Abbekerk Dopen Gereformeerd 1768-1778

Abbekerk Dopen Gereformeerd 1721 – 1812

Periode 1768 – 1778.

07-02-1768 Den 7 februarij is gedoopt een kind van Pieter Jacobsz Bakker en deszelfs huisvrouw Lijssebet Dirks en is genaamd Jacob.
27-03-1768 den 27 maart is gedoopt een kind van Cornelis Barsingerhorn en deszelfs huisvrouw Aaltje Tades en is genaamd Tade.
17-04-1768 Den 17 april is gedoopt een kind van Ariaen Aldertsz Vos en deszelfs huisvrouw Aaltje Claas Goet en is genaamd IJsbrand.
05-06-1768 Den 5 junij is gedoopt een kind van Cornelis Pietersz Vis en deszelfs huisvrouw Maartjen Pieters en is genaamd Trijntje.
19-06-1768 Den 19 junij is gedoopt een kind van Dirk Cornelisz Spanjaard en deszelfs huisvrouw Lijsabeth Dirks Capitein en is genaamd Cornelis.
10-07-1768 den 10 julij is gedoopt een kind van Jan Jansz Graev en deszelfs huisvrouw Aaltje Dirks Bregger en is genaamd Jan Jansz.
04-09-1768 den 4 september is gedoopt een kind van Willem Jansz Boerema en deszelfs huisvrouw Antje Jans en is genaamd Claartje Willems.
23-10-1768 den 23 october is gedoopt een kind va Jan Claasz Bennemeer en deszelfs huisvrouw Trijn Jacobs en is genaamd Dirk.
13-11-1768 den 13 november is gedoopt een kind van Rens Jansz Dekker en deszelfs huisvrouw Ariaentje Dirks en is genaamd Geertje Rens.
18-12-1768 Den 18 december is gedoopt een kind van Hendrik Dirksz van der Meulen en deszelfs huisvrouw Lijsbet Meijnderts Ruiter en is genaamd Trijntje.
08-01-1769 den 8 januarij is gedoopt een kind van sijmon Willemsz de Jongh, schoolmeester te Abbekerk en deszelfs huisvrouw Trijntje Pieters Groot en is genaamd Lijsabeth.
05-02-1769 den 5 februarij is gedoopt een kind van Lauris Schuitemaker en deszelfs huisvrouw Lijsbet Spanjaard en is genaamd Pieter.
05-02-1769 Op dezelfde dag is ook gedoopt een kind van Pieter Jansz Bos (alias Visscher) en deszelfs huisvrouw Lijsbet Andries en is genaamd Jan.
05-03-1769 den 5 maart is gedoopt een kind van Pieter Jacobsz Bakker en deszelfs huisvrouw Lijsbet Dirks en is genaamd Guurtje.
16-04-1769 den 16 april is gedoopt een kind van Ariaen Spanjaard en deszelfs huisvrouw Jantje Langedijk en is genaamd Geertje.
21-05-1769 den 21 maij is gedoopt een kind van Jan Muusz Dool, secretaris tot Abbekerk en deszelfs huisvrouw Maartjen Schelvis en is genaamd Cornelis.
16-07-1769 den 16 julij is gedoopt een kind van Cornelis Barsingerhorn en deszelfs huisvrouw Aaltje Tades en is genaamd Neeltje.
01-10-1769 den 1 october is gedoopt een kind van Pieter Pietersz Rol en deszelfs huisvrouw Wijberig Sijbrands en is genaamd Antje.
05-11-1769 den 5 november is gedoopt een kind van Sijmon Hendriksz Luijk en deszelfs huisvrouw Antje Jans Coster en is genamd Jan Sijmonsz.
24-12-1769 den 24 december is gedoopt een kind van Jan Bakker en deszelfs huisvrouw Trijntje Claas Koorns en is genaamd Neeltje.
07-01-1770 den 7 januarij is gedoopt een kind van Claas Muusz Dool en deszelfs huisvrouw Grietje Tiedes en is genaamd Dieuwertje.
21-01-1770 den 21 dito is gedoopt een kind van Crelis Pietersz Vis en deszelfs huisvrouw Maartje Pieters en is genaamd Aagje.
04-03-1770 Den 4 maart is gedoopt een kind van Jan Jansz Graev en deszelfs huisvrouw Aeltje Dirks Bregger en is genaamd Jan Jansz.
20-05-1770 den 20 maij zijn gedoopt twee dogters, zijnde tweelingen, beijde kinderen van Willem Pietersz op ’t Land en deszelfs huisvrouw Trijntje Dirks Capitein, de eene is genaamd Trijntje, en de andere Neeltje.
27-05-1770 Den 27 maij is gedoopt een kind van Wiggert Willemsz Kooij en deszelfs huisvrouw Antje Gertsz wonende in de Hoogwouder Weeren en is genaamd Maertje.
24-06-1770 Den 24 junij is gedoopt een kind van Pieter Jacobsz Bakker en deszelfs huisvrouw Lijsebt Dirks en is genaamd Jacob.
02-09-1770 Den 2 september is gedoopt een kind van Claas Willemsz Rustenburg en deszelfs huisvrouw Grietje en is genaamd Willem Claasz.
16-09-1770 Den 16 dito is gedoopt een kind van Adriaen Spanjaard en deszelfs huisvrouw Jantje Langedijk en is genaamd Jan.
23-09-1770 Den 23 dito is gedoopt een kind van Cornelis Barsingerhorn en deszelfs huisvrouw Aaltje Tades en is genaamd Trijntje.
04-11-1770 Den 4 november is gedoopt een kind van Sijmon Hendriksz Luijt en deszelfs huisvrouw Antje Jans Coster en is genaamd Trijntje Sijmons.
16-12-1770 Den 16 december is gedoopt een kind van Pieter Jansz Bos (alias Visscher) en deszelfs huisvrouw Lijsbeth Andries en is genaamd Dirk.
16-12-1770 Op den zelfden dag is gedoopt een kind van Jan Claasz Bennemeer en deszelfs huisvrouw Trijn Jacobs en is genaamd Jacob.
31-03-1771 Den 31 maart is gedoopt een kind van Lauris Schuitemaker en deszelfs huisvrouw Lijsbet Spanjaards en is genaamd Crelis.
31-03-1771 Op den zelvden dag is gedoopt een kind van Hendrik Pietersz Berkhouwer en deszelfs huisvrouw Jantje Sijmons en is genaamd Trijntje.
14-04-1771 Den 14 april is gedoopt een kind van Hendrik Dirksz van der Meulen en deszelfs huisvrouw Lijsbet Meijnderts Ruiter en is genaamd Dirk.
12-05-1771 Den 12 maij is gedoopt een kind van Teunis Jacobsz Komen en deszelfs huisvrouw Trijntje Tades Spanjaards en is genaamd Jacob.
02-06-1771 Den 2 junij is gedoopt een kind van Willem Jansz Boerema en deszelfs huisvrouw Antje Jans en is genaamd Johannes.
01-09-1771 Den 1 september is gedoopt een kind van Pieter Jacobsz Bakker en deszelfs huisvrouw Lijsebeth Dirks en is genaamd Jacob.
20-10-1771 Den 20 october is gedoopt een kind van Jan Bakker en deszelfs huisvrouw Trijntje Claas Koorns en is genaamd Maartje.
27-10-1771 Den 27 dito is gedoopt een kind van Ariaen Spanjaard en deszelfs huisvrouw Jantje Langedijk en is genaamd Drietje.
10-11-1771 Den 10 november is gedoopt een kind van Pieter Visscher en deszelfs huisvrouw Maartjen Hendriks en is genaamd Aaltjen.
17-11-1771 Den 17 dito is gedoopt een kind van Jan Claasz Bennemeer en deszelfs huisvrouw Trijn Jacobs en is genaamd Jacob.
17-11-1771 Op den zelvden dag is gedoopt een kind van Rens Jansz Dekker en deszelfs huisvrouw Ariaentje Dirks en is genaamd Garment Rensz.
24-11-1771 Den 24 november is gedoopt een kind van Willem Pietersz op ’t Land en deszelfs huisvrouw Trijntje Dirks Capitein en is genaamd Pieter.
29-12-1771 Den 29 december isgedoopt een kind van Jacob Roozee, schoolmeester te Lambertschagen en deszelfs huisvrouw Aafke Klaas Kamps en is genaamd Riesje.
05-01-1772 Den 5 januarij is gedoopt een kind van Jan van der Molen en deszelfs huisvrouw Vrouwtje Visser en is genaamd Ettje.
19-01-1772 Den 19 dito is gedoopt een kind van Cornelis Spanjaard en deszelfs huisvrouw Jantje Dirks Stokmans en is genaamd Grietje.
09-02-1772 Den 9 februarij is gedoopt een kind van Sijmon Willemsz de Jongh en deszelfs huisvrouw Trijntje Pieters Groot en is genaamd Pieter.
12-02-1772 Den 12 dito is gedoopt een kind van Pieter Pietersz Rol en deszelfs huisvrouw Wijberig Sijbrands en is genaamd Dieuwertje Pieters.
21-06-1772 Den 21 junij is gedoopt een kind van Pieter Jansz Bos (allias Visscher) en deszelfs huisvrouw Lijsbeth Andries en is genaamd Andries.
23-08-1772 Den 23 augusti is gedoopt een kind van Sijmon Hendriksz Luijt en deszelfs huisvrouw Antje Jans Coster en is genaamd Jan Sijmonsz.
06-09-1772 Den 6 september is gedoopt een kind van Arent Claasz Wit en deszelfs huisvrouw Niesje Claas Bakker en is genaamd Claas.
06-09-1772 Op den zelvden dag is gedoopt een kind van Hendrik Dirksz van der Meulen en deszelfs huisvrouw Lijsbet Meinderts Ruiter en is genaamd Lijsbet.
03-10-1772 Den 3 october is gedoopt een kind van Ariaen Spanjard en deszelfs huisvrouw Jantje Langedijk en is genaamd Jan.
11-10-1772 Den 11 dito is gedoopt een kind van Frederik ten Heuvel en deszelfs huisvrouw Aaltje Jans Dool en is genaamd Trijntje.
01-11-1772 Den 1 november is gedoopt een kind van Gerrit Jansz Gelder en deszelfs huisvrouw Neeltje Arijens Zwakman en is genaamd Jan.
08-11-1772 Den 8 dito is gedoopt een kind van Rens Jansz Dekker en deszelfs huisvrouw Ariaentje Dirks en is genaamd Geertje Rens.
22-11-1772 Den 22 dito zijn gedoopt twee kinderen van Jan Zwanenburg (tot nog toe behoorende onder de Mennonieten) en deszelfs huisvrouw Neeltje Pieters Verreveld, onlangs door belijdenis overgegaan in de Gereformeerde kerk, zijnde het oudste kind (geboren den 6 maij 1770) genaamd Josina, en het jongste (geboren den 10 november 1771) genaamd Dirk. Beijde deze kinderen zijn ten doop aangeboden en het formulier beantwoord door de moeder.
14-02-1773 Den 14 februarij is  gedoopt een kind van Jan van der Molen en deszelfs huisvrouw Vrouwtje Visser en is genaamd Cornelis.
14-03-1773 Den 14 maart is gedoopt een kind van Cornelis Barsingerhorn en deszelfs huisvrouw Aaltje Tades en is genaamd Trijntje.
25-04-1773 Dem 25 april is gedoopt een kind van Cornelis Pietersz Vis en deszelfs huisvrouw Maartje Pieters en is genaamd Pieter.
16-05-1773 Den 16 maij is gedoopt een kind van Pieter Pietersz Rol en deszelfs huisvrouw Wijberig Sijbrands en is genaamd Neeltje.
25-07-1773 Den 25 julij is gedoopt een kind van Teunis Jacobsz Komen en deszelfs huisvrouw Trijntje Tades Spanjaard en is genaamd Neeltje.
29-08-1773 Den 29 augusti is gedoopt een kind van Pieter Jacobsz Bakker en deszelfs huisvrouw Lijsebet Dirks en is genaamd Dirk.
12-09-1773 Den 12 september is gedoopt een kind van Jan Germentsz en deszelvs huisvrouw Trijntje Isaacs Nannes en is genaamd Antje.
19-09-1773 Den 19 september is gedoopt een kind van Frederik ten Heuvel en deszelfs huisvrouw Aaltje Jans Dool en is genaamd Jan.
26-09-1773 Den 26 september is gedoopt een kind van Jan Zwanenburg en deszelfs huisvrouw Neeltje Pieters Verreveld en is genaamd Stijntje.
07-11-1773 Den 7 november is te Lambertschagen gedoopt een kind van Gerrit Meijers en deszelvs huisvrouw Geertje Klaas, woonende te Coppershorn onder de gemeente van Twisk, en is genaamd Trijntje.
14-11-1773 Den 14 november is gedoopt een kind van Hendrik Maartensz en deszelvs huisvrouw Aaltje Pieters en is genaamd Trijntje.
19-12-1773 Den 19 december is gedoopt een kind van Jan Dirksz Stam en deszelvs huisvrouw Geertje Laan en is genaamd Dirk.
26-12-1773 Den 26 december is gedoopt een kind van Jacob Roozee, schoolmeester te Lambertschagen en deszelvs huisvrouw Aafke Klaas Ramps en is genaamd Jantje.
02-01-1774 Den 2 januarij is gedoopt een kind van Jan Claasz Bennemeer en deszelvs huisvrouw Trijn Jacobs en is genaamd Aaltje.
06-02-1774 Den 6 februarij is gedoopt een kind van Willem Pietersz op ’t Land en deszelvs huisvrouw Trijntje Dirks Capiteijn en is genaamd Dirk.
13-03-1774 Den 13 maart is gedoopt een kind van Jan van der Molen en deszelvs huisvrouw Vrouwtje Visser en is genaamd Trijntje.
20-03-1774 Den 20 maart is gedoopt een kind van Gerrit Jansz Gelder en deszelvs huisvrouw Neeltje Ariens Zwakman en is genaamd Trijntje.
27-03-1774 Den 27 maart is gedoopt een kind van Rens Jansz Dekker en deszelvs huisvrouw Ariaantje Dirks en is genaamd Grietje Rens.
17-04-1774 Den 17 april is gedoopt een kind van Cornelis Spanjaard en deszelvs huisvrouw Jantje Dirks Stokmans en is genaamd Cornelis.
05-06-1774 Den 5 junij is gedoopt een kind van Teunis Jacobsz Klaij en deszelvs huisvrouw Neeltje Jans Saal en is genaamd Jan.
03-07-1774 Den 3 julij is gedoopt een kind van Jan Arentsz Kaijzer en deszelvs huisvrouw Maartje Jans Groen en is genaamd Arent Jansz.
10-07-1774 Den 10 dito is gedoopt een kind van Pieter Jansz Bos (alias Visscher) en deszelvs huisvrouw Lijsbeth Andries en is genaamd Trijntje.
24-07-1774 Den 24 julij is gedoopt een kind van Sijmon Willemsz de Jongh en deszelvs huisvrouw Trijntje Pieters en is genaamd Cornelis.
24-07-1774 Op dezelvden dag nog gedoopt een kind van Willem Jansz Boerema en deszelvs huisvrouw Antje Jans en is genaamd Joris.
31-07-1774 Den 31 julij is gedoopt een kind van Claas Willemsz Rustenburg en deszelvs huisvrouw Grietje en is genaamd Jan.
26-02-1775 Den 26 februarij is gedoopt een kind van Jan van der Molen en deszelvs huisvrouw Vrouwtje Visser en is genaamd Aagjen.
05-02-1775 Den 5 februarij is gedoopt een kind van Volkert Hendriksz Luijt en deszelvs huisvrouw Grietje Pieters Ruijter en is genaamd Trijntje Volkerts.
09-04-1775 Den 9 april is gedoopt een kind van Cornelis Otter en deszelvs huisvrouw Jantje Klaas Raad en is genaamd Grietje Cornelis.
23-04-1775 Den 23 april is gedoopt een kind van Dirk Cornelisz Wilms en deszelvs huisvrouw Antje Jans Hoveniers en is genaamd Dieuwertje.
30-04-1775 Den 30 april is gedoopt een kind van Hendrik Dirksz van der Meulen en deszelvs huisvrouw Lijsbet Meinderts Ruiter en is genaamd Meindert.
28-05-1775 Den 28 maij is gedoopt een kind van Jan Cllaasz Bennemeer en deszelvs huisvrouw Trijn Jacobs en is genaamd Jacob.
18-06-­1775 Den 18 junij is gedoopt een kind van Jan Zwanenburg en deszelvs huisvrouw Neeltje Pieters Verreveld en is genaamd Pieter.
13-08-1775 Den 13 augusti is gedoopt een kind van Jan Dirksz Stam en deszelvs huisvrouw Geertje Laan en is genaamd Volkert Laan.
20-08-1775 Den 20 augusti is gedoopt een kind van Johannes Spaander en deszelvs huisvrouw Trijntje Jans Oostwoud en is genaamd Gerrit.
03-09-1775 Den 3 september is gedoopt een kind van Jan Arentsz Kaijzer en deszelvs huisvrouw Maartje Jans Groen en is genaamd Jan Jansz.
03-09-1775 Op den zelvden dag is gedoopt een kind van Ariaen Spanjaard en deszelvs huisvrouw Jantje Langedijk en is genaamd Jacob.
17-09-1775 Den 17 dito is gedoopt een kind van Aarjen Johannisz Bakker en deszelvs huisvrouw Antje Claas Hopman en is genaamd Johannes.
19-11-1775 Den 19 november is gedoopt een kind van Gerrit Jansz Gelder en deszelvs huisvrouw Neeltje Ariens Zwakman en is genaamd Arien.
26-11-1775 Den 26 november is gedoopt een kind van Lauris Schuitemaker en deszelvs huisvrouw Jannetje Maartens en is genaamd Trijntje.
11-02-1776 Den 11 februarij is gedoopt een kind van Pieter Jansz Bos (alias Visscher) en deszelvs huisvrouw Lijsbet Andries en is genaamd Jacob.
11-02-1776 Op den zelvden dag is gedoopt een kind van Rens Jansz Dekker en deszelvs huisvrouw Ariaantje Dirks en is genaamd Crelis Rensz.
11-02-1776 Nog op den zelvden dag gedoopt een kind van Cornelis Pietersz Vis en deszelvs huisvrouw Maartje Pieters en is genaamd Jantje.
18-02-1776 Den 18 dito is gedoopt een kind van Claas Willemsz Rustenburg en deszelvs huisvrouw Grietje Jans en is genaamd Trijntje.
03-03-1776 Den 3 maart is gedoopt een kind van Dirk Cornelisz Wilms en deszelvs huisvrouw Antje Jans Hoveniers en is genaamd Dieuwertje.
14-04-1776 Den 14 april is gedoopt een kind van Jan Germentsz en deszelvs huisvrouw Trijntje Isaacs Nannes en is genaamd Pieter.
12-05-1776 Den 12 maij is gedoopt een kind van Volkert Hendriksz Luijt en deszelvs huisvrouw Grietje Pieters Ruijter en is genaamd Pieter.
16-06-1776 Den 16 junij is gedoopt een kind van Teunis Jacobsz Klaij en deszelvs huisvrouw Neeltje Jans Saal en is genaamd Cornelia.
14-07-1776 Den 14 julij is gedoopt een kind an Pieetr Pietersz Rol en deszelvs huisvrouw Wijberig Sijbrands en is genaamd Pieter.
11-08-1776 Den 11 augusti is gedoopt een kind van Jan van der Molen en deszelvs huisvrouw Vrouwtje Visser en is genaamd Aagje.
15-09-1776 Den 15 september is gedoopt een kind van Ariaan Spanjaard en deszelvs huisvrouw Jantje Langedijk en is genaamd Trijntje.
03-11-1776 Den 3 november is gedoopt een kind van Jan Arentsz Kaijzer en deszelvs huisvrouw Maartje Jans Groen en is genaamd Crelis Jansz.
15-12-1776 Den 15 december is gedoopt een kind van Pieter Jansz Visker en deszelvs huisvrouw Trijntje Jacobs de Boer en is genaamd Antje.
22-12-1776 Den 22 december is gedoopt een kind van Pieter Jacobsz Bakker en deszelvs huisvrouw Lijsebet Dirks en is genaamd Dirk.
16-02-1777 Den 16 februarij is gedoopt een kind van Jan Jansz Dool en deszelvs huisvrouw Lijsbet Cornelis Vel en is genaamd Jan Jansz.
06-04-1777 Den 6 april is gedoopt een kind van Joris Schut, schoolmeester te Lambertschagen en deszelvs huisvrouw Neeltje Claas en is genaamd Lowijs Schut.
18-05-1777 Den 18 maij is gedoopt een kind van Rens Jansz Dekker en deszelvs huisvrouw Ariaantje Dirks en is genaamd Aarjen Rensz.
24-08-1777 Den 24 augustis is gedoopt een kind van Volkert Hendriksz Luijt en deszelvs huisvrouw Grietje Pieters Ruijter en is genaamd Maartje Volkers.
24-08-1777 Den 24 augusti is gedoopt een kind van Aarjen Johannesz Bakker en deszelvs huisvrouw Antje Klaas Hopman en is genaamd Trijntje.
31-08-1777 Den 31 augusti is gedoopt een kind van Pieter Jansz Bos alias Visscher en deszelvs huisvrouw Lijsbet Andries en is genaamd Klaas.
02-11-1777 Den 2 november is gedoopt een kind van Jan van der Molen en deszelvs huisvrouw Vroutje Visser en is genaamd Aagtje.
07-12-1777 Den 7 december is gedoopt een kind van Cornelis Jacobsz Ellens? en deszelvs huisvrouw Dieuwertje Jans en is genaamd Aaltje.
12-04-1778 Den 12 april is gedoopt een kind van Klaas Willemsz Rustenburg en deszelvs huisvrouw Grietje Jans en is genaamd Jan.
12-04-1778 Op den zelvden dag is gedoopt een kind van Johannes Spaander en deszelvs huisvrouw Trijntje Oostwoud en is genaamd Jan.
10-05-1778 Den 10 maij is gedoopt een kind van Gerrit Jansz Gelder en deszelvs huisvrouw Neeltje Aarjens Zwakman en is genaamd Trijntje.
07-06-1778 Den 7 junij is gedoopt een kind van Jan Dirksz Swaanenburg en deszelvs huisvrouw Neeltje Pieters Verreveld en is genaamd Pieter.
07-06-1778 Ten zelvder tijd is gedoopt een kind van Jan Jansz Dol en deszelvs huisvrouw Lijsbet Cornelis Vel en is genaamd Cornelis.
14-06-1778 Den 14 junij is gedoopt een kind van Cornelis Otter en deszelvs huisvrouw Jantje Raad en is genaamd Neeltje.
12-07-1778 Den 12 julij is gedoopt een kind van Cornelis Pietersz Vis en deszelvs huisvrouw Maertje Pieters en is genaamd Aaf.
27-09-1778 Den 27 september is gedoopt een kind van Willem Cornelisz Hoek en Trijntje Pieters Cuijpers en is genoemd Cornelis.
25-10-1778 Den 25 october is gedoopt een kind van Theunis Claij en Neeltje Jans Saal en is genaamd Trijntje.
25-12-1778 Den 25 december is gedoopt een kind van Pieter Jansz Visscher en Trijntje Jacobs de Boer en is genoemd Jan.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 06-09-2022

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 3

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *