Akersloot Huwelijken Civiel 1789-1796

Akersloot Huwelijken Civiel 1789 – 1811

Akersloot Periode 1789 – 1796.

29-01-1789 Ingewilligt de huwelijkse gebooden voor Neeltje Jansd Huijpe, weduwe alhier met Andries Zinnege, jongman te Limmen om van agt tot agt dagen ingevolge de ordonantie alhier te gaan, en wel het eerste gebod den 1 ste februarij 1789, tweede den 8 dito, het derde gebod den 15 dito. Zijnde dezelve onverhinderd alhier en te Limmen ingevolge ’t betoog gegaan en den 15 dito op den regthuijze van Akersloot getroud.
21-02-1789 Ingewilligt de huwelijkse gebooden voor Pieter Jansz Berkhout, Roomsch, jongman alhier met Aaltje Cornelis Sombuld, jongedogter Gereformeerd te Schermerhorn, om van ses tot ses weeken ingevolge ’t placaat tusschen huwelijken van Roomsgezinde met Gereformeerde alhier te gaan en het eerste den 22 februarij, het tweede den 5 april, het derde den 17 maij. Zijnde dezelve alhier onverhinderd gegaan en op den 28 junij 1789 voor zoo veel de bruijdegom alhier aangaat betoog afgegeven.
18-04-1789 Ingewilligt de huwelijkse gebooden voor Dirk Jacobsz Kunst, jongman alhier met Antje Cornelisdr Baltus, jongedogter te Oudorp om van agt tot agt dagen te gaan, ingevolge de ordonnantie en wel het eerste den 19 april, het tweede 26 diro, het derde 3 maij. Zijnde dezelve alhier onverhinderd gegaan en op den 3 maij 1789 betoog afgegeven.
18-04-1789 Ingewilligt de huwelijkse gebooden voor Jan Jansz Bakker, jongman (gereformeerd) en Jannetje Klaasd de Haan, Roomsch, weduwe beijde alhier, om van ses tot ses weeken ingevolge ’t placaat tusschen huwelijken van Roomsgezinde met Gereformeerde gearresteerd alhier te gaan en wel het eerste 19 april, het tweede 31 maij, het derde 12 julij. En alzoo dezelve onverhinderd zijn gegaan op den 23 augustus te Akersloot getroud.
18-04-1789 Ingewilligt de huwelijkse gebooden voor Dirk Jansz Kooning, jongman alhier met Ariaantje Cornelis Maij, jongedogter in de Zuijd Schermeer om van agt tot agt dagen ingevolge de ordonnantie te gaan en met het eerste den 19 april 1789, het tweede 26 diro, het derde gebod 3 maij 1789. Zijnde dezelve alhier onverhinderd gegaan en op den 3 maij 1789 betoog afgegeven.
18-04-1789 Ingewilligt de huwelijkse gebooden voor Maartje Jacobsdr Kuijper, jongedogter alhier met Cornelis Admiraal, jongman te Backum, om van agt tot agt dagen ingevolge de ordonnantie te gaan en wel het eerste den 19 april 1789, het tweede 26 diro, het derde den 3 maij 1789. Zijnde dezelve alhier alsmede te Backum ingevolge ’t betoog onverhinderd gegaan en op den 3 maij alhier getroud.
02-05-1789 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Pieter Jansz Brasser, weduwnaar en Guurtje Dirks Buuren, jongedogter beijde alhier om ingevolge de ordinnantie van agt tot agt dagen te gaan en wel het eerste den 3 maij 1789, tweede den 10 dito, het derde den 17 dito. En alzoo dezelve onverhinderd zijn gegaan op den 17 maij op ’t regthuis alhier.
09-05-1789 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Pieter Cornelisz Dral, jongman en Antje Jacobsdr Kluijte, jongedogter beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van agt tot agt dagen te gaan en wel het eerste den 10 julij 1789, tweede 17 dito, het derde den 24 dito. En alzoo dezelve onverhinderd zijn gegaan op den 24 maij 1789 op ’t regthuis alhier.
16-01-1790 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Trijntje Jacobs Kuijper, jongedogter alhier met Jan Admiraal, jongman te Bakkum om ingevolge de ordonnantie van agt tot agt dagen te gaan e wel het eerste den 17 januarij 1790, het tweede 24 diro, het derde den 31 dito. Dezelve zijn onverhinderd alhier gegaan.
22-01-1790 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Diewertje Jansd Grasboer, weduwe alhier in de Schermeer met Jan Gernstz Grijp te Driehuijzen om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 24 januarij 1790, tweede 31 dito, het derde 7 februarij . Dezelve zijn hier onverhinderd gegaan.
30-01-1790 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Jan Hendriksz Wie, jongman met Antje Jansd Krom, jongedogter beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 31 januarij 1790, tweede 7 februarij, het derde 14 dito. Dezelve zijn alhier onverhinderd gegaan.
17-04-1790 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Pieter Jacobsz Brasser, weduwnaar alhier met Geertje Gerrits Stierp, weduwe te Uijtgeest om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 18 april 1790, tweede 25 dito, het derde 2e maij. Dezelve zijn alhier onverhinderd gegaan.
30-10-1790 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Neeltje Jacobsd Oijevaar, jongedogter alhier met Jan Cornelisz Morsch, weduwnaar te Wormerveer om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 3 october 1790, tweede 7 november, derde 14 dito. Dezelve zijn alhier onverhinderd gegaan.
23-04-1791 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Antje Ariensd Morsch, jongedogter in de Schermeer onder deze jurisdictie van Akersloot met Theunis Jacobsz, jongman in de Schermeer onder de jurisdictie van Noord Schermeer om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 24 april 1791, tweede 1 maij, derde 8 dito daar aan volgende. Dezelve zijn alhier onverhinderd gegaan.
21-05-1791 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Poulis Zoomer, jongman te Castricum met Maartje Jansd Verduin, weduwe alhier te Akersloot om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 22 maij en ’t tweede den 29 dito en ’t derde den 5 junij 1791. Dezelve zijn alhier onverhinderd gegaan en alhier op den 5 junij getrouwd.
15-10-1791 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Joseph Arink, jongman alhier met Jacoba van Wijlik, jongedogter in de Beverwijk om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 16 october en tweede den 23 dito en ’t derde den 30 daar aanvolgende. Dezelve zijn alhier onverhinderd gegaan.
19-01-1792 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Dirk P. van Dijk, jongman te Wormer met Trijntje P. Kleeff, jongedogter in de Schermeer onder deze jurisdictie om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 22 januarij 1792, tweede den 29 dito en ’t derde den 5 februarij.
04-02-1792 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Jacob Dirksz Huijgebos, jongman met Guurtje Simons van der Moolen, jongedogter beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 5 februarij 1792, tweede den 12 dito en ’t derde den 19 februarij daaraanvolgende.
07-04-1792 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Cornelis Ariensz Meijne te Uijtgeest met Maartje Klaasd Kap, jongedogter alhier te Akersloot om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 8 april 1792, het tweede den 15e april en het derde den 22e april. Dezelve zijn alhier onverhinderd gegaan.
13-04-1792 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Jan Jansz Grasboer, jongman met Aaltje Dirks Stierp, jongedogter beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 15 april, het tweede den 22 dito, het derde 29 dito 1792. Dezelve zijn alhier onverhinderd gegaan.
19-05-1792 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Cornelis Theunisz Krom, jongman en Trijntje Pietersd Zuurbier, jongedogter beijde alhier in de Schermeer om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 20 ste maij, tweede den 27 dito en het derde den 3de junij 1792.
05-10-1792 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Evert Dirksz Schermerhorn, gereformeerde jonkman met Engeltje Willems Velthuijs, rooms jongedogter beijde in de Zuijd Schermeer in deeze jurisdictie om ingevolge het placaat omtrent het huwelijken tusschen gereformeerde en roomsch gezinden geemaneert van ses tot ses weken te gaan. En wel het eersten den 7de october, tweede 18 november en het derde den 30december 1792 en 10 februarij 1793 trouwen. In de Zuijd Schermeer getrouwt.
27-10-1792 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Cornelis Berkhout, jongman alhier met Maartje Jacobs Soet, jongedogter te Berkhout om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 28 october en het tweede den 4 november en het derde den 11 dito 1792 daaraanvolgende. Dee zijn alhier onverhindert gegaan.
26-01-1793 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Jan Jansz Groothuijs, jongman te Heijloo en Maartje Jansd Verduijn, weduwe om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 27 januarij 1793, tweede 3 februarij, derde 10 dito daar aanvolgende. Deze den 10 februarij getrouwt te Akersloot.
13-04-1793 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Andries Willekes, jongman alhier met Neeltje Hendriks Schram, weduwe te Uijtgeest om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 14 april, tweede 21 dito en ’t dede den 28 april 1793. Dezelve zijn alhier onverhinderd gegaan.
24-04-1793 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Willem H. Rijs, jongman te West Knollendam en Marijtje Jansd Dekker, jongedogter alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 28ste april 1793, tweede 5 maij en ’t derde deb 12 dito daar aanvolgende. Dezen den 12 maij 1793 te Akersloot getrouwd.
26-04-1793 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Jan Jacobsz Bloodhooft, jongman in de Schermeer in deze jurisdictie met Maartje Jans Kleijbroek, jongedogter in de Schermeer onder de jurisdictie van Alkmaar om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 28 april 1703, het tweede den 5 maij en ’t derde den 12 dito daar aanvolgende. Deze zijn alhier onverhinderd gegaan.
05-10-1793 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Teunis Jansz Brasser, weduwnaar alhier met Ariaantje Miesdr Pastoor, jongedogter te Heijloo om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 6 october, het tweede den 13 dito, het derde den 20 daar aanvolgende.
12-10-1793 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Neeltje Willemsdr Sneekes, weduwe alhier in de Starnmeer met Jacob Hoetjes, weduwnaar in de Zijpe om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 13 october 1793, het tweede den 20 dito en het derde 27 daar aanvolgende.
19-04-1794 Ingewilligt de huwelijkse gebooden van Pieter Jacobsz, jongman te Noord Schermeer met Neeltje Ariensd Groen, jongedogter alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 20 april, tweede 27 dito, en het derde den 4 maij 1794.
19-04-1794 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Jan Hageman, jongman en Maartje Dirks Stierop, jongedogter beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 20 april, tweede den 27 dito, derde den 4 maij 1794.
17-05-1794 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Baart Fransz, weduwnaar en Antje Cornelisd Lindeboom, weduwe beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 18 maij, tweede den 25 dito, derde den 1 junij 1794.
19-06-1794 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Fredrik Cornelisz Breg, weduwnaar in de Beemster en Gerbreg Grasboer, jongedogter alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 22 junij, tweede den 29 dito, ’t derde den 6 julij 1794.
27-09-1794 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Baltus Cornelisz, weduwnaar en Antje Pietersd Meijne, jongedogter beijde in de Schermeer in deeze jurisdictie om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 28 september, tweede den 5 october, ’t derde den 12 daaraanvolgende 1794.
11-10-1794 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Willem Jansz de Jager, weduwnaar en Diewertje Klaasd de Boer, weduwe beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 12 october 1794, tweede 19 dito, derde den 26 daaraanvolgende.
08-11-1794 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Dirk Maartensz Raboen, jongman alhier en Maartje Alders Sluijthoff inde Heere Hugo Waart om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 9 november 1794, tweede den 16 dito, derde den 23 daaraanvolgende.
24-01-1795 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Cornelis Jansz Roebers in de Starmeer onder de jurisdictie van Graft met Willemijntje P. Meijne, jongedogter in de Schermeer in de jurisdictie van Akersloot om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 25 januarij 1795, tweede den 1 februarij, derde den 8 dito daaraanvolgende.
24-01-1795 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Gerrit Barentsz Besseling in de Starmeer met Maartje P. van Dijk in de Woude beijde in de jurisdictie van Akersloot om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 25 januarij 1795, tweede 1 februarij, derde den 8 dito daaraanvolgende.
01-02-1795 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Pieter Poulisz van Dijk, jongman en Grietje Pietersd Cleeff, jongedogter beijde in deeze jurisdictie om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 1 februarij 1795, tweede den 8 ste dito, derde den 15de daaraanvolgende.
11-04-1795 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Gerrit Klooster te Bergen en Neeltje Maartens Baboen, jongedogter alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 12 april 1795, tweede den 19 dito, derde den 26 daaraanvolgende.
18-04-1795 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Jacob Klaasz Limmer, jongman en Antje Arensd Monsch, jongedogter beijde in de Schermeer in deeze jurisdictie om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 19 april 1795, tweede den 26 dito, derde den 3 maij daaraanvolgende.
23-05-1795 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Cornelis Jansz Leen en Lijsbeth IJsbrandsd Schutte woonende beijde in deze jurisdictie in de Oostwoude om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 24 maij, tweede den 31 dito, derde den 7 junij 1795.
30-05-1795 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Fredrik Jansz Hollenberg, weduwnaar en Maartje Dirksd Bijvoet, jongedogter beijde alhier in de Schermeer om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 31 maij, tweede 7 junij, derde den 14de daaraanvolgende 1795.
30-05-1795 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Pieter Bakker, jongman en Antje Pieters Hartland, jongedogter beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 31 maij 1795, tweede den 7 junij, derse den 14de daaraanvolgende.
13-06-1795 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Hendrik Veer woonende alhier in de Zuijd Schermeer en gebooren te Monnikkendam met Geertje Huntman woonende op Wieringen en gebooren te Wieringen om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 14 junij, tweede 21 diro, derde den 28 daaraanvolgende. Deze jongelieden zijn op Wieringen volgens attestatie van den secretais aldaar getrouwt op den 30 junij 1795.
18-07-1795 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Jan Klaasz Verwer, gebooren en woonende in de Egmonder Meer te Alkmaar en Antje Klaasd Blokker, gebooren en woonende te Akersloot om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 19 julij, tweede 26 dito, derde den 2 augustus 1795.
03-10-1795 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Cornelis Loen, gebooren te Spierdijk en Neeltje Garbrandsd de Leeuw, gebooren te Graft en woonende beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 4den october, tweede 11 dito, derde den 18 de daaraanvolgende.
16-01-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Jan Schoorl, jongman en Aagje Jansd Meijne, jongedogter beijde alhier gebooren en woonagtig om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 17 januarij 1796, tweede den 24 dito, derde den 31 ste daaraanvolgende.
23-01-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Floris Jacobsz Vlaanderen, gebooren in de Schermeer met Neeltje Jansd Keesjesmaat, gebooren te Sint Pancras woonende beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 24 januarij, tweede den 31ste dito, derde den 7 februarij 1796.
27-02-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Reijer Jansz Dam, gebooren in de Schermeer onder de jurisdictie van Oudorp en Jantje Theunis Kostelijk, gebooren in de Schermeer onder de jurisdictie van Schermerhorn dog woonende nu beijde onder de jurisdictie van Akersloot om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 18 februarij 1796, tweede den 6de maart en ’t derde den 13de daaraanvolgende.
19-03-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Cornelis Cornelisz Buijs, gebooren te Nieuwe Niedorp en Antje Arensd Koning, gebooren te Koedijk dog woonende beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 20 maart, tweede 27 maart, derde den 3de april 1796.
16-04-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Jacob A. Groen, jongman gebooren en woonende alhier met Trijntje Jansd Opdam woonende en gebooren te Heijloo om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 17 april 1796, tweede den 24 ste, derde den 1 maij 1796.
23-04-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Cornelis Maijne, jongman gebooren en woonende alhier en Antje Jansd Kapteijn, jongedogter geboren en woonende alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 24 april 1796, tweede 1 maij, dede 8 dito daaraanvolgende.
30-04-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Cornelis Jacobsz Opdam, gebooren en woonende in de Zuijd Schermeer onder deeze jurisdictie met Geertje Gerritsd Smit, jongedogter gebooren en woonende te Westgraftdijk om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 1 maij 1796, tweede 8 dito, derde den 15 dito daaraanvolgende.
30-04-1796 In alles als boven van Casper Zwiep, geboren te Graft met Trijntje Jacobsd Kooper, gebooren te Oudorp en woonende te Knollendam.
07-05-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Arie Zonneveld, gebooren te Uijtgeest en Trijntje Jansd, gebooren te Lemmer dog woonende beijde alhier om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 8 maij 1796, tweede den 15de, derde den 22ste daaraanvolgende.
16-07-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Teunis Koen, gebooren te Marken, woonende in de jurisdictie van Schermerhorn en Guurtje Jacobs Bijeraar woonende te Akersloot gebooren te Uijtgeest om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 17 julij 1796, tweede den 24ste, derde den 31 dito daaraanvolgende.
28-10-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Maarten Kalis, gebooren onder de jurisdictie van Oterleek dog woonende nu onder de banne van Noord Schermeer in de Schermeer met Aagje Huijberts de Jong, gebooren en woonende onder de banne van Akersloot in de Schermeer om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 30 october, tweede den 6 november, derde den 13de daaropvolgende.
05-11-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Floris Pietersz Buijs, jongman gebooren en woonende in de Starmeer onder de banne van Graft en Geertje Jans de Vries, jongedogter gebooren in de Beemster en woonende in de Starmeer om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 6 november 1796, tweede den 13de diro, derde den 20ste daaraanvolgende.
24-12-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Gerrit Dirksz Brasser, gebooren en woonende in de Schermeer onder de jurisdictie van Akersloot met Grietje Jansd van den Linden, gebooren te Warmenhuijzen en woonende mede onder de jurisdictie van Akersloot in de Schermeer om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 25 december 1796, tweede den 1 januarij, derde den 8de daaraanvolgende.
24-12-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Klaas Jansz Stadegaart, gebooren en woonende te Akersloot met Pietertje Kuijper, gebooren te Hargen en woonende te Akersloot om ingevolge de ordonnantie van 8 tot 8 dagen te gaan en wel het eerste den 25 december 1796, tweede 1 januarij 1797, het derde den 8 januarij daaraanvolgende.
31-12-1796 Ingewilligd de huwelijkse gebooden van Garbrand Jansz van Leeuwen, gebooren en woonende te Akersloot met Maartje Cornelisd Kroon, gebooren te ssendelft en laast gewoont hebbende te Heijloo om van agt tot agt dagen te gaan en wel het eerste den 1 januarij 1797, tweede den 8 en ’t derde den 15de daaraanvolgende.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 17-09-2023

Bron: RA Alkmaar – Akersloot Inv.nr. 12

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *