Andijk Huwelijken Gereformeerd 1722-1738

Andijk Huwelijken Gereformeerd 1667 – 1760

Periode 1722 – 1738.

04-01-1722 Jan Jansz Verwiel, jongesel met Sijberich Nannes, jongedogter beijde van Aandijk.
25-01-1722 Pieter Maartensz Kruijer, jongesel met Geert Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
15-02-1722 Pieter Jacobsz, jongesel met Trijn Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
22-02-1722 Jan Jacobsz, jongesel met Maartje Maartens, jongedogter beijde van Aandijk.
26-04-1722 Willem Jansz Swagerman, jongesel met Marij Dirks, jongedogter beijde van Aandijk.
01-11-1722 Hermen Jansz Best, jongesel met Neel Cornelisse Rootjes, jongedogter beijde van Andijk.
18-10-1722 Jan Blokker, jongesel met Griet Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
03-01-1723 Jan Jansz Drul [= Dral], weduwnaar met Aalt Teunis, jongedogter beijde van Andijk.
03-01-1723 Cornelis Meijnderse Cools, jongesel met Maertje Cornelis, jongedogter beijde van Andijk.
17-01-1723 Teunis Maertensz, jongesel met Griet Meijnders, jongedogter beijde van Andijk.
31-01-1723 Nanne Jans Robbert, weduwnaar met Lijsbet Jans, jongedogter beijde van Andijk.
07-02-1723 Cornelis Pietersz Mantel, jongesel met Marij Cornelis, jongedogter beijde van Andijk.
09-05-1723 Ente Pieters, jongesel van Wervershoof met Bregt Dirks, jongedogter van Andijk.
22-08-1723 Pieter Nansz, weduwnaar met Jannetje Jans, weduwe beijde van Andijk.
28-11-1723 Jan Raven, jongman met Maertje Dirks, jongedogter beijde van Andijk.
16-01-1724 Gerrit Jansz, jongman met Vokel Meijnderts, jongedogter beijde van Andijk.
16-01-1724 Dirk Jacobsz, jongman met Geert Cornelisse, jongedogter beijde van Andijk.
06-02-1724 Jan Gerritsz Boeder, jongman van Andijk met Lijsbet Cornelisse, jongedogter van Wervershoof.
29-10-1724 Barent Nansz, jongman met Annetje Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
31-12-1724 Sijmen Jansz Tent, jongman met Meijns Jans, jongedogter beijde van Andijk.
21-01-1725 Nanne Jansz, jongman van Bovenkarspel met Geert Gerrits, jongedogter van Andijk.
29-01-1725 Pieter Jansz, jongman met Marij Ariens, jongedogter beijde van Andijk.
12-02-1725 Nanne Dirksz, jongman van Andijk met Aef Aarjens, jongedogter van Wervershoof.
12-02-1725 Gerrit Dirksz, jongman met Anne Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
26-08-1725 Frans Germensz jongman met Trijn Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
10-11-1725 Cornelis Cornelisse Nieroop, jongman met IJtje Cornelisse, jongedogter beijde van Andijk.
13-01-1726 Jan Mantel, jongman met Anne Willems, jongedogter beijde van Andijk.
13-01-1726 Dirk Nansz, jongman met Lijst Jacobse, jongedogter beijde van Andijk.
20-01-1726 Willem Cornelissse, jongman van Andijk met Antje Hermens, jongedogter uijt Vriesland.
27-01-1726 Johannes van Hijck, jongman van Rotterdam, predicant alhier met Reijnouwtje Crol, jongedogter van Enchuijsen, bevestigt in den staet door Ds. Banier.
26-01-1727 Harmen Pietersz Swagerman, weduwnaar met Lijsbet Broers, weduwe beijde van Andijk.
26-01-1727 Jan Blokker, weduwnaar met Anne Nannes, weduwe beijde van Andijk.
26-01-1727 Teunis Dirkse, jongman van Andijk met Marij Jaspers, jongedogter van Wervershoof.
09-02-1727 Willem Willemsz, jongman met Trijn Cornelis, jongedogter beijde van Andijk.
16-02-1727 Outger Dirksz, jongman met Griet Teunis, jongedogter beijde van Andijk.
16-02-1727 Pieter Pietersz, jongman met Marij Jans, jongedogter beijde van Andijk.
02-03-1727 Jan Cornelisz Akkerman, jongman met Geert Gerrits, jongedogter beijde van Andijk.
25-01-1728 Pieter Teeuwisse, jongman met Meijns Dirks, jongedogter beijde van Andijk.
25-01-1728 Pieter Jansz, weduwnaar met Trijn Maertensze, jongedogter beijde van Andijk.
08-02-1728 Aris Jansze, jongman met Trijn Nannes, jongedogter beijde van Andijk.
31-10-1728 Pieter Bullooper, jongman met Geert Pieters, weduwe beijde van Andijk.
01-01-1729 Germent Ariensz Quast, jongman met IJtje Pieters, weduwe beijde van Andijk.
16-01-1729 Nanne Pieterse Coning, jongman met Alijd Dirks, jongedogter beijde van Andijk.
16-01-1729 Nanne Willemse, jongman met Aef Dirks, jongedogter beijde van Andijk.
16-01-1729 Jan Cornelisse Bakker, jongman met Leentje Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
16-01-1729 Cornelis Cornelisz Mantjes, jongman met Dieuw Cornelisse, jongedogter beijde van Andijk.
30-01-1729 Dirk Pietersz Mantel, jongman met Geert Tijsses, jongedogter beijde van Andijk.
30-01-1729 Louw Gerritse, jongman met Aaf Jacobs, weduwe beijde van Andijk.
12-02-1730 Pieter Dirksz Swagerman, jongman met Griet Ariaans, jongedogter beijde van Andijk.
12-02-1730 Cornelis Maartensz Swiep, jongman met Marij Sijmons, jongedogter beijde van Andijk.
12-02-1730 Herke Ojevaer, jongman van Venhuijsen met Marij Sijmons, jongedogter van Andijk.
26-02-1730 Pieter Gerritsz Pan, jongman met Aaf Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
20-08-1730 Pieter Pietersz, weduwnaar met Griet Volkerts, jongedogter beijde van Andijk.
27-08-1730 Claes Zijmonsz Bakker, jongman met Trijn Gerrits, jongedogter beijde van Andijk.
17-09-1730 Pieter Jacobs, weduwnaar van Andijk met Itje Heertjes, weduwe van Venhuijsen.
08-10-1730 Pieter Volkertsz, jongman met Aal Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
14-01-1731 Pieter Hermansz, jongman met Geertje Cornelis, jongedogter beijde van Andijk.
21-01-1731 Pieter Rijndertsz, jongman met Sijberig Cornelis, jongedogter beijde van Andijk.
21-01-1731 Jacob Dirksz, jongman met Meijnou Cornelis, jongedogter beijde van Andijk.
21-01-1731 Jacob Sijmonsz, jongman van Andijk met Griet Jans, jongedogter van Wervershoof.
04-02-1731 Cornelis Gerritsz, jongman van Hoogkarspel met Maartjen Jans, jongedogter van Andijk.
04-03-1731 Lubbert Hermansz, jongman van Andijk met Aagje Jacobs, jongedogter uijt de Beemster.
01-07-1731 Jan Mantel, weduwnaar met Marij Dirks, jongedogter beijde van Andijk.
22-07-1731 Pieter Boeder, weduwnaar met Marij Nannes, jongedogter beijde van Andijk.
20-01-1732 Dirk Mantel, weduwnaar met Barber Cornelis, jongedogter beijde van Andijk.
20-01-1732 Jacob Mantel, jongesel met Eijtje Sijmons, jongedogter beijde van Andijk.
20-01-1732 Pieter Swagerman, jongman met Alijd Nannes, jongedogter beijde van Andijk.
27-01-1732 Nanne Nannensse, jongman met Pietertje Dirks, jongedogter beijde van Andijk.
27-01-1732 Vreek Gerritsz, jongman met Griet Cornelisz, jongedogter beijde van Andijk.
02-03-1732 Jacob Jansz, jongesel van Andijk met Aelbrig Abrams, jongedogter van Opperdoes.
18-05-1732 Ouwtjer Jacobs, jongesel met Dieutje Dirks, jongedogter beijde van Andijk.
14-09-1732 Jan Vokelsz, weduwnaar met Marij Tijsz, jongedogter beijde van Andijk.
07-09-1732 Jacob Post, weduwnaar van Venhuijsen met Trijn Cornelis, jongedogter van Andijk. 7 sept Venhuijsen.
28-12-1732 Pieter Cornelisz, jongman met Anne Jans, jongedogter beijde van Andijk.
11-01-1733 Jan Mantel, weduwnaar van Andijk met Lijsabet Jacobs, jongedogter van Scharwoude.
11-01-1733 Nanne Pietersz, weduwnaar met Claesje Jacobs, jongedogter beijde van Andijk.
11-01-1733 Dirk Smit, jongesel van Venhuijsen met Trijn Nannes, jongedogter van Andijk. 11 jan. Venhuijsen.
08-02-1733 Barent Verwer, weduwnaar met Antje Hermens, weduwe beijde van Andijk.
01-03-1733 Cornelis Vreeksz, weduwnaar van Andijk met Geert Pieters, jongedogter van Oostwoud.
25-10-1733 Cornelis Swiep, weduwnaar met IJtje Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
01-11-1733 Aarjan Martensz, weduwnaar van Venhuijsen met Griet Cornelis, jongedogter van Andijk. 1 nov. Venhuisen.
21-09-1733 Willem Verwer, jongman van Hoorn, alhier predikant met Trijntje Brandenburgh, weduwe van Enchuijsen. Op maandag.
13-12-1733 Jan Mantel, jongman met Lijsabet Jans, jongedogter beijde van Andijk.
03-01-1734 Nanne Jansz, jongman van Andijk met Pietertje Pieters, jongedogter van Lutjebroek. 3 jan. Lutjebroek.
03-01-1734 Jacob Dirksz, jongman met Alijd Willems, jongedogter beijde van Andijk.
03-01-1734 Pieter Pietersz, jongman van Andijk met Bregt Jans, jongedogter van Lutjebroek.
17-01-1734 Gerrit Cornelisz, jongman met Maritje Jans, jongedogter beijde van Andijk.
17-01-1734 Sijmon Willemsz, jongman met Geert Cornelis, jongedogter beijde van Andijk.
17-01-1734 Jan Dirksz, jongman met Geert Dirks, jongedogter beijde van Andijk.
24-01-1734 Nanne Martensz, jongman met Trijn Sijmons, jongedogter beijde van Andijk.
04-04-1734 Jan Groot, weduwnaar met Griet Willems, jongedogter beijde van Andijk.
04-04-1734 Dirk Best, weduwnaar met Griet Volkerts, weduwe beijde van Andijk.
31-10-1734 Pieter Cornelisz, weduwnaar met Anne Maartens, weduwe beijde van Andijk.
02-01-1735 Cornelis Mantel, weduwnaar met Trijn Pieters, weduwe beijde van Andijk.
16-01-1735 Jacob Schoen, jongman met Marij Nannes, jongedogter beijde van Andijk.
06-03-1735 Willem Koeijman, jongman met Marij Cornelis, jongedogter beijde van Andijk.
06-03-1735 Claas Cooijman, jongesel met Aaf Dirks, jongedogter beijde van Andijk.
27-03-1735 Jan Prinsz, jongman van Andijk met Neeltje Teunis, jongedogter te Grotebroek.
08-01-1736 Jan Jansz Dral, weduwnaar van Andijk met Jantje Haijis, jongedogter uijt Frieslant.
15-01-1736 Jacob Kruijer, weduwnaar van Andijk met Geertje Jans, jongedogter van Wervershoof..
15-01-1736 Jan Juriaansz, jongman uijt Frieslant met Trijntje Gerridts, jongedogter van Andijk.
22-01-1736 Jan Jorisz, jongman van Wervershoof met Neeltje Hermens, jongedogter van Andijk. 22 jan. Wervershoof.
29-01-1736 Dirk Jansz, weduwnaar van Andijk met Klaasje Dirks, weduwe van Enchuijsen.
29-01-1736 Gerrid Cornelisz, weduwnaar met Grietje Aarits, jongedogter beijde van Andijk.
05-02-1736 Cornelis Swiep, weduwnaar met Trijntje Egberts, jongedogter beijde van Andijk.
05-02-1736 Jacob Teunisz, jongman met Tetje Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
23-12-1736 Cornelis Bakker, weduwnaar van Andijk met Sijberig Cornelis, weduwe van Hem.
23-12-1736 Nanne Kok, jongman met Vokeltje Gerrits, jongedogter beijde van Andijk.
06-01-1737 Cornelis Sijmonsz, jongman met Aaltje Willems, weduwe beijde van Andijk.
20-01-1737 Jan Pietersz, jongman met Aafje Nannings, jongedogter beijde van Andijk.
20-01-1737 Willem Aariansz, jongman met Maritje Nannings, jongedogter beijde van Andijk.
20-01-1737 Krijn Jans, jongman met Maartje Nannings, jogedogter beijde van Andijk.
20-01-1737 Jan Willemsz, jongman met Maartje Jacobs, jongedogter beijde van Andijk.
17-02-1737 Jacob Jacobsz, weduwnaar met Antje Maartens, weduwe beijde van Andijk.
14-04-1737 Jacob Willemsz, weduwnaar met Dieuwertje, jongedogter beijde van Andijk.
07-07-1737 Jan Verwiel, weduwnaar met Meijnou Spijkers, weduwe beijde van Andijk.
11-05-1738 Jan Andriesz, jongman van Grootebroek met Aeltje Rijnders, jongedogter van Aendijk.
01-06-1738 Sijmon Bakker, weduwnaar met Geertje Jakobs, weduwe beijde van Andijk.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 05-04-2023

Bron: RA Hoorn – Andijk Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *