Andijk Dopen Gereformeerd 1692-1701

Andijk Dopen Gereformeerd 1667 – 1788

Andijk Periode 1692 – 1701.

06-01-1692 Griet, ouders Teunis Cornelisz en Geert Cornelis.
20-01-1692 Anne, ouders Willem Nansz en Lijsbet Gerrits.
16-03-1692 Pieter, ouders Jacob Pietersz en Griet Jacobs.
30-03-1692 Pieter, ouders Jan Breeuwer en Teunisje Jans.
13-04-1692 Griet, ouders Harmen Decker en Vroucke Willems.
04-05-1692 Jan, ouders Dirck Jansz Sucker en Griet Pieters.
25-05-1692 Teunis, ouders Maarten Teunisz en Alijt Nannes.
15-06-1692 Anne, ouders Jan Schoenmaecker en Griet Dircks.
24-08-1692 Jacob, ouders Dirck Jansz en Alijt Jacobs.
28-09-1692 Anne, ouders Nanne Dircksz Tromp en Crelisje Harckes.
28-09-1692 Nanne, ouders Pieter Nansz Schoenmaecker en Trijn Jacobs.
12-10-1692 Sou, ouders Dirk Tent en Dieuw Sijmons. [Dirk in de Tent (Dirk Pietersz Manjes)].
12-10-1692 Maerten, ouders Jan Pietersz Swagerman en Griet Maertens.
19-10-1692 Harmen, ouders Maerten Crelisz Slot en Tet Dircks.
26-10-1692 Aef, ouders Jan Jacobsz Hen en Brecht Nannes.
09-11-1692 Jacob, ouders Jacob Jacobsz en Griet Crelis.
04-01-1693 Griet, ouders Jan Sijmonsz Tent en Ael Pieters.
22-03-1693 Geert, ouders Crelis Freecksz en Geert Crelis.
26-04-1693 Pieter, ouders Pieter Sijmonsz Mantel en Grietje Pieters.
21-06-1693 Marij, oudersJan Pietersz en Meinouw Pieters.
23-08-1693 Sijtje, ouders Theunis Claasz Timmerman en Geert Nannes.
30-08-1693 IJtje, ouders Pieter de Kuijper en Marij Jans.
06-09-1693 Anne, ouders Hermen Pietersz en Vrouke Willems.
20-09-1693 Alijt, ouders Cornelis Rolle en Sijberig Jans.
20-09-1693 Meijnert, ouders Jacob Jansz en Lobberig Gerrits.
27-09-1693 Jan, ouders Tewis Freecksz en Geert Jans.
27-09-1693 Anne, ouders Maerten Teunisz en Alijt Nannes.
25-10-1693 Willem, ouders Jan Pietersz Swagerman en Griet Maertens.
25-10-1693 Neeltje, ouders Jn Pietersz en Et Nannes.
01-11-1693 Nanne, ouders Jacob Nansz en Aef Pieters.
29-11-1693 Pieter, ouders Crelis Nansz en Aef Pieters.
03-02-1694 Meijnouw, ouders Crelis Jansz Boeder en Dieuw Jans.
21-03-1694 Theunis, ouders Dirck Jansz en Alijt Jacobs.
04-04-1694 Nanne, ouders Jan Jacobsz Hen en Brecht Nannes.
13-06-1694 Jan, ouders Teunis Cornelisz en Geert Cornelis.
08-08-1694 Pieter, ouders Cornelis Pietersz Bullooper en Geert Willems.
08-08-1694 Anne, ouders Pieter Dircksz en Geert Jans.
15-08-1694 Anne, ouders Willem Nansz en Lijsbet Gerrits.
15-08-1694 Jan, ouders Jan Nansz en Trijn Jans.
29-08-1694 Trijn, ouders Pieter de Kuijper en Marij Jans.
10-10-1694 Marij, ouders Dirck Jansz Sucker en Griet Pieters.
17-10-1694 Trijn, ouders Hermen Pietersz en Vrouke Willems.
31-10-1694 Jan, ouders Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters.
12-12-1694 Marij, ouders Jan Pietersz Swagerman en Griet Maartens.
09-01-1695 Trijn, ouders Teuwis Freecksz en Geert Jans.
09-01-1695 Alijt, ouders Jan Sijmonsz Tent en Ael Pieters.
27-02-1695 Pieter, ouders Jan Pietersz Schoenmaecker en Griet Dirks.
20-03-1695 Neel, ouders Crelis Nansz en Aef Pieters.
24-04-1695 Crelis, ouders Jacob Jacobsz en Griet Cornelis.
12-06-1695 Simon, ouders Pieter Simonsz Mantel en Griet Pieters.
31-07-1695 Geert, ouders Jacob Pietersz en Griet Jacobs.
11-09-1695 Pieter, ouders Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters.
09-10-1695 Jacob, ouders Nanne Teunisz en Souw Jacobs.
09-10-1695 Jan, ouders Jan Pietersz en Et Nannes.
23-10-1695 Jan, ouders Gerrit Freecksz Pan en Trijn Jans.
30-10-1695 Sijberig, ouders Nanne Dircksz Tromp rn Crelisje Harkes.
27-11-1695 Simon, ouders Dirck in de Tent en Dieuw Simons.
08-01-1696 Freeck, ouders Teuwis Freecksz en Geert Jans.
22-04-1696 Aaf, ouders Jan Dircksz Best en Aaf Jacobs.
20-05-1696 Geert, ouders Jan Pietersz en Meijnouw Pieters.
31-05-1696 Cornelis, ouders Maarten Cornelisz Slot en Tet Dircks.
08-07-1696 Nanne, ouders Jacob Nansz en Aef Pieters.
08-07-1696 Maartje, ouders Dirck Jansz en Alijt Jacobs.
16-07-1696 Jan, ouders Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters.
05-08-1696 Jan, ouders Teunis Claasz Timmerman en Geert Nannes.
12-08-1696 Griet, ouders Teunis Crelisz Groot en Geert Cornelis.
19-08-1696 Willem, ouders Hermen Pietersz en Vrouke Willems.
09-09-1696 Maarten, ouders Jan Pietersz Swagerman en Griet Maartens.
23-09-1696 Marij, ouders Crelis Nansz en Aef Pieters.
21-10-1696 Anne, ouders Pieter de Kuijper en Marij Jans.
04-11-1696 Crelis, ouders Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters.
20-01-1697 Marij, ouders Pieter Dircksz en Geert Jans.
06-02-1697 Pieter, ouders Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans.
17-02-1697 Jan, ouders Teuwis Freecksz en Geert Jans.
17-03-1697 Maartje, ouders Gerrit Freecksz Pan en Trijn Jans.
31-03-1697 Anne, ouders Willem Nansz en Lijsbet Gerrits.
07-04-1697 Crelisje, ouders Jacob Pietersz en Griet Jacobs.
28-04-1697 Pieter, ouders Jacob Jacobsz en Griet Cornelis.
28-04-1697 Jan, ouders Jacob Jansz en Meijnou Teunis.
12-05-1697 Jacob, geboren te Wieringen, ouders Pieter Jansz en Dirckje Dircks van Wieringen.
02-06-1697 Willem, ouders Aart Gerbrantsz Quast en Marij Crelis.
23-06-1697 Dirck, ouders Pieter Sijmonsz Mantel en Grietje Pieters.
07-07-1697 Aef, ouders Crelis Jansz Boeder en Dieuw Jans.
14-07-1697 Harck, ouders Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harckes.
15-09-1697 Marij, ouders Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters.
15-09-1697 Griet, ouders Jan Pietersz en At Nannes.
06-10-1697 Teunis, ouders Maarten Teunisz en Alijt Nannes.
06-10-1697 Maarten, ouders Jan Pietersz Swagerman en Griet Maartens.
13-10-1697 Jan, ouders Maarten Cornelisz Groot en Trijn Nannes.
13-10-1697 Griet, ouders Nanne Dircksz Tromp en Crelisje Harkes.
13-10-1697 Trijn, ouders Jan Broersz en Anne Sijmons.
17-11-1697 Griet, ouders Meijndert Crelisz Cools en Aagt Nannes.
15-12-1697 Anne, ouders Maarten Cornelisz Slot en Tet Dirks.
22-12-1697 Willem, ouders Aarien Willemsz en Aaf Joris.
22-12-1697 Pieter, ouders Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters.
29-12-1697 Dirck, ouders Jan Dircksz Best en Aaf Jacobs.
05-01-1698 Maartje, ouders Claas Dircksz Capiteijn en Trijn Jans.
26-01-1698 Anne, ouders Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters.
26-01-1698 Trijn, ouders Crelis Nansz en Aaf Pieters.
09-03-1698 Griet, ouders Hermen Pietersz en Vrouke Willems.
09-03-1698 Geert, ouders Jan Jansz Prins en Trijn Dircks.
13-04-1698 Outger, ouders Dirk Jansz en Alijt Jacobs.
01-06-1698 Maartje, ouders Tijs Freecksz Coxen en Marij Pieters.
08-06-1698 Elick, ouders Cornelis Harmensz en Teet Adriaans.
21-09-1698 Freeck, ouders Adriaan Freeksz Stoppel en Marij Jans.
26-10-1698 Crelis, ouders Pieter Sijmonsz Mantel en Grietje Pieters.
02-11-1698 Nanne, ouders Pieter Freecksz Cock en Lijsbeth Cornelis.
02-11-1698 Pieter, ouders Sijmen Jacobsz en Marij Pieters.
09-11-1698 Aacht, ouders Teunis Crelisz en Ebel Freeks.
09-11-1698 Teunis, ouders Pieter Arisz en Aaf Teunis.
07-12-1698 Maartje, ouders Dirck Cornelisz en Geert Gerrits.
14-12-1698 Joost, ouders Dirck Tent en Dieuw Sijmons.
18-01-1699 Jacob, ouders Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans.
25-01-1699 Geert, ouders Gerrit Freecksz Pan en Trijn Jans.
01-02-1699 Trijn, ouders Cornelis Freecksz Hoijschip en Trijn Pieters.
15-02-1699 Gerbrand, ouders Aart Gerbrantsz Quast en Marij Crelis.
22-02-1699 Stijn, ouders Maarten Cornelisz Groot en Trijn Nannes.
01-03-1699 Pieter, ouders Dirck Pietersz en Geert Pieters.
08-03-1699 Lijst, ouders Jacob Pietersz en Griet Jacobs.
22-03-1699 Aal, ouders Pieter Dircksz en Geert Jans.
10-05-1699 Jan, ouders Jan Pietersz Swagerman en Griet Maartens.
02-08-1699 Pieter, ouders Jacob Nansz en Aaf Pieters.
09-08-1699 Trijn, ouders Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters.
27-09-1699 Marij, ouders Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Herkes.
27-09-1699 Pieter, ouders Teuwis Freecksz en Geert Jans.
27-09-1699 Maartje, ouders Willem Nansz en Lijsbeth Gerrits.
01-11-1699 Pieter, ouders Jan Arisz Dol en Trijn Pieters.
08-11-1699 Meijndert, ouders Pieter de Kuijper en Marij Jans.
15-11-1699 Maartje, ouders Jan Freecksz en Anne Jans.
22-11-1699 Geert, ouders Maarten Cornelisz Slot en Tet Dirksz.
29-11-1699 Claas, ouders Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters.
29-11-1699 Dirck, ouders Nanne Dircksz Tromp en Crelisje Harckes.
20-12-1699 Geert, ouders Jan Jansz Prins en Trijn Dirks.
20-12-1699 Marij, ouders Arien Willems en Aaf Joris.
25-12-1699 Brecht, ouders Dirck Jansz Sucker en Griet Pieters.
25-12-1699 Maartje, ouders Claas Dircksz Capiteijn en Reijnou Cornelis.
10-01-1700 Cornelis, ouders Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters.
10-01-1700 Willem, ouders Cornelis Willemsz en Maritje Claas.
31-01-1700 Jan, ouders Jan Wolkersz en Geertje Sijmons.
14-02-1700 Dirck, ouders Jacob Jacobsz eb Griet Cornelis.
14-02-1700 Gerrit, ouders Jan Pietersz en Meijnou Pieters.
07-03-1700 Aacht, ouders Aacht, ouders Teunis Crelisz en Ebel Freeks.
14-03-1700 Marij, ouders Hermen Pietersz en Vrouke Willems.
02-05-1700 Claas, ouders Pieter Claasz en Aal Outgers.
11-07-1700 Nanne, ouders Volckert Jansz Prins en Alijt Hermes.
01-08-1700 Freek, ouders Cornelis Freeksz Hoijschip en Trijn Pieters.
29-08-1700 Jan, ouders Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans.
12-09-1700 Marij, ouders Dirck Pietersz en Geert Pieters.
24-10-1700 Maartje, ouders Cornelis Freecksz en Grietje Nannes.
14-11-1700 Jan, ouders Pieter Sijmensz Mantel en Grietje Pieters.
21-11-1700 Nanne, ouders Dirk Jansz en Alijt Jacobs.
21-11-1700 Gerrit, ouders Pieter Arisz en Aaf Teunis.
28-11-1700 Fokel, ouders Meijndert Cornelisz Cools en Aacht Nannes.
09-01-1701 Lijsbeth, ouders Aart Gerbrantsz Quast en Marij Cornelis.
16-01-1701 Louw, ouders Gerrit Freeksz Pan en Trijn Jans.
30-01-1701 Barent, ouders Eldert Crijnsz en Cornelisje Cornelis.
06-02-1701 Griet, ouders Maarten Cornelisz Groot en Trijn Nannes.
13-02-1701 Marij, ouders Jacob Pietersz en Griet Jacobs.
27-03-1701 Anne, ouders Jan Dircksz Best en Aaf Jacobs.
03-04-1701 Maartje, ouders Cornelis Hermensz en Teet Adriaans.
17-04-1701 Gerrit, ouders Maarten Teunisz en Alijt Nannes.
05-05-1701 Pieter, ouders Jan Arisz Dol en Trijn Pieters.
10-07-1701 Maartje, ouders Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans.
24-07-1701 Sijberig, ouders Cornelis Adriaansz Backer en Trijn Cornelis.
31-07-1701 Marij, ouders Pieter Dircksz en Geert Jans.
21-08-1701 Sijberig, ouders Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harkes.
25-09-1701 Gerrit, ouders Dirck Cornelisz en Geert Gerrits.
02-10-1701 Aaf, ouders Jacob Jansz en Meinou Teunis.
02-10-1701 Fokel, ouders Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters.
02-10-1701 Pieter, ouders Pieter Freecksz Cok en Lijsbeth Cornelis.
16-10-1701 Jan, ouders Cornelis Willemsz en Maritje Claas.
30-10-1701 Aaf, ouders Jan Jansz Prins en Trijn Dirks.
13-11-1701 Pieter, ouders Pieter Nansz Decker en Geert Pieters.
04-12-1701 Simon, ouders Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters.
11-12-1701 Nanne, ouders Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters.
14-12-1701 Jan, ouders Teunis Cornelisz en Brecht Jans.
25-12-1701 Griet, ouders Volkert Jansz Prins en Alijt Hermens.
26-12-1701 Jacob, ouders Jan Pietersz en Et Nannes.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 16-04-2023

Bron: RA Hoorn – Andijk Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *