Andijk Huwelijken Gereformeerd 1667-1697

Andijk Huwelijken Gereformeerd 1667 – 1760

Periode 1667 – 1697.

01-05-1667 Cornelis Teunissen, weduwnaar en Stijn Pieters, jongedochter. Den 1 maij 1667 getrouwt.
15-01-1668 Aris Jansen, jongesel wonende op Drie Werven en Geert Pieters, jongedogter wonende op de Geusebuert. Zijnde het eerste paer hetwelck getrout is in de nieuwe kerck op den 15 januarij 1668.
06-05-1668 Pieter Jansen Hardebol, jongesel en Trijntje Freeks, beijde van Enchuijsen. Bevestigt 6 maij.
22-07-1668 Jan Portier, jongesel en Aeltgen Dirks, weduwe, beijde van Enchuijsen. Bevestigt den 22 julij.
25-11-1668 Cornelis Teunissen, weduwnaar en Jantjen Wilkes, beijde van Enchuijsen. Bevestigt 25 november.
30-12-1668 Jan Nansen, jongesel wonende op Munnelij met Trijn Teunis, jongedogter wonende op Crimpen. Bevestigt den 30 december.
01-01-1669 Hermen Galessen, jongesel wonende aan Broeckoort met Marij Jans, jongedogter wonende op de Geusebuert. Bevestigt 2 januarij.
20-01-1669 Pieter Teunissen, weduwnaar wonende op Munnekij met Aecht Jans, jongedogter van Hem. Bevestigt 20 januarij.
24-02-1669 Pieter Heijnissen en Maartjen Jans, beijde van Oostwoud.
05-01-1670 Pieter Cornelissen, jongesel wonende op de Bengaerdt met Dieuw Claes, jongedogter van Venhuijsen. Bevestigt 5 januarij.
19-01-1670 Pieter Hermensen, jongesel wonende op Krimpen met Meinuw Jacobs, jongedogter wonende op de Geusebuert. Bevestigt 19 januarij.
26-01-1670 Sijmon Tamissen, jongesel uijt Hooghkarspel met Trijn Jans wonende in een van de Krimpener Velthuijsen. Bevestigt 26 januarij.
18-05-1670 Pieter Cornelissen, jongesel wonende op de Bangaerdt met Dieuw Claes, jongedogter van Venhuijsen. Bevetight 5 januarij.
11-01-1671 Evert Pietersen van Swaeghdijk met Trijn Jans van Venhuijsen. Getrouwt 11 januarij.
28-01-1671 Pieter Pietersen, jongesel van Broekoort met Jantje Maertens, jongedogter van Wervershove. Bevestigt den 28 januarij.
08-02-1671 Pieter Pietersen, weduwnaar met Trijn Hermens, weduwe beijde van Krimpen, getrouwt 8 februarij.
08-02-1671 Wijbrant Sijmonsz wonende op ’t Buertje met Griet Teuwis, jongedogter van Wervershove. Zijn mede op 8 februarij door mij tot Wervershove in den huwelijcke staet bevestight.
17-01-1672 Cornelis Meijnderts, weduwnaar met Lijsbet Cornelis, jongedogter beijde wonende op het Buertje.
17-01-1672 Cornelis Sijmensz, jongesel met Marijtje Cornelis, jongedogter beijde wonende op het Buertje.
24-01-1672 Arijen Cornelisz, jongesel wonende op Broekoort met Marij Jans, jongedogter wonende op de Geuzebuurt.
13-03-1672 Freeck Jacobsz, jongesel van Lutjebroeck met Brecht Jans, jongedogter van Munnekij.
05-06-1672 Herme Galesz, weduwnaar van Broeckoort met Griet Sijmons, jongedochter van Crimpen.
06-11-1672 Hessel Janssen, weduwnaar van Enchuijsen met Barbertje Luijtjes, jongedogter van Enchuijsen.
20-11-1672 Jan Pietersz, jongesel van Medemblick met Trijntje Claas, weduwe van Medemblick.
08-01-1673 Gerrit Jelsen, jongesel van Broeckoort met Geert Pieters, jongedogter van de Bagaert.
15-01-1673 Sijmen Pietersz, jongesel van de Geusebuurt met Phocel Jacobs, jongedogter van de Geusebuurt.
12-01-1673 Claas Sijmensz, jongesel op Crimpen met Elbrecht Sijmens, jongedogter op Buurtje.
04-06-1673 Pieter Jansz, jongesel op Munekij met Geertje Jans, jongedogter op Krimpen.
04-06-1673 Dirck Jacobsz, jongesel op Munekij met Lijst Jans, jongedogter op Munekij.
04-06-1673 Jan Cornelisz, jongesel op Munekij met Meijnuw Nannes, jongedogter op Munekij.
20-08-1673 Jan Claasz, jongesel van Westwout met Geert Gerrits, jongedogter op Munekij.
17-09-1673 Claas Cornelissen, jongesel op Broeckoort met Geert Jacobs, weduwe op de Geusebuurt.
05-11-1673 Dirck Gijsen, jongesel van Enchuijsen met Cornelisje Wiggerts, jongedogter van Grotebroeck.
12-11-1673 Jacob Reijnersz, jongesel van Broeckoort met Trijn Cornelis, jongedogter van de Bangaert.
28-01-1674 IJsbrant Cornelis, weduwnaar van Grotebroeck met Machtelt Claas, jongedogter van de Bangaert.
03-02-1675 Herme Pietersz, jongesel van Crimpen met Griet Jans, jongedogter van Broeckoort.
31-03-1675 IJsbrant Nansz, jongesel van Munckij met Altijt Jans, jongedogter van de Geusebuurt.
15-12-1675 Broer Woutersz, jongesel van Broeckoort met Alijt Teeuwis, jongedogter van Lutjebroeck.
15-12-1675 Nanne Jansz, jongesel van de Geusebuurt met Griet Jans, jongedogter van de Munckij.
13-09-1676 Cornelis Teeuwisz, weduwnaar van de Geusebuurt met Anna Heertjes, weduwe van Broeckoort.
13-09-1676 Theeuwis Claasz, jongesel van Abbekerck met Geert Nannes, jongedogter van Munckij.
27-09-1676 Theeuwis Jansz, jongesel van Munckij met Anna Herckes, jongedogter vab Hem.
15-11-1676 Mr. Willem Willemsz, jongesel van Broeckoort met Trijn Pieters, jongedogter van de Munckij.
21-03-1677 Jan Jansz Boeder, weduwnaar van Aendijck met Lijsbet Cornelis, jongedogter van Wervershoof.
16-05-1677 Jonas Andriesz, jongesel met Antjen Wilkens, jongedogter beijde van Enchuijsen.
19-12-1677 Claas Heertjessen, jongesel van Broeckoort met Ael Hermens, weduwe van Munckij.
23-01-1678 Cornelis Jansz Boeder, jongesel van Aendijck met Dieuw Jans, jongedogter van Grotebroeck.
01-01-1679 Dirck Jacobsz, weduwnaar van Aendijck met Aecht Hermens, jongedogter van Wervershoof.
29-01-1679 Jan Sijmensz en Ael Pieters, beijde van Aendijck.
28-01-1680 Pieter Teunisz, jongesel van Broeckoort met Geert Gerrits, weduwe op Kerckebuurt.
15-09-1680 Ds. Sem Bootshaek, jongesel met Stijntje Jans, jongedogter van Enchuijsen.
05-01-1681 Pieter Nansz, jongesel met Trijn Jacobs, jongedogter beijde van Aandijk.
05-01-1681 Heertje Nansz, jongesel met Cornelisje Pilles, jongedogter beijde van Aandijk.
09-02-1681 Dirk Pietersz, jongesel van Aandijk met Dieuw Sijmons, jongedogter van Bedijk in de pastorij van Wervershoof.
09-02-1681 Sijmon Pietersz, jongesel met Geert Jacob, jongedogter beijde van Aandijk.
16-02-1681 Heijken Jansz, weduwnaar met Griet Aerjans, jingedogter beijde van Aandijk.
01-02-1682 Pieter Vitesz, jongman van de Lagedijck met Griet Broers, jongedogter van Bedijck.
01-02-1682 Simon Jansz, weduwnaar met Dirckjen Jans, weduwe beijde van Medemblick.
30-03-1682 Pieter Theunisz, jongman met Anne Dirks, jongedogter beijde van Aendijck.
09-08-1682 Wouter Hermensz Hof, weduwnaar van Grootebroeck met Trijn Jans, jongedogter van Westwoud.
06-12-1682 Heijcke Jansz, weduwnaar uijt de Geldersche Hoeck met Sijberigh Hermans, jongedogter van Broeckoord.
10-01-1683 Nanna Jansz, jongman met Anne Pieters, jongedogter, beijde van Andijk.
10-01-1683 Cornelis Jansz, jongman met Sijberigh Jans, jongedogter beijde van Andijk.
24-01-1683 Jan Pietersz, jongman met Griet Dirks, jongedogter beijde van Andijk.
24-01-1683 Jacob Nansz, jongman met Aef Pieters, jongedoghter beijde van Andijk..
02-01-1684 Jan Willemsz, weduwnaae met Marij Jans, weduwe beijde van Andijk..
23-01-1684 Albert Barentsz, jongman met Alijdt Jacobs, jongedogter beijde van Andijk.
23-01-1684 Jan Pietersz, jongman met Meijnouw Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
30-01-1684 Jan Cornelisz Streetsman, jongman met Trijn Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
06-02-1684 Cornelis Jansz, jongman van Grootebroek met Marij Pieters, jongedogter van Andijck.
04-06-1684 Pieter Claesz Wael, jongman met Marijtje Jans, jongedogter beijde van Medemblick.
23-07-1684 Pieter Jacobsz, jongman met Geertje Jans, jongedogter beijde van Medemblick.
07-01-1685 Pieter Jansz, jongman van Grootebroeck met Aef Pieters, jongedogter van Aendijk.
28-01-1685 Jacob Jacobsz, jongman met Griet Cornelis, jongedogter beijde van Aendijk.
25-11-1685 Maerten Cornelisz, jongman met Teds Dircks, jongedogter beijde van Andijk.
20-01-1686 Dirck Pietersz, jongman met Meijnouw Jacobs, weduwe beijde van Andijk.
12-01-1687 Nanne Theunisz, weduwnaar met Souw Jacobs, jongedogter beijde van Andijk.
12-01-1687 Hedde Jansz, weduwnaar van Oostwoud wonende tot Andijk met Souw Cornelis, jongedogter van Andijk.
12-01-1687 Dirck Jansz, jongman met Alijd Jacobs, weduwe beijde van Andijk.
02-02-1687 Pieter Dirksen, jongman van Andijk met Ellebrich Jacobs, jongedogter van Bedijk.
11-01-1688 Pieter Driesz, jongman met Geert Jans, jongedogter beijde van Andijk.
25-01-1688 Dirck Jansz, jongman met Griet Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
08-02-1688 Jan Jansz, jongman met Trijn Jans, jongedogter beijde van Andijk.
30-05-1688 Mr. Willem Willemsz Posthumu, weduwnaar met Cornelisje Pilles, weduwe beijde van Andijk.
03-04-1689 Cornelis Theunisz Streetsman, weduwnaar met Geert Jacobs [Jans?], weduwe beijde van Andijk.
22-01-1690 Jan Pietersz Swagerman, jongman van Andijk met Griet Maertens, jongedogter van Bedijk.
29-01-1690 Maerten Theunisz, jongman met Alijt Nannes, jongedogter beijde van Andijk.
02-04-1690 Cornelis Pietersz Bullooper, jongman met Geert Willems, jongedogter beijde van Andijk.
31-12-1690 Jan Cornelisz Streetsman, weduwenaar van Andijk met Griet Jacobs, jongedogter van Bedijk.
28-01-1691 Nanne Jansz, weduwnaar met Vrouke Jacobs, jongedogter beijde van Andijk.
25-02-1691 Theunis Cornelisz, jongman van Andijk met Geert Cornelis, jongedogter van Hoogkarspel.
25-03-1691 Herman Pietersz, weduwnaar met Vrouwke Willems, jongedogter beijde van Andijk.
25-11-1691 Heert Jansz Decker, jongman van Aendijck met Pietertje Jans, jongedogter van Venhuijsen.
23-12-1691 Jan Jacobsz, jongman met Brecht Nannes, jongedogter beijde van Aendijck.
23-12-1691 Nanne Dircksz Tromp, jongman van Aendijck met Crelisjen Harkes, jongedogter van Venhuijsen.
30-12-1691 Willem Nansz, jongman met Lijsbeth Gerrits, jongedogter beijde van Aendijk.
30-12-1691 Cornelis Nansz, jongman met Aef Pieters, jongedogter beijde van Aendijk.
30-12-1691 Cornelis Freecksz, jongman met Geert Cornelis, jongedogter beijde van Aendijk.
13-01-1692 Maarten Freecksz, jongman van Aendijck met Griet Claas, weduwe van Grootebroeck.
28-12-1692 Freeck Tewesz, weduwnaar met Lijsbeth Gerrits, weduwe beijde van Aendijck.
28-12-1692 Jan Pietersz, jongman van de Geusebuurt met Et Nannes, jongedogter van Krimpen.
28-12-1692 Tewes Freecksz, jongman met Geert Jans, jongedogter beijde van Aendijk.
14-02-1694 Adriaan Freecksz, jongman met Marij Jans, jongedogter beijde van Aendijk.
09-01-1695 Gerrit Freecksz Pan, jongman met Trijn Jans, jongedogter beijde van Aendijk.
09-01-1695 Jan Dirksz Best, jongman van Munnickij met Aaf Jacobs, jongedogter van Onderdijck.
09-01-1695 Dirck Pietersz Menten, jongman met Lijsbeth Pieters, jongedogter beijde van Aendijk.
08-01-1696 Maarten Jansz Kruijer, jongman met Aaf Jans, jongedogter beijde van Aendijk.
15-01-1696 Jan Sijmonsz Tent, jongman met Alijd Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
15-01-1696 Cornelis Pietersz Bullooper, weduwnaar van Aandijk met Trijn Harkes, jongedogter van Venhuijsen.
05-02-1696 Pieter Claasz, jongman van de Boede met Aaf Outgers, jongedogter van Hooghcarspel.
19-02-1696 Jacob Jansz, jongman met Meijnou Teunis, jongedogter beijde van de Geusebuurt.
30-12-1696 Tijs Freecksz Cozen, jongman met Marij Pieters, jongedgter beijde van Aandijk.
30-12-1696 Nanne Crelisz, jongman met Welmoed Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
30-12-1696 Pieter Freecksz Cok, jongman met Lijsbeth Crelis, jongedogter beijde van Aandijk.
30-12-1696 Meijndert Crelisz Cools, jongman met Aagt Nannes, jongedogter beijde van Aandijk.
06-01-1697 Maarten Cornelisz Groot, jongman met Trijn Nannes, jongedogter beijde van Aandijk.
06-01-1697 Aart Gerbrantsz Quast, schoolmeester op de Boede, jongman met Marij Crelis, jongedogter op het Buurtje.
06-01-1697 Jan Jansz Prins, jongman met Trijn Dircks, jongedogter beijde van Aandijk.
06-01-1697 Claas Dirkssz Capiteijn, jongman met Trijn Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
06-01-1697 Cornelis Hermensz, jongman met Teet Adriaans, jongedogter beijde van Aandijk.
20-01-1697 Aarien Willemsz, jongman met Aaf Joris, jongedogter beijde van Aandijk.
27-01-1697 Dirck Claasz Louw, weduwnaar van Lutjebroeck met Brecht Nannes, weduwe van Aandijk.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 30-03-2023

Bron: RA Hoorn – Andijk Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *