Akersloot Dopen Gereformeerd 1651-1685

Akersloot Dopen Gereformeerd 1651 – 1726

Akersloot Periode 1651 – 1685.

Dopelingen in de Gereformeerde Kerk van Zuid Schermer.

30-07-1651 Trijn Jansdr. Vader Jan Dirksz Janter.
26-11-1651 Geurt Jansdr. Vader Jan Sijmonsz.
21-01-1652 Trijntje Autgersdr. van de Driehuiserweik.
18-02-1652 Annitje Pietersdr. van Dirk Baessoon.
17-03-1652 Lijsbet Jansdr. Vader Jan Jacobsz Siedhijdt.
21-04-1652 Klaas Jansz. Vader Jan Iven.
22-09-1652 Klaes Cornelisz.
12-10-1653 Lijsbet Jacobsdr. Vader Jacob Dirksz.
23-11-1653 Pieter Klaesz Huisman.
11-01-1654 Niesje Klaesdr. Vader Jan Klaesz Decker.
05-07-1654 Trijn Dirksdr. Aen ’t Blockerwechje.
05-07-1654 Jan Krijnsz. van Middelvaert nae Schermerhorn.
30-08-1654 Jacob Dirksz. Vader Dirck Cornelisz, molenaer.
18-10-1654 Mies Pietersz timmerman aen de Suidervaart.
10-10-1655 Mies. Vader Pieter Dirksz Molemaker.
10-10-1655 Cornelis. Vader Engel Cornelisz, molenaer.
05-12-1655 Gerrit Klaesz. Vader Klaas Jansz Aengaende.
09-07-1656 Sijmon Jacobsz. Vader Jacob Dircksz.
07-12-1656 Cornelis Dircksz.
07-12-1656 Dircksz.
22-02-1660 Isbrant. Vader Jan Isbrantsz.
30-05-1660 Grietjen. Vader Keesman.
22-08-1660 Kint van Dirck Arentsz Admiraal.
29-08-1660 Aaltjen. Vader Engel Baes.
29-08-1660 Vrouw. Vader Jan Jansz.
10-10-1660 Grietjen. Vader Gerrit Cornelisz.
07-08-1661 Kind van Jan Isbrantsz.
14-08-1661 Pieter. Vader Heijn Lubbertsz.
21-08-1661 Dirck. Vader Klaas Dircksz Baas, tmmerman.
28-08-1661 Jacob. Vader Cornelis Jacobsz.
28-08-1661 Kind Boele. [Naam vader niet genoemd].
18-09-1661 Gerrit. Vader Jan Cornelisz.
19-02-1662 Maertjen. Vader Dirck Arentsz Admiraal; het eerste in de nieuwe kerck aen de Suijdervaert.
14-05-1662 Diewer. Vader Pieter Florisz.
23-07-1662 Cornelis. Vader Outscker Lubbersz.
08-09-1662 Klaas. Vader Klaas Willemsz Backer.
29-10-1662 Gerrit Jansz. Vader Jan Cornelisz Joosten.
26-11-1662 Dirck Klaasz. Klaas Dircksz Baes.
26-11-1662 Klaas. Vader Klaas Tamensz.
25-12-1662 Aaltje Cornelis. Vader Cornelis Jansz.
11-02-1663 Machtelt. Vader Dirck Cornelisz.
25-03-1663 Aeff Klaes. Vader Klaas Cornelisz Huijsman.
14-10-1663 Machtelt. [ouders niet genoemd].
21-09-1664 Pieter. Vader Claas Backer.
21-09-1664 Neel. Vader Jan Jansz Jongh.
30-11-1664 Ariaan. Vader Jan Cornelisz Joosten.
00-04-1665 Immetjen. Vader Albert Wever, molenaar.
03-05-1665 Cornelis Jansz. Vader Jan Cornelisz de Groot.
06-09-1665 Aarien Jansz. Vader Mr. Jan Dircksz Vlanderen.
27-09-1665 Jan Claasz. Vader Claas Jansz, timmerknecht in de Schermeer.
04-11-1665 Claas. Vader Dirck Aarendsz, molenaar in de Schermeer.
14-03-1666 Crelis Dircksz, van Bergen met attestatie van Ds Wilhelmus Hondius, predikant aldaar.
05-05-1666 Jacob. Vader Dirck Arentsz, molenaar.
26-09-1666 Maartjen. Vader Crelis Pietersz.
03-10-1666 Trijntjen. Vader Jonge Dubbelt.
00-01-1667 Kind van Dirck Adriaansz Molenaar.
22-01-1667 2 kinderen van Pieter Jansz.
24-04-1667 Neel Jans. Vader Jan Cornelisz Joosten.
00-06-1667 Lijsbeth Jans.vader Mr. Jan Dircksz Vlanderen.
31-07-1667 Aaltjen. Vader Jacob Egberts.
18-09-1667 Aarjaantje. Vader Claas Dircksz, timmerbaas.
30-09-1667 Claas. Vader Pieter Claasz Swaan.
09-10-1667 Crelis. Vader Jacob Baltessen.
25-03-1668 Kind van Albert de Wever.
25-03-1668 Het kind van Jan Aariens van de Noordervaart.
27-06-1668 Anna Claes. Vader Claas Crelisz.
07-04-1669 Griet. Vader Pieter Jansz Moens.
07-04-1669 Trijn. Vader Cornelis Remsz.
19-05-1669 Brecht. Vader Mr. Jan Dircksz Vlanderen.
26-05-1669 Cornelius. Vader Dirck Arendsz Admiraal.
30-06-1669 Aarjaantje. Vader Claas Dircksz, timmerbaas.
04-08-1669 Jan. Vader Jacob Baltusz, molenaar.
04-08-1669 Brecht. Vader Pieter Claasz Braak.
15-09-1669 Maartjen. Vader Claas Willemsz Backer.
29-09-1669 Geurtje. Vader Pieter Claasz, van Driehuijzen.
20-10-1669 Jan. Vader Dirck Adriaansz Molenaar.
27-10-1669 Neel. Vader Claas Pietersz Verlaaten.
20-10-1669 Vroutjen. Vader Jan Cornelisz Boon.
08-12-1669 Jacob. Vader Jan Cornelisz Groot.
12-01-1670 Maartjen. Vader Cornelis Claasz Swaan.
09-02-1670 Griet. Vader Cornelis Gerritsz.
02-03-1670 Maarten. Vader Maarten Maartensz, alias Jonge Dubbelt.
30-04-1670 Aacht. Vader Adriaan Claasz.
30-04-1670 Neel. Vader Cornelis Cornelisz Backer.
35-05-1670 Neel. Vader Jacob Egbertsz.
30-08-1670 Pieter. Vader Aris Jansz.
07-09-1670 Het kind van Claas Maartensz Cockes.
12-10-1670 Dirck. Vader Mr. Jan Dircksz Vlanderen.
01-03-1671 Cornelis. Vader Pieter Jansz Klein.
03-05-1671 Theunis. Vader Cornelis Dirksz Kat.
17-05-1671 Jan. Vader Jacob Baltusz, molenaar.
07-06-1671 Trijn. Vader Bartelt Dircksz Commandeur, van Driehuijsen.
25-10-1671 Crelis Claasz. Vader Claas Lourisz Molenaar.
29-11-1671 Griet. Vader Claas Pietersz Verlaten.
17-01-1672 Pieter. Vader Jan Cornelisz Joosten.
28-02-1672 Het kind van Cornelis Dircksz, diacon.
00-03-1672 Lijsbeth. Vader Gerrit Gerritsz van Velsen.
22-05-1672 Jacob Arisz. Vader Aaris Jansz.
17-07-1672 Crelis. Vader Aarien Cornelisz Molenaar.
31-07-1672 Crelis. Vader Jan Cornelisz en Trijn Cornelis.
03-08-1672 Cornelis. Vader Cornelis Cornelisz Backer.
07-08-1672 Aarien. [vader niet genoemd].
18-09-1672 Pieter. Vader Pieter Claasz.
02-11-1672 Maartje Jans. Vader Mr. Jan Dircksz Vlanderen.
20-11-1672 Guurtje. Vader Pieter Jansz Klein.
27-11-1672 Diewer. Vader Dirck Albertsz Trippel.
12-02-1673 Aafjen. Vader Gijsbert Maartensz aen de Suijdervaert.
26-02-1673 Crelis. Vader ….. Crelisz.
02-04-1673 Neel. Vader Jacob Egbertsz.
06-08-1673 Neel. Vader Gerrit Gerritsz, van Velsen.
10-09-1673 Het kind van Jacob Baltusz.
17-09-1673 Jan Claasz. Vader Claas Albertsz Molenaar.
31-12-1673 Maartjen Aris. Vader Aris Jansz.
04-02-1674 Aaf. Vader Baart Maartensz.
07-02-1674 Anna Claas. Vader Claas Jansz, timmerknecht.
14-10-1674 Maartjen. Vader Dirck Adriaansz Molenaar.
04-11-1674 Simen. Vader Gerrit Crelisz.
00-00-1674 Het kind van Pieter Claasz Angaande.
23-12-1674 Jacob. Vader Teunis Jansz Admiraal, van de molenaars.
01-01-1675 Aarjen. Vader Mr.Jan Dircksz Vlanderen.
13-01-1675 Griet. Vader Jan Cornelisz.
03-03-1675 Jan Pietersz. Vader Pieter Claasz; op de Blocker.
06-03-1675 Maartje. Vader Jan Crelisz Joostens.
20-01-1675 Jan Jacobsz. Vader Jacob Baltusz.
03-04-1675 Maartjen Gerrits. Vader Gerrit Gerritsz van Velsen.
15-04-1675 Maarten Baartsz. Vader Baart Maartensz.
19-05-1675 Theunis. Vader Albert Jansz.
04-09-1675 Het kind van Claas Pietersz Verlaten.
08-09-1675 Dirck. Vader Crelis Dircksz; timmermansknecht.
29-09-1675 Neeltje. Vader Albert Florisz.
27-02-1676 Fokeltje. Vader Baart Maartensz.
08-03-1676 Antje. Vader Dirck Albertsz, molenaar.
31-05-1676 Trijntje. Vader Gijsbert Maartensz.
20-12-1676 Fokel. Vader Jan Maartensz Coster.
07-01-1677 Maartje. Vader Pieter Claasz Angaande.
03-03-1677 Simen Jansz. Vader Jan Crelisz Joosten.
07-03-1677 Maartjen. Vader niet genoemd.
27-06-1677 Jan Willemsz. Vader Willem Crelisz Baas.
04-07-1677 Magdalena. Vader Jan Cornelisz; aen de Zuijdervaart
25-07-1677 Crelis. Vader Crijn Cornelisz.
18-09-1677 Crelis Pietersz. Vader Pieter Cornelisz Coningh.
21-11-1677 Pieter. Vader Jan Pietersz bij de Langmeer.
19-12-1677 Willem. Vader Jacob Baltusz.
30-01-1678 Neel. Vader Allert Florisz.
13-02-1678 Neel. Vader Willem Backer.
10-07-1678 Mia. Vader Dirck Pauwelsz, in de Keet.
04-09-1678 Jacob. Vader Pieter Crelisz, en moeder Trijn Wibets.
11-09-1678 Antje. Vader Crelis Dircksz Kat.
02-10-1678 Maartje. Vader Gerrit.
14-11-1678 Griet. Vader Aarjen Crelisz Kil, tot Driehuijsen.
25-12-1678 Maartje. Vader Dirck Albertsz Trip(pel), molenaar.
01-01-1679 Neel. Vader Joost Crelisz Joosten.
11-02-1680 Aaght. Vader Albert Jansz.
03-03-1680 Aafjen Jacobs. Vader Jacob Baltusz.
09-10-1680 Aarjen. Vader Dirck Aarjensz, bij de Blockerwegh.
10-11-1680 Claas. Vader Pieter Maartensz Coster.
24-11-1680 Isaack. Vader Claas Pietersz Verlaten.
19-01-1681 Geertje. Vader Gijbert Maartensz.
30-03-1681 Guert Jacobs en Acht Jacobs. Vader Jacob Ariaansz tot Driehuijsen.
11-06-1681 Het kind van Joost Crelisz Joosten.
09-11-1681 Willem. Vader Mr. Jan Dircksz Vlanderen.
18-01-1682 Crelis. Vader Jan Crelisz Enties.
05-04-1682 Trijn. Vader Willem Crelisz Baas.
26-04-1682 Claas en Aarjen. Vader Willem Claasz Backer.
12-07-1682 Lijsbeth. Vader Pieter Reintjes Coorendijck.
16-08-1682 Jan. Vader Gerrit Gerritsz van Velsen.
11-10-1682 Griet. Vader Jan Cornelisz, vulge Oom Jan.
18-10-1682 Crelissie. Vader Jan Jansz Smidt, molenaar.
08-11-1682 Claas. Vader Pieter Claasz Angaande.
08-11-1682 Crelis. Vader Dirck Jansz.
24-01-1683 Claas. Vader Theunis Jansz, molenaar.
14-02-1683 Trijntje. Vader Jurjaen, bij de Matten.
13-06-1683 Trijn Roelofs. Vader Roelof Pietersz Boij, op de Matten.
18-07-1683 Trijntje. Vader Willem Cornelisz van der Sluijs.
19-09-1683 Anna. Vader Jacob Jansz, op Duijtsche Baersplaats aen de Zuijdervaart.
03-10-1683 Aarjaentien. ’t Kind van Mr. Hendrick Gabriels ende Berentien Jans op belijdenis van de vader betuigende gedoopte Christenen te sijn en van gelovige ouders, ledematen der Gereformeerde kerck binnen Gorcum, wandelende de voorschreven met Hendrick en sijn huijsvrouw onder de heidenen. Vagantes per Orbon.
03-04-1684 Maartje. Vader Willem Claasz Backer; aen de Suijdervaart.
23-04-1684 Lijsbeth. Vader Jan Schermer.
05-11-1684 Maartje. Vader Allert Florisz, molenaar.
10-12-1684 Trijn. Vader Dirck Albertsz (Trippel), molenaar.
17-12-1684 Maartje. Vader Jan Cornelisz, vulgo Oom Jan; aen de Zuijdervaart.
25-12-1684 Jan. Vader Jacob Jansz en moeder Maartje Simens; aen de Zuijdervaart.
07-01-1685 Jantje. Vader Roelof Pietersz Boij.
14-01-1685 Simon. Vader Cornelis Simonsz; aen de Zuijdervaart.
14-01-1685 Brecht Willems. Vader Willem Cornelisz van der Sluijs.
01-04-1685 Jan. Vader Jan Jansz Smid.
16-06-1685 Jan. Vader Dirck Jansz; in de Keet.
01-07-1685 Diewer. Vader Jan Crelisz Karr.
18-11-1685 Maartjen. Vader Gijsbert Maartensz.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 07-10-2023

Bron: RA Alkmaar – Akersloot Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *