis Klaasz, weduwnaar en Marij Cornelis, jongedogter wonende beijde tot Rijp.
21-02-1693 Getrouwd Pieter Klaasz, jongman en Anna Sijbrants, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
21-02-1693 Getrouwd Dirk Jansz Dingt, weduwnaar en Trijn Klaas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
21-02-1693 Getrouwd Pieter Prins, jongman en Annetje Dirks, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
08-03-1693 Getrouwd Reijnier Gerritsz Kloot, jongman en Neeltjen Jakobs, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
15-03-1693 Getrouwd Gerrit Kornelisz, jongman en Willempje Hendriks, beijde wonende tot Rijp.
05-04-1693 Getrouwd  Claas Pet, jongman van Oostsanen en Anna Koek, jongedogter wonende tot Rijp.
05-04-1693 Getrouwd Jan Kramer, jongman en Gerbrig Stolps, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
19-04-1693 Getrouwd Klaas Jakobsz Swaan, jongman en Haasjen Kornelis, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
26-04-1693 Attestatie gegeven aan Andries Muurlink, weduwnaar tot Graft en Neeltjen Lakemans, jongedogter wonende tot Rijp om elders te werden getrouwd.
31-05-1693 Getrouwd Jan Hendriksz, weduwnaar en Trijn Dirks, beijde tot Rijp wonende.
31-05-1693 Getrouwd Klaas Reijndertsz, jongman en Lijsbet Pieters, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
07-06-1693 Getrouwd Arent Pietersz, jongman en Marijtje Geerlofs, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
28-06-1693 Attestatie gegeven aan Floris Jakobsz Schoenmaker, weduwnaar tot Rijp en Welmet Jakobs, jongedogter tot Rijp wonende om elders te werden getrouwd.
20-09-1693 Getrouwd Rijk Krijnen Joncq, weduwnaar tot Rijp en Aaltje Jakobs, jongedogter wonende tot Oosthuijsen.
27-09-1693 Attestatie gegeven aan Cornelis Jakobsz Dam, weduwnaar en Aagjen Klaas, jongedogter beijde tot Rijp wonende om elders te werden getrouwd.
02-11-1693 Getrouwd Kornelis de Geus, jongman wonende tot Opmeer en Meijnje Pieters, weduwe tot Rijp wonende.
09-11-1693 Getrouwd Jan Stolp, weduwnaar, president schepen, en Niesje Pieters Vos, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
15-11-1693 Getrouwd Jan Maartens Mijs, weduwnaar tot Rijp en Anna Dielofs, jongedogter wonende tot Uijtgeest.
15-11-1693 Attestatie gegeven aan Sijmon Evertsz de Brak, weduwnaar wonende tot Beverwijk en Jannetje Jans, jongedogter wonende tot Rijp om elders te werden getrouwd.
06-12-1693 Getrouwd Lauris Pietersz Schout, jongman en Niesje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
27-12-1693 Getrouwd Klaas Maartensz, jongman en Neel Bastiaans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
20-12-1693 Getrouwd Kornelis Jellisz, jongman en Trijntje Hendriks, jongedogter.
20-12-1693 Getrouwd Gerrit Jellisz, jongman tot Rijp en Marij Jans, jongedogter wonende tot Graft.
03-01-1694 Getrouwd Dirk Jakobsz, jongman en Annetje Floris, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
16-01-1694 Getrouwd Simon Klaasz Kort, jongman wonende tot Graft en Marijtje Pieters, jongedogter tot Rijp.
23-01-1694 Getrouwd Klaas Ariaansz Schrijver, jongman en Dieuwer Arents, beijde tot Rijp wonende.
23-01-1694 Getrouwd Jakob Cornelisz Tuijnman, jongman en Wijbrig Alberts, weduwe beijde  tot Rijp wonende.
13-02-1694 Getrouwd Kornelis Albertsz, jongman en Jannetje Willems, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
27-02-1694 Getrouwd Jan Jansz Kan, weduwnaar en Lijsbet Jans, jongedogter neijde tot Rijp wonende.
27-02-1694 Getrouwd Maarten Pietersz, weduwnaar wonende tot Yijtgeest en Trijn Sijmons uijt de Rijp.
09-03-1694 Getrouwd Cornelis Pietersz, jongman en Neeltje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
09-03-1694 Getrouwd Jakob Fransz, jongman tot Rijp wonende en Maritje Pieters, jongedogter wonende tot Graft.
04-04-1694 Getrouwd Jakob Jansz, jongman en Trijn Klaas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
04-04-1694 Getrouwd Jakob Jansz, weduwnaar en Neel Cornelis, weduwe beijde wonende tot Rijp.
24-04-1694 Getrouwd Pieter Jakobsz Bles, jongman en Grietje Teunis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-04-1694 Getrouwd Jakob Claasz, weduwnaar en Aafjen Jakobs, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
13-06-1694 Getrouwd Hendricus Schevenhuijzen, weduwnaar, bedienaar des Goddelijken Woords van de Gereformeerde gemeijnte Jesu Christi alhier tot Rijp en Catharina Gravia, bejaarde dogter wonende tot Amsterdam.
26-06-1694 Attestatie gegeven aan Dirk Cornelisz, weduwnaar tot Oost Zaandam en Stijntje Dirks, weduwe tot Rijp wonende om elders te werden getrouwd.
04-07-1694 Attestatie gegeven aan Fredrik Hendriksz Cuiper, weduwnaar tot Rijp en Krijntje IJssar, weduwe tot Zuijd Schermer om elders te werden getrouwd.
12-10-1694 Getrouwd Maarten Jans, weduwnaar en Guurtje Dirks, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
12-10-1694 Getrouwd Dirk Claasz van ’t Riet, weduwnaar en Marij Pieters, jongedogter tot Noordeijnd wonende.
23-10-1694 Pieter Hendriksz Lucas, weduwnaar en Neeltje Jans Bosel, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
04-11-1694 Getrouwd Jan Hendriksz van Dulken, weduwnaar tot Rijp en Aaltje Hendriks, weduwe tot Graft.
11-12-1694 Attestatie gegeven aan Tijs Pietersz Stellingwerf, jongman wonende tot Rijp en Trijntje Volkerts, jongedogter wonende tot Stroe op ’t eijland Wieringen om elders te mogen trouwen.
25-12-1694 Getrouwd Dirk Cornelisz, weduwnaar en Geesjen Gerrits, weduwe beijde tot Rijp wonende.
08-01-1695 Attestatie gegeven aan Dirk Bent, jongman wonende tot Rijp en Susanna Smientius, weduwe wonende tot Schagen om elders te mogen trouwen.
10-01-1695 Dirk Idsarsz, weduwnaar en Griet Christiaans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
06-02-1695 Getrouwd Pieter Gleijnsz, weduwnaar en Neeltje Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
06-02-1695 Jan Pietersz, weduwnaar en Marij Jans, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
13-02-1695 Mr. Hendricus Wonder, weduwnaar tot Rijp en Geertje Kools, jongedogter tot Purmerend wonende.
03-03-1695 Dirk Jansz Kramer, jongman tot Rijp en Marij Hendrix, jongedogter wonende tot Graft.
26-03-1695 Attestatie gegeven aan Petrus Lakenman, proponent, jongman tot Rijpen Judith de Klerk, weduwe tot Leijden om elders te werden getrouwd.
02-04-1695 Getrouwd Pieter Egbertsz IJsenbeek, jongman en Neeltjen IJsbrants, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
16-04-1695 Arian Willemsz, jongman en Impjen Simons, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
14-08-1695 Cornelis Cornelisz Bak, jongman en Marij Jans Amsterdam, jongedogter beijde tot Rijp.
14-08-1695 Attestatie gegevan aan Dirk Jansz Middelhove, weduwnaar, schoolmeester tot Waverveen en Griet Adriaans, weduwe tot Rijp om elders te trouwen.
10-09-1695 Getrouwd Pieter Jacobsz, jongman en Anna Gerrits, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
01-10-1695 Getrouwd Dirk Dirksz, weduwnaar en Lijsbet Ariaans, weduwe beijde wonende tot Rijp.
01-10-1695 Getrouwd Klaas Pietersz, jongman en Neel Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
29-10-1695 Getrouwd Pieter Jansz Hannes, jongman tot Jisp en Maritje Pieters, jongedogter tot Rijp.
29-10-1695 Getrouwd Cornelis Binnenblijf, jongman tot Rijp en Griet Mijzen, jongedogter tot Purmerend.
29-10-1695 Getrouwd Adriaen Heringa, jongman en Jannetje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
12-11-1695 Attestatie gegeven aan Jacob Jansz, weduwnaar wonende in de Starnmeer en Maritje Claes, jongedogter wonende tot Rijp.
12-11-1695 Getrouwd Simon Willemsz, jongman en Gerbrig Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-01-1696 Getrouwd Cornelis Sempsz, jongman en Tempjen Krijnes, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
21-01-1696 Getrouwd Cornelis Dirksz, jongman en Dieuwertje Pieters Glas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
01-02-1696 Getrouwd Jan Dirksz Mol, jongman en Gerbrig Krelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
04-02-1696 Getrouwd Pieter Simonsz, jongman en Marijtje Krelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
10-02-1696 Getrouwd Arent Aldertsz, jongman tot Rijp en Grietje Juriaans, jongedogter van Medemblik.
04-03-1696 Getrouwd Jan Dirksz Joor, jongman en Maritje Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
10-03-1696 Dirk Sijbrantsz, weduwnaar en Bregt Claes, jongedogter beijde tot Rijp.
28-04-1696 Attestatie gegeven aan Mr. Klaas Bos, weduwnaar en Lijsbet Adriaans, weduwe uijt de Beemster om elders te werden getrouwd.
30-06-1696 Dirk Gerritsz Mol, weduwnaar tot Graft en Jantje Egberts, jongedogter tot Rijp.
05-08-1696 Getrouwd Jan de Wit, jongman en Neeltjen Pieters, jongedogter beijde tot Rijp sijn in den egtenstaat bevestigd.
28-10-1696 Getrouwd Louris Jansz, weduwnaar in de Noorder Meer in de banne van Zuijd Schermer en Marij Sijmons, weduwe tot Rijp.
10-11-1696 Cornelis Pietersz Anker, jongman en Neeltje Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
17-11-1696 Attestatie gegeven aan Garbrant Dirksz Keijzer, jongman tot Rijp en Guurtje Klaes, jongedogter tot Graft.
17-11-1696 Getrouwd Maerten Jansz Kik, jongman en Marij Jans Sloof, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-11-1696 Fredrik Groet, weduwnaar tot Rijp en Magtel Cornelis, weduwe tot Zuijd Schermer.
24-11-1696 Getrouwd Jan Jansz Brouwer, jongman tot Graft en Trijntje Alberts, jongedogter tot Rijp.
22-12-1696 Getrouwd Jan Jansz Beets, jongman en Trijntje Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
19-01-1697 Getrouwd Gerrit Schouwer, jongman tot Rijp en Neeltje Garments, jongedogter tot Watergank.
19-01-1697 Allert Klaesk, weduwnaar en Teinisjen Jakobs, weduwe beijde wonende tot Rijp.
12-02-1697 Getruwd Krelis Dirksz, jongman en Trijn Reijers, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
12-02-1697 Attestatie gegeven aan Jakob Cornelisz Jan, jongman tot Graft en Anna Jakobs Groot, jongedogter tot Rijp.
09-03-1697 Maerten Pietersz Muijs, weduwnaar en Aaltjen Jakobs, weduwe beijde tot Rijp, samen oud 110 jaar.
09-03-1697 Klaas Jakobsz Bakker, bejaard jongman en Neel Kornelis, weduwe beijde tot Rijp. Samen oud 110 jaar.
09-03-1697 Hendrik Jansz Hoogbree, weduwnaar en Aaltje Jakobs, weduwe beijde tot Rijp, samen oud 124 jaar.
09-04-1697 Getrouwd Douwe Jacobsz, jongman tot Graft en Impjen Andries, jongedogter tot Rijp wonende.
05-05-1697 Gerrit Pietersz Karman en Aaltje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
30-06-1697 Bastiaan Jansz, jongman en Antje Huijgens, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-07-1697 Jan Jelisz Maas, jongman en Guurtje Cornelis jongedogter beijde wonende tot Rijp.
14-07-1697 Jacob Pietersz Dam, jongman en Marij Cornelis, weduwe beijde wonende tot Rijp.
28-07-1697 Aris Dirksz Dol, jongman en Niesjen Simons Ruts, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
08-09-1697 Simon Jansz Swol, jongman en Jannetjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
10-11-1697 Dirk Jakobsz Slootjens, jongman en Trijn Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
17-11-1697 Teunis Pietersz Buijk, jongman en Aagt Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-11-1697 Jan Pietersz Kwadijk, jongman en Gerritje Siewerts, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-11-1697 Juriaan Jansz, jongman uijt de Beemster en Marritje Jans, jongedogter wonende tot Rijp.
08-12-1697 Pieter Jansz Mettes, jongman en Neel Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
08-12-1697 Attestatie gegeven aan Poulus Gerritsz, jongman tot Jisp en Trijntje Rombouts, jongedogter tot Rijp.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 06-12-2022

Bron: RA Alkmaar – Inv.nr. 4

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *