De Rijp – Huwelijken Gereformeerd 1678-1684

De Rijp – Huwelijken Gereformeers 1670 – 1744

Periode 1678 – 1684.

09-01-1678 Getrouwd Willem Kornelisz, jongman en Jaapjen Harmens, weduwe beide van de Rijp, dezen attestatie verleend den 21 januarij volgens d’ordonnantie.
16-01-1678 Getrouwd Kornelis Woutersz, jongman en Trijn Klaas, jongedogter beide van de Rijp. Deze attestatie verleent den 24 januarij volgens d’ordonnantie.
10-02-1678 Getrouwd Pieter Jakobs, jongman en Neeltje Daniels, jongedogter beide van de Rijp. Attestatie verleend en afgegeven volgens d’ordonnantie.
06-03-1678 Getrouwd Maarten Marselius, jongman van Graft en Marij Kristiaans, jongedogter van de Rijp. Attestatie afgeveven volgens d’ordonnantie.
06-03-1678 Gerrit Dirksen, jongman en Etjen Hamens, jongedogter beide van de Rijp. Attestatie afgegeven volgens d’ordonnantie.
06-03-1678 Attestatie afgegeven aan Jan Tomasz, weduwnaar van Rijp en Aagt Dirks, weduwe van Schermerhorn om elders te trouwen.
13-03-1678 Getrouwd Pieter Vegtersz Opdam, weduwnaar van de Rijp en Neel Jans, jongedogter van Zuid Schermer. Attestatie afgegeven volgens d’ordonnantie.
01-05-1678 Getrouwd Arian Cornelisz Langereis, weduwnaar uit de Beemster en Madeleentje Klaas, weduwe van Avenhorn, nadat ze behoorlijke attestatie hadden vetroond. Attestatie aan haar afgegeven volgens d’ordonnantie.
19-06-1678 Getrouwd Sijmon Wilmar Paus, weduwnaar en Marij Krelis Stijns, jongedogter beide van de Rijp.
26-06-1678 Getrouwd Kornelis Jansz, jongman en Trijn Jans, jongedogter beide van de Rijp. Attestatie verleend volgens d’ordonnantie.
10-07-1678 Getrouwd Louris Jansz, weduwnaar tot Noordeijnd en Vrou Jans Jonkers, weduwe alhier tot Rijp.
21-08-1678 Getrouwd Jan Jansz Weever, weduwnaar en Marij Jans, weduwe beide van de Rijp. Attestatie volgens d’ordonnantie afgegeven.
30-10-1678 Getrouwd Krelis Pietersz Wever, jongman en Neel Jans Jonkers, weduwe beide van de Rijp.
14-12-1678 Attestatie gegeven aan Walig Jansz, jongman van de Rijp en Aafjen Heines, jongedogter van Graft om elders te trouwen.
22-12-1678 Getrouwd Wouter Krelis de Boer, weduwnaar en Griet Arians, weduwe beide van de Rijp.
12-02-1679 Getrouwd Barent Jakobsz Foppen, jongman en Maritje Jans Beets, jongedogter beide van de Rijp. Attestatie gegeven volgens d’ordonnantie.
03-04-1679 Attestatie gegeven aan Klaas Klaasz Vlaming, weduwnaar en Griet Jans, jongedogter beide van de Rijp om elders te werden getrouwt.
16-04-1679 Attestatie gegeven aan Pieter Jakobs, weduwnaar van ’t Noordeind en Aaf Jacobs, weduwe van de Rijp om elders te trouwen.
30-04-1679 Getrouwd Harmannus Hendriksz van Dulken, jongman van de Rijp en Jeltjen Klaas, jongedogter van Edam.
27-08-1679 Getrouwd Adrianus van ’t Weiver, jongman, secretaris van de drie Egmonden en Heemraad van ’t Houds-bos en Neeltje Auwels Prins, jongedogter van de Rijp.
01-10-1679 Getrouwd Jakob Krelisz Pontman, weduwnaar en Trijn Jakobs Wiels, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
09-11-1679 Getrouwd Markus Dirksz, weduwnaar en Grietje Klaas, weduwe beide tot Rijp wonende.
03-12-1679 Getrouwd Vrerik Adriaansz Groet, jongman en Bregt Willems, jongedogter beide wonende tot Rijp.
03-12-1679 Getrouwd Maarten Klaasz, jongman en Duijfjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-12-1679 Getrouwd Klaas Jansz Bos, jongman en Dieuwer Sijmons, weduwe beijde van de Rijp.
17-12-1679 Getrouwd Sijmon Jacobsz Sloof, jongman en Guurtje Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
17-12-1679 Getrouwd Jacob Jansz van der —–, jongman en Aagtje Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
17-12-1679 Attestatie gegeven aan Harmen Egbertsz, jongman en Guurtje Cornelis, weduwe beijde wonende tot Rijp om elders te werden getrouwd.
14-01-1680 Getrouwd Jacob Sijmonsz Ruts, weudwnaar, waagmeester en Dieuwer Ariaans, weduwe beijde wonende tot Rijp.
28-01-1680 Getrouwd Teunis Pietersz Vos, jongman en Marij Maartens, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
11-02-1680 Getrouwd Muus IJsbrantsz, jongman aan de Ringdijk bij ’t Spijkerboor in de Beemster en Geertje Frans, jongedogter van Quadijk.
11-02-1680 Getrouwd Huijg Jansz, jongman en Maritje Hendrikx, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
18-02-1680 Attestatie gegeven aan Hendrik Adriaans, jongman van Graft en Guurtje Jans, jongedogter van de Rijp.
18-02-1680 Getrouwd Ariaen Maartensz, weduwnaar en Jannetje Jans, weduwe wonende in ’t Kamerhops molentje in de banne van Rijp.
18-02-1680 Getrouwd Jan Jansz Vergaijen, jongnam en Guurtje Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
25-02-1680 Getrouwd Sijmon Hendriksz Scheurman, jongman uijt de Rijp en Stijntje Teunis, jongedogter van Purmerend.
10-03-1680 Getrouwd Ariaan Jansz, weduwnaar wonende tot Rijp en Marij Dirks, jongedogter van de Leeck.
24-03-1680 Getrouwd Jacob Pietersz, jongman wonende aan de Laan in de banne van Rijp en Vrouwtjen Ellerts, jongedogter wonende op de Keuterbuert in de Beemster.
07-04-1680 Getrouwd Floris Auwelsz Prins, jongman en Neeltje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-04-1680 Getrouwd Jacob Gleijnsen, weduwnaar en Marij Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
30-06-1680 Attestatie gegeven aan Huijg Jans, jongman wonende in de banne van Rijp en Bregt Teunis, jongedogter wonende op Oost Graftdijk om elders te worden getrouwd.
04-08-1680 Getrouwd Klaas Klaasz, jongman en Bregt Gerrits, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
15-09-1680 Attestatie gegeven aan Mr. Gerrit Gerrits Leetsetter tot Graft en Sijbrig Jans, weduwe tot Rijp om elders te werden getrouwd.
07-09-1680 Getrouwd Pieter Pietersz, jongman en Volkje Dircks, weduwe beijde uijt de Beemster.
29-09-1680 Getrouwd Kornelis Jansz Posjager, weduwnaar van Schermerhorn en Maartje Harmens, weduwe wonende aan de Jisperwegh in de Beemster.
03-11-1680 Attestatie gegeven aan Albert Dircksz, jongman wonende tot Rijp en Guurtje Kornelis, jongedogter tot Graft wonende.
07-11-1680 Getrouwd Kornelis Jansz, weduwnaar en Griet Willems, weduwe beijde wonende tot Rijp.
23-01-1681 Getrouwd Gerbrant Florisz, jongman en Griet Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
26-01-1681 Getrouwd Jan —– , jongman en Duijfjen Pieters Vos, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
30-01-1681 Getrouwd Cornelis Jansz Dreun, weduwnaar en Geertjen Gerrits, weduwe beijde wonende tot Rijp.
30-03-1681 Attestatie gegeven aan Jan Pietersz, jongman wonende tot Rijp en Aaltjen Jacobs, jongedogter wonende in Noordeinde om elders te werden getrouwd.
15-06-1681 Getrouwd Lijkel Cornelisz, weduwnaar van Driehuijsen en Vrouw Jans, weduwe wonende tot Rijp.
20-07-1681 Getrouwd Cornelis Claesz Backer, jongman en Aagt Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
17-08-1681 Getrouwd Claes Lammertsz Pauw, jongman en Annetje Pieters de Jong, jongedogter beijde van Purmerend.
28-09-1681 Attestatie gegeven aan Gerrit Jochemsz, jongman wonende tot Rijp en Grietje Gerrits, jongedogter wonende tot Graft.
02-11-1681 Getrouwd Heijndrik Jansz Backer, weduwnaar en Neeltje Willems, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
09-11-1681 Attestatie gegeven aan Taams Jurjens Jaspersz, weduwnaar wonende tot Graft en Trijntje Dircks, jongedogter wonende tot Rijp.
09-11-1681 Getrouwd Jacob Gerritsz, jongman tot Rijp en Impjen Kornelis, jongedogter van Graft.
16-11-1681 Getrouwd Pieter Dircksz Vokels, jongman en Neeltjen Dircks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
14-12-1681 Getrouwd Klaes Florisz Swaen, jongman en Antje Krelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
14-12-1681 Getrouwd Simon Pietersz, jongman en Grietje Klaes, jongedogter wonende beijde tot Rijp.
14-12-1681 Getrouwd Dirk Cornelisz, jongman en Diewer Jacobs, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
17-01-1682 Getrouwd Jan Pietersz, jongman en Vrouwtje Simons, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-01-1682 Getrouwd Klaes Jansz Harts en Eefjen Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-01-1682 Getrouwd Jan Maertensz Kik, weduwnaar en Krijntje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
30-01-1682 Getrouwd Gerrit Jacobsz Klun, jongman en Marij Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-02-1682 Getrouwd Andries Kornelisz, weduwnaar en Marij Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-02-1682 Getrouwd Jan Cornelisz, jongman en Angeltje Aeriens, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
22-02-1682 Getrouwd Jakob Karelsz, jongman en Neel Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
05-03-1682 Getrouwd Jan Claesz Plugger, weduwnaar en Maritje Jans, weduwe beijde wonende tot Rijp.
18-04-1682 Getrouwd Jan Cornelisz Koekman, weduwnaar wonende tot Rijp en Magdaleentje Teunis, weduwe wonende tot Alkmaar.
26-04-1682 Getrouwd Cornelis Gons, jongman, substituijt schout en Trijntje Rogs, weduwe beijde woonagtig tot Purmerend.
08-06-1682 Attestatie gegeven aan Pieter Klaesz Kwadijk, weduwnaar tot Rijp en Guurt Dirks, jongedogter van Graft.
08-06-1682 Attestatie gegeven aan Fredrik Hendriksz Kuijper, jongman tot Rijp en Aaltje Pieters Heringa, jongedogter van Oost Graftdijk.
28-06-1682 Getrouwd Jan Arisz Tuck, weduwnaar en Neel Jans, weduwe beijde tot Rijp wonende.
04-10-1682 Getrouwd Sion Gerritsz Ruts, weduwnaar tot Rijp en Maartjen Jans, weduwe van Schermerhorn.
11-10-1682 Getrouwd Klaas Jansz Leeuw, jongman en Ariaentje Frans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
11-10-1682 Getrouwd Dirck Jansz Sluijp, jongman en Neel Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
18-10-1682 Getrouwd tot Krommenie Kornelis Willemsz Bakker, weduwnaar van de voornoemde plaets en Gerbrigje Sijmons, weduwe tot Rijp.
07-11-1682 Getrouwd Jan Jansz Kan, jongman en —- [naam bruid niet vermeld], jongedogter beijde wonende tot Rijp.
08-11-1682 Attestatie gegeven aan Joost Barentsz Backer, weduwnaar van Oost Graftdijk en Neeltje Willems, weduwe wonende tot Rijp.
14-11-1682 Getrouwd Pieter Jakobs Sloof, weduwnaar van Schermerhorn en Lijsbet Klaes, weduwe tot Rijp.
25-10-1682 Getrouwd Doctor Johannes van Til, jongman wonende tot Rijp en Alida van Bueren, jongedogter wonende tot Amsterdam.
25-10-1682 Getrouwd Arent Jansz Wijngaart, jongman en Neel Krelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
01-11-1682 Attestatie gegeven aan Jacob Dircksz Tuk, jongman tot Rijp en Trijn Krelis, jongedogter wonende tot Noordeind om elders te werden getrouwd.
01-11-1682 Getrouwd Heijn Jansz van Sluijs, weduwnaar en Jefjen Klaas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
29-11-1682 Getrouwd Jan Pietersz Kramer, jongman en Marijtje Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
29-11-1682 Getrouwd Klaes Pietersz Swaen, jongman en Duijfjen Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
29-11-1682 Attestatie gegeven aan Cornelis Jakobsz, jongman van de — en Marij Willems, weduwe wonende tot Rijp om elders te werden getrouwd.
13-12-1682 Getrouwd Allert Klasen, jongman wonende tot Rijp en Trijntje Rutgers, jongedogter van Schermerhorn.
20-12-1682 Getrouwd Jan Dirksen Kuijp, jongman en Diewer Wouters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
27-12-1682 Getrouwd Dirck Albertsen, jongman en Stijntje Jans, jongedogter wonende tot Rijp.
02-01-1683 Attestatie gegeven aan Simon Jansz, jongman uijt de banne van de Rijp en Marijtje Pieters Heeringa, jongedogter van Oost Graftdijk om elders te werden getrouwd.
09-01-1683 Getrouwd Jan Pietersz Freed, weduwnaar en Trijn Klaas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
09-01-1683 Getrouwd Jakob Cornelisz, jongman en Griet Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
13-02-1683 Getrouwd Bastiaan Gleijnsen, weduwnaar en Trijntje Jans, weduwe beijde wonende tot Rijp.
21-02-1683 Getrouwd Jan Heijndriksz van Dam, weduwnaar en Risje Jans, weduwe beijde van de Klaterbuurt.
05-03-1683 Getrouwd Jan Woutersz Savart, jongman en Grietje Hendrikx, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
18-03-1683 Attestatie gegeven aan Dirck Jansz, jongman uijt de Rijp en Beertje Gerrits, jongedogter van Graft.
30-03-1683 Attestatie gegeven aan Jelger Isaksz Smit, jongman uijt de Rijp en Grietje Keves, weduwe wonende tot Graft.
10-04-1683 Getrouwd Pieter Maartensz Muijs, jongman en Marij Dirckx, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
26-09-1683 Getrouwd Krelis Woutersz Boer, jongman en Aagt Foris, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
16-10-1683 Getrouwd Kornelis Klaasz, jongman en Marij Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
23-10-1683 Getrouwd Pieter Jakobsz van Rossen, jongman en Jannetjen Everts, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
13-11-1683 Getrouwd Pieter Maartensz Jantjes, weduwnaar tot Rijp en Evertje Gerrits, weduwe van Purmerend tegenwoordige mede tot Rijp wonende.
26-12-1683 Getrouwd Jan Cornelisz, jongman van Graft en Niesjen Jans, jongedogter wonende tot Rijp.
26-12-1683 Attestatie gegeven aanKlaes Pietersz, jongman van Graft en Ariaantje Sibrant, jongedogter wonende tot Rijp.
14-01-1684 Getrouwd Claas Kornelisz Pels, jongman en Aagjen Winkels, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
21-01-1684 Getrouwd Louw Ringer, weduwnaar en Pietertjen Jans, jongedogter wonende tot Rijp.
19-02-1684 Getrouwd Barent Gerritsz, jongman van Enkhuijsen en Neel Jans Jonkers, weduwe tot Rijp.
31-03-1684 Getrouwd Dirk Elbertsz, jongman en Maartjen Harmens, jongedogter wonende tot Rijp.
14-07-1684 Getrouwd Dirk Simonsz Rijts, jongman en Neel Kornelis, jongedogter van Graft.
21-07-1684 Getrouwd Pieter Klaasz Kwadijk, weduwnaar tot Rijp en Jannetje Jans, jongedogter van Aexwijk.
06-08-1684 Getrouwd Hendrik Albertsz Lankvelt, jongman en Cornelis van der Hoek, jongedogter beijde van Alkmaar op vetrooning van behoorelijke attestatie.
22-10-1684 Getrouwd Helle Jansz, jongman en Trijntje Everts, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
29-10-1684 Getrouwd Pieter Jansz Sluijp, jongman en Diewer Maertens, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
29-10-1684 Attestatie gegeven aan Dirk Jansz van Schagen, weduwnaar tot Rijp en Marijtje Pieters, jongedogter wonende tot Graft.
01-12-1684 Getrouwd Krelis Jansz, weduwnaar van Graft en Neel Alberts, weduwe tot Rijp.
30-12-1684 Getrouwd Ariaen Ariaensz Wieldaijer, weduwnaar en Geertje Simons, jongedogter wonende tot Graft.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 28-11-2022

Bron: RA Alkmaar – Inv.nr. 4

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *