Abbekerk Huwelijken Gereformeerd 1648-1680

Huwelijken Gereformeerd Abbekerk-Lambertschaag 1648 – 1680

Periode 1648 – 1680.

De letters onder de datums geeft de plaats aan; A = Abbekerk, L = Lambertschaag

05-04-1648 Gehuwd te Lambertschaag Jan Janssen, jongman van de Kains met Maertjen Barents, jongedogter van Lambertschaag.
05-05-1648

A

Jan Jopsen Tie, jongesel ende Neel Jans, jongedogter sijnde met attestatie van de kerk tot Hoorn alhier gekomen ende hebben de selvige vertoont.
25-04-1649

A

Reijner Jacobseb Mantjes, jongman van Abbekerck ende Maerijtjen Pieters, jongedogter van Spierdijck.
27-06-1649

A

Jan Christiaansen, weduwnaar van Tonningen met Marijtjen Jans, weduwe van Abbekerck.
01-08-1649

A

Dirck Jansen, jongesel van Medemblik met Trijn Jacobs, weduwe van Abbekerck.
27-02-1650

L

Jacob Jansen, jongesel ende Geert Gerrits, weduwe beijde uijt de Hoogtwouder Weeren.
27-02-1650

A

Pieter Adriaens, jongman van Eertswoud ende Anna Pieters, jongedogter van Abbekerck.
26-12-1650

A

Sijn met attestatie van Medemblick tot Abbekerck getrouwt Tijmen Stevensz, weduwnaar van Medemblick en Aaltjen Baarent, jongedogter vab Soccum woonende tot Medemblick.
12-02-1651

A

Willem Claesen, jongesel van Winckel ende Trijn Jans, jongedogter van Abbekerck.
12-02-1651

A

Jan Jansen, jongesel tot Abbekerck ende Marijtjen Claes, jongedogter van Winckel.
10-04-1651

A

Getrouwt tot Abbekerck met attestatie van Hoorn Heijndrick Lucassen, weduwnaar met Trijn Pieters, weduwe beijden van Hoorn.
03-09-1651

A

Elbert Jacobsz, jongesel uit de Westerblocker ban met Guert Jans uit de Abbekercker Weere.
17-12-1651

A

Broer Cornelissen van Wervershoof met Lijsbet Wouters van Abbekerck.
21-01-1652

A

Cornelis Jansen, jongesel van Medemblick met Griet Claes, jongedogter van Abbekerck.
18-02-1652

A

Jan Albertsen, jongesel van Opmeer ende Trijn Teunis, jongedogter van Abbekerck.
11-05-1653

A

Corneis Teunissen met Lijsbet Heijnesdogter van Twisk.
13-06-1655

L

Maarten Hayerszoon van Sijbecarspel en Griet Jans van Lammertschagen.
26-12-1655

A

Nanningh Pietersen, jongman van Abbekerck en Griet Jans, weduwe uit de Abbekercker Weren.
13-02-1656

A

Jan Dircksen van Lammertschagen en Aef Maertensde van Abbekerck.
13-02-1656 Cornelis Dignumsen uijt de Hooghtwouder Weeren en Griet Claes, jongedogter van Twisck.
30-04-1656

A

Claes Jansen, weduwnaar van Berckhout en Trijn Pieters uijt de Abbekercker Weeren woonende beijden tot Hoorn buijten de Noorderpoort.
10-09-1656

L

Jan Pietersen Kistemaker, jongesel van Medemblick en Lijsbeth Simonsdr, jngedogter van Abbekerck.
08-04-1657

A

Hermen Mijndertsen, weduwnaar van Nierop en Neeltjen Pieters, weduwe van Abbekerck.
15-04-1657

A

Claes Pietersen, jongesel van Westerblocker en Aeff Jans, jongedogter van Abbekerck.
27-01-1658

A

Jacob Sijvertsen, jongesel van Abbekerck en Niesje Jans, jongedogter van de Abbekercker Weere.
03-02-1658

A

Cornelis Claesen, weduwnaar van Abbekerck ende Marij Baarts, weduwe van Medemblick.
16-02-1659

L

Cornelis Jansen, jongesel van Eertswoude en Liefje Claes, jongedogter van Abbekerck.
09-03-1659

L

Jan Jansen Koeman, jongesel uijt de Abbekercker Weren en Dignum Maertens, jongedogter van Lammerschagen.
09-03-1659

A

Heijndrick Jansen, jongesel uijt de Noordermeer in de ban van Wognum en Anna Pieters, jongedogter van Abbekerck.
04-04-1660

L

Wilm Jansen, jongesel van Medemblick en Dignum Maertens, weduwe van Lammertschaag.
23-05-1650 Willem Jansen Speck, jongesel uijt de Hoogtwouder Weeren en Grietje Johannes, jongedogter van Annekerck.
15-08-1660

A

Jan Claaszoon, jongesel uijt de Bangert in de ban van Swaagh en Anna Jans, jongedogter van Abbekerck.
12-12-1660

L

Pieter Adriaensen, jongesel van Oostwoud en Lijsbet Jacobs, jongedogter van Lammertschaag.
23-01-1661

A

Jan Cornelissen Spangjaart, jongesel van Lammertschaag en Marij Claasdr, jongedogter van Abbekerck.
13-02-1661

L

Thade Jansz, jongesel en Trijn Cornelis, beijde van Lammertschaag.
12-06-1661

A

Jan Wilmsen, jongesel van Hoorn en Hiltje Barents, jongedogter van Medemblick.
11-09-1661

A

Jan Jacobsen, weduwnaar uijt de ban van Winckel en Lijsbeth Pouwels, weduwe van Abbekerck.
04-12-1661

L

Jan Jacobsen Keijser, weduwnaar ende Lijntje Barents, weduwe beijde van Medemblick volgens attestatie.
08-01-1662

A

Jan Haycksen, jongesel van Lambertschaag en Dieeuwertje Wilms, jongedogter wonende tot Abbekerck.
15-01-1662

A

Jan Pietersen, jongesel en Arian Teunis, jongedogter beijde van Abbekerck.
22-01-1662

L

Reijner Claassen, jongesel van Lammertschaag en Aef Theunis, jongedogter van Wervershoof.
16-02-1662

L

Dirck Cornelissen, jongesel van Eertswoud en Geert Jans, jongedogter van Lammertschaag.
12-03-1662

A

Jacob Jansen, jongesel van Midwoud en Lijsbeth Jans, jongedogter van Abbekerck.
23-04-1662

L

Joris Aerjanssen, jongesel van Hoorn ende Aefje Pieters, jongedogter van bij de Noorderpoort tot Hoorn.
11-06-1662

A

Volkert J: Does, jongeman van Abbekerck en Geert Dircks, jongedogter van Benningbroek.
23-07-1662

L

Meijnert Lubbertsen, weduwnaar en Aefje Frans, jongedogter beijde van Medemblick.
10-12-1662

L

Jan Reijnersen Vos, weduwnaar en Lijsbeth Jans, weduwe beijden van Medemblick.
14-01-1663

L

Aris Pieterssen, jongesel van Winckel en Marij Jacobs, jongedogter van Lammertschaag.
11-03-1663

L

Jan Pietersen alias Jan Niengsen, jongesel en Im Jans, weduwe beijde van Lammertschaag.
18-03-1663

A

Jan Jansen Wierdts, jongesel en Trijn Claas, jongedogter beijde van Abbekerck.
20-05-1663

L

Jan Sweerissen, jongesel van Deventer en Neeltje Abrahams, jongedogter van Medemblick.
03-06-1663

L

Cornelis Sijmonssen, weduwnaar van Eertswoude en Griet Jorisdr, weduwe van Lammertschaag.
17-06-1663

L

Jan Dircksen, weduwnaar en Marij Broers, weduwe beijde van Abbekerck.
20-01-1664

A

Maarten Cornelisz, jongesel en Trijn Jans, jongedogter beijde van Abbekerck.
20-01-1664

A

Cornelis Lucassen, jongesel van Hauwert en Aal Jans, jongedogter uijt de Abbekercker Weeren.
10-02-1664

A

Pieter Pietersen Dool, weduwnaar van Eertswoud en Griet Jans, jongedogter van Abbekerck.
30-04-1664

A

Wilm Janszen, jongesel van Abbekerck en Dieuwer Pieters, jongedogter van de Hoogtwouder Gouw.
29-06-1664

L

Frans Jansen, weduwnaar van Koedijck en Trijn Pieters, weduwe van Lammertschaag.
24-01-1666

L

Sijmon Jacobsz Oostwoud, jongesel van Lammertschaag en Magteltje Jacobs, jongedogter van Twisck.
21-03-1666

A

Adriaen Jansz, jongesel van Abbekerck en Aeff Alberts, jongedogter van Twisck.
16-01-1667

A

Dirck Pietersz en Aecht Claasdr, beijden van Abbekerck.
13-03-1667

L

Jacob Jansz, jongesel uijt de ban van Westerblocker ende Neel Jans, jongedogter van Lambertschaag.
28-09-1667

A

Claes Jacobsz de Jonge, jongesel en Aafje Jans de Zee, jongedogter beijde van Medemblick na vertoninge van hun wettelijck betoogh.
28-10-1668

A

Klaas Klaasz, jongesel van Aertswoud en Griet Teunis, jongedogter van Abbekerck.
13-01-1669

A

Pieter Jansz, jongesel van Barsingerhorn en Guert Jans, weduwe van Abbekerck.
16-01-1669

L

Willem Jansz, weduwnaar tot Lammertschaag en Lijsbeth Wouters, weduwe tot Abbekerck.
10-02-1669

A

Pieter Jansz Kol en Aarjan Jansdr, beijde van Abbekerck.
17-02-1669

A

Frederick Gerritsz en Stijn Dircksdr beijden van Abbekerck.
09-02-1670

A

Evert Maartensz, jongesel van Abbekerck en Aaff Pieters, weduwe van de Hooghtwouder Gouw.
26-05-1670

A

Pieter Heemskerck, jongesel van Abbekerck en Maartje Pieters, jongedogter van Hoorn.
07-12-1670

A

Freeck Zegers, weduwnaar van Lammertschaag en Geert Jans, jongedogter van de Hooghtwouder Gouw.
11-01-1671

A

Jan Jansz Wierdts, weduwnaar ende Trijn Jans, jongedogter beijden van Abbekerck.
23-08-1671

A

Pieter Dircksz Snijderman, jongesel van Nierop en Maritje Jans, jongedogter van Abbekerck.
23-08-1671

A

Maarten Cornelisz Tajenhals, weduwnaar van Medemblick en Anna Dircks Koijens, jongedogter van Abbekerck.
22-11-1671

A

Roelof Pieters, jongesel van Abbekerck en Aaf Willems, jongedogter uijt de Oosterhout doch hebbende laast gewoont tot Oosterblocker en nu woonachtich tot Abbekerck.
22-11-1671

A

Jan Pietersz Backer, jongesel en Marij Pieters, jongedogter beijde van Abbekerck.
09-12-1671

L

Pieter Jacobsz Wever, weduwnaar van Lambertschaag en Im Jans, weduwe van Winckel.
03-12-1672

A

Allert Lammertsz, jongesel van Twisck en Anna Jans, jongedogter van Oudedijck in de ban van Medemblick.
03-01-1672

L

Evert Jacobsz, jongesel van Twisck en Trijn Maartens, jongedogter van Oudendijck in de ban van Medemblick.
31-01-1672

L

Paulus Cornelisz Graaff, jongesel van Lambertschaag en Aagtje Reijers, jongedogter ijt de ban van Winckel.
14-02-1672

A

Barent Jansz Backer, jongesel van Barsingerhorn nu wonende tot Winckel en Hilletje Jans, jongedogter van Lambertschaag nu wonende tot Abbekerck.
28-02-1672

A

Cornelis Dinglumsz, weduwaar van Abbekerck en Dieuwer Jans, jongedogter van Oosterblocker.
12-06-1672

A

Aarjan Claaszz en Trijn Pietersdr beijde van Abbekerck.
26-06-1672

A

Hark Reijndersz, jongesel ende Lijsbeth Jans, jongedogter beijde van Hoorn.
15-01-1673

A

Evert Pietersz Veth, jongesel van Abbekerck en Aecht Cornelis, jongedogter van Aartswoud.
14-05-1673

A

Ewout Cornelisz, jongesel van Schagen en Janetje Teunis, jongedogter van Enckhuijsen.
28-05-1673

A

Cornelis Melisz, jongesel van Oudendijck en Anna Jans, jongedogter van Abbekerck.
24-12-1673

A

Pieter Jansz Slode, jongesel en Maritje Jans, jongedogter beijde van Abbekerck.
24-01-1674

A

Klaas Klaasz, jongesel in de Kreijl in de ban van Barsingerhorn wonende tot Abbekerck en Griet Jans, jongedogter van Abbekerck.
11-03-1674

A

Aarijan Jansz Streeck, weduwnaar van Nierop en Teetje Jans, jongedogter van Abbekerck.
22-04-1674

A

Klaas Allerdsz Graaff, jongesel en Grietje Cornelis, jongedogter beijde van Abbekerck.
12-08-1674

A

Krnelis Klaasz, weduwnaar van Opmeer en Trijn Klaas, jongedogter van Abbekerck.
30-09-1674

L

Pieter Pietersz, jongesel van Abbekerck en Lijntje Jansdr, weduwe van Amsterdam.
07-10-1674

L

Adroaen Pietersz Veth, jongesel van Abbekerck en Dieuwer Teunis, jongedogter uijt den Abbekercker Weeren.
13-01-1675

A

Mr. Hendrik Cornelisz, jongesel van Abbekerck en Lijsbeth Dircks, jongedogter van Twisck.
3-12-1675

A

Jcob Sijmonsz Voelman, weduwnaar van Medemblick en Arien Teunis, weduwe van Abbekerck.
03-02-1675

A

Andries Hermensz, jongesel uijt Groenngerlamt doch nu wonende in de Weeren ende Aecht Maertens, jongedogter uijt de Abbekercker Weeren.
17-02-1675

A

Pieter Pietersz Fijn, jongesel van Abbekerck en Trijn Jacobs, jongedogter van Twisck.
01-03-1675

L

Dirck Pietersz Veth, weduwaar van Abbekerck en Dieuw Jacobs, jongedogter van Oudendijck in de ban van Medemblick.
13-12-1675

A

Jan Hendricksz van Zee, jongesel van Medemblick en Maritje Nanninghs, jongedogter van Abbekerck.
03-01-1677

A

Sijmon Jansz Stam, jongesel en Anna Aarijans Bennis, jongedogter beijden van Abbekerck.
13-01-1677

A

Pieter Cornelisz Wieringh, jongesel van Aartswoud ende Marij ans, jongedogter van Abbekerck.
25-07-1677

A

Zeijer Pietersz, jongesel van Hem en Meijnuw Jans, jongedogter van Abbekerck.
05-12-1677

A

Barent Sijmonsz, jongesel van Lambertschaag ende Lijsbeth Vreecks, jongedogter van Wognum.
26-12-1677

A

Klaas Jansz Tasker, weduwnaar van Opmeer en Geert Dircks, weduwe van Abbekerck.
13-03-1678

L

Teunis Jacobsz Oostwoud, weduwnaar van Lambertschaag en Griet Reijners, jongedogter van Twisck dogh nu woonende tot Lambertschaag.
13-11-1678

A

Wilm Joostzn Vermeulen, weduwnaar van Vlaerdingen en Griet Jans, weduwe van Medemblick wonende tot Medemblick.
26-02-1679

A

Jn Pietersz Goed, jongesel van Abbekerck en Klaasje Jacobs, weduwe woonagtigh tot Schellinkhout.
19-11-1679

L

Dirck Jansz, jongesel van Volant in de ban van Barsingerhorn met Aafje Sijmons, jongedogter van Lammertschaag.
11-02-1680

A

Meijnert Pietersz, jongman van Abbekerck met Lijsbeth Klaas, jongedogter van Midwoud.
21-04-1680

L

Mr. Klaas Teunis Koppedraaijer, schoolmeester tot Lammertschaag met Aeltje Pieters, jongedogter van Winckel mede woonende tot Lammertschaag.
30-06-1680

A

Klaas Jansz, weduwnaar van Abbekerck met Trijn Klaas, weduwe van Nierop.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 27-08-2022

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *