Abbekerk Dopen Gereformeerd 1700-1712

Abbekerk Dopen Gereformeers 1681 – 1712

Periode 17000 – 1712.

28-12-1700 Den 28 december is gedoopt het kind van Reijer Jansz en Breght Michiels en is genaemt Guurt Reijers
21-03-1700 Den 21 maert is gedoopt het kind van Klaes Klaesz en Anne Aerjens en is genoemt Jan.
04-04-1700 Den 4 april is gedoopt het kind van Barent Sijmensz en Maertje Crelis en is genoemt Maerten.
04-07-1700 Den 4 julij is gedoopt het kind van Pieter Claasz en Neel Remmes en is genaemt Klaas.
08-08-1700 Den 8 augusti is gedoopt het kind van Jan Willemsz en Aaltje Taads en is genoemt Trijn Jans.
22-08-1700 Den 22 augusti is gedoopt het kind van Rens Jansz en Maertje Michiels en is genoemt Guurt.
22-08-1700 En deselven dito het kind van Sijmen Evertsz Vlaer en Lijsbet Germens en is genoemt Grietje.
29-08-1700 Den 29 augusti gedoopt het kind van Jan Taedtsz en Jannetje Dirksen is genaemt Trijn.
29-08-1700 Den selven dito gedoopt het kind van Jan Sijmensz en Trijn Cornelis en is genaemt Grietje.
12-09-1700 Den 12 september is gedoopt het kind van Jan Willemsz en Crelisje Hendriks en is genoemt Sijtje Jans.
10-10-1700 Den 10 october gedoopt het kind van Pieter Dirksz Backer en Geertje Jans en is genoemt Klaas.
28-11-1700 Den 28 november is gedoopt het kind van Benjamin Pietersz en Neel Jans en is genoemt Arien Jans.
25-12-1700 Den 25 december is gedoopt het kind van Jan Evertsz en Crelisje Aerjens en is genoemt Crelis.
01-01-1701 Anno 1701 op nieuwjaersdagh is gedoopt het kind van Sijmen Pietersz Sijmens en Teunisje Volkers en is genoemt Volkert.
22-01-1701 Den 22 januarij gedoopt het kind van Mr. Willem Cruijff en Grietje de Klerk en is genaemt Crelis.
06-03-1701 Den 6 maert is gedoopt de soon van Sijmon Taedtsz en Lijsbet Willems en is genoemt Willem.
03-04-1701 Den 3 april gedoopt ’t kind van Mr Wiert Pietersz en Antje Jacobs en is genoemt IJijf.
03-04-1701 Den selven dito Aerjen Pietersz Suijer en Lijsabet Sijmens en is genaemt Lijsabet.
15-05-1701 Den 15 maij is gedoopt het kind van Jan Dirksz Backer en Aaft Klaas en is genoemt Lijsabet.
10-07-1701 Den 10 julij is gedoopt het kind van Barent Sijmensz en Maertje Crelis en is genoemt Crelis.
25-09-1701 Den 25 september is gedoopt het kind van Allert Backer en Grietje Willems en is genoemt Ariaentje.
09-10-1701 Den 9 october is gedoopt het kind van Jacob de Schipper en Aeghje Pieters en is genoemt Lijsabet Jacobs.
13-10-1701 Den 13 dito is gedoopt het kind van Gerrit Jansz en Anne Jans en is genoemt Jan.
04-12-1701 Den 4 december is gedoopt het kind van den secretaris Pieter Platvoet en Ariaentje Klaas en is genoemt Trijntje.
08-02-1702 Den 8 februarij zijnde beedagh is gedoopt het kind van Dirk Taedtsz en Immetje Crelis en is genoemt Paulus.
26-03-1702 Den 26 maert is gedoopt het kind van Jan Sijmensz en Trijn Cornelis en is genoemt Sijmen.
09-07-1702 Den 9 julij is gedoopt het kind van Pieter Klaesz en Neel Remmes en is genoemt Trijn.
26-07-1702 Den 26 julij is gedoopt het kind van Mr. Willem Cruijf en Grietje Klerk en is genoemt Maertje Willems
20-08-1702 Den 20 augusti is gedoopt het kind van Barent Sijmensz en Maertje Crelis en is genoemt Lijsabet.
20-08-1702 Den selven dito is gedoopt het kind van Mr. Wiert Pietersz en Antje Jacobs en is genoemt Guurt.
27-08-1702 Den 27 augusti is gedoopt het kind van Jan Willemsz en Aaltje Taades en is genoemt Hilletje.
24-09-1702 Den 24 september is gedoopt het kind van Jan Taedtsz en Jannetje Dirks en is genoemt Hillegontje.
18-10-1702 Den 18 october is gedoopt het kind van Rens Jansz en Maertje Michiels en is genaemt Geert Renses.
22-10-1802 Den 22 october het kind van Benjamin Pietersz en Neel Jans en is genoemt Anne.
05-11-1702 Den 5 november is gedoopt het kind van Jan Dirksz Backer en Aaf Klaas en is genoemt Dirk.
05-11-1702 En insgelijks op den selve dito het kind van Heddingh Jacobsz en Maertje Jacobs en is genoemt Aaltje.
10-12-1702 Den 10 december is gedoopt het kind van Jan Claesz Coeman en Maertje Laens en is Neel genoemt.
04-03-1703 Den 4 maert is gedoopt het kind van Jacob Hendriksz en Maertje Pieters en is genoemt Pieter.
25-03-1703 Den 25 dito is gedoopt het kind van Sijmen Evertsz Vlaer en Lijsbet Germens en is genoemt Crelis.
20-05-1703 Den 20 maij is gedoopt het kind van Dirk Taedtsz en Immetje Crelis en is genoemt Trijn.
02-09-1703 Den 2 september is gedoopt het kind van Cornelis Paulusz en Aeltje Jacobs en is genoemt Jacob.
09-09-1703 Den 9 september is gedoopt het kind van Sijmen Pieters Sijmens en Teunisje Volkers en is genoemt Heijn.
11-11-1703 Den 11 november is gedoopt het kind van Mr. Willem Cruijf n Grietje de Klerk en is genoemt IJtje Willems.
13-01-1704 Den 13 januarij is gedoopt het kind van Albert Backer en Grietje Willems en is genoemt Jacob.
13-01-1704 Den selfde dito is oock gedoopt het kind van Schipper Jacob en Aeghje Pieters en is genoemt Klaes.
10-02-1704 Den 10 februarij is gedoopt het kind van Crelis Sijmon Taedtsz en Lijsabet Willems en is genaemt Trijn.
10-02-1704 Den 10 februarij gedoopt Crelis Jansz als bejaarde.
24-02-1704 Den 24 februarij gedoopt het kind van Crelis Jansz Backer en Dieuwertje Pieters en is genoemt Jan Crelisz.
24-02-1704 En insgelijks oock het kind van Pieter Cornelisz Platvoet en Ariaentje Claes en is genoemt Trijntje.
02-03-1704 Den 2 maert gedoopt het kind van Jan Willemsz en Aaltje Taads en genoemt Taed Jansz.
25-05-1704 Den 25 maij gedoopt het kind van Jan Sijmensz en Trijn Cornelis en is genoemt Grietje.
27-07-1704 Den 27 julij is gedoopt het kind van Mr. Wiert Pietersz en Antje Jacobs en is genoemt IJf.
24-08-1704 Den 24 augusti gedoopt het kind van Teunis Crelisz en Aef Jacobs en is genoemt Crelis.
07-09-1704 Den 7 september is gedoopt het kind van Jan Evertsz en Crelisje Aerjans en is genoemt Dirk.
21-09-1704 Den 21 september is gedoopt het kind van Cornelis Paulusz en Aeltje Jacobs en is genoemt Aeghje.
26-10-1704 Den 26 october is gedoopt het kind van Cornelis Jansz Aris en Neel Jans en is genaemt Aaft.
18-01-1705 Den 18 januarij is gedoopt het kind van Mr. Willem Kruijff en Grietje de Klerk en is genoemt IJtje Willems.
18-01-1705 Den selfde dito is ook gedoopt het kind van Benjamin Pietersz en Neel Jans en is genoemt Antje.
01-03-1705 Den eersten maert is gedoopt het kind van Dirk Taedtsz en Immetje Crelis en is genoemt Crelis.
12-04-1705 Den 12 april zijnde paesen zijn gedoopt het kind van Heddingh Jacobsz en Maertje Jacobs en is genoemt Aeltje.
12-04-1705 Ende insgelijks het kind van Pieter Klaasz en Neel Remmes en is genoemt Remmet.
17-05-1705 Den 17 maij  is gedoopt een kind van Barent Sijmensz en Maertje Cornelis en is genoemt Gerrit.
05-07-1705 Den 5 julij is gedoopt een bedelaarskind is genoemt Arien.
26-07-1705 Den 26 julij is gedoopt het kind van Sijmen Evertsz Vlaer en Lijsabet Germens en is genaemt Crelis.
02-08-1705 Den 2 augusti is gedoopt het kind van Sijmen Pietersz Sijms en Teunisje Volkers en is genaemt Grietje.
20-12-1705 Den 20 december is gedoopt het kind van Schipper Jacob en Aeghje Pieters en is genoemt Klaes.
17-01-1706 Den 17 januarij is gedoopt het kind van Hub Dirksz en Marij Jans en is genoemt Dirk.
11-03-1706 Den 21 maert zijn gedoopt het kind van Benjamin Pietersz en Neel Jans en is genoemt  Anne.
11-03-1706 En insgelijks het kind van Maartje Michiels en is genoemt Guurt.
28-03-1706 Den 28 maert is gedoopt het kind van Albert Backer en Grietje Willems en is genoemt Crelis.
16-05-1706 Den 16 maij is gedoopt het kind van Jan Willemsz en Aeltje Taedts en is genoemt Hilletje.
01-08-1706 Den 1 augustus is gedoopt het kindt van de backer tot Lambertschaagh Crelis Jans en Dieuwertje Pieters en heet Jan Crelisz.
12-09-1706 Den 12 september is gedoopt het kind van Sijmen Taedtsz en Lijsabet Willems en is genoemt Marij Jans.
17-09-1706 Den 17 september is gedoopt het kind van Jan Jansz Hongh schoenmaker en Geertje Reijners en is genoemt Lijsabet Jans.
15-05-1707 Den 15 maij is gedoopt het kind van Mr. Willem Cruijf en Grietje Klerk en is genoemt Behtje Willems.
24-05-1707 Den 24 maij ’t kind van Sijmen Evertsz en Lijsbet Germens gedoopt en is genoemt Geertjen.
02-06-1707 Den 2  junij is gedoopt het kind van Jan Pietersz en Trijn Pieters en is genoemt Sijtje.
12-06-1707 Den 12 dito gedoopt het kind van Pieter Klaesz en Neel Remmes en is genoemt Jan.
26-06-1707 Den 26 junij is gedoopt het kind van Heddingh Jacobsz en Maertje Jacobs en is genoemt Trijntje.
10-07-1707 Den 10 julij is gedoopt het kind van Mr. Wiert en Antje Jacobs en is genoemt Dirk.
18-09-1707 Den 18 november is gedoopt het kind van Cornelis Jansz Dool en Trijn Jans en is genoemt Jan.
18-12-1707 Den 18 december zijn gedoopt de tweelingen van Sijmen Pietersz Sijms en Teunisje Volkers en is het Dirk genoemt. Teunisje nadien de moeder in den arbeijt gestorven.
18-12-1707 Ende deselve dito het kind van Crelis Pietersz  en sijn vrouw en is genoemt Trijn Crelis.
22-01-1708 Den 22 januarij is gedoopt het kind van Dirk Taedtsz en Jannetje Crelis en is genoemt Crelis.
23-05-1708 Den 23 maij is gedoopt het kind van Barent Sijmensz en Maartje Crelis en is genoemd Aerian.
17-10-1708 Den 17 october is gedoopt het kind van Benjamin Pietersz en Neel Jans en is genoemt Pieter.
21-10-1708 Den 21 dito is gedoopt het kind van Albert Backer en Grietje Willems en is genoemt Willem.
28-10-1708 Den 28 dito is gedoopt het kind van Sijger Freeksz en Eva Barents en is genoemt Brechtje Sijgerts.
04-11-1708 Den 4 november is gedoopt het kind van Jan Freeksz en Neel Pieters en is genoemt Anne Jans.
11-11-1708 Den 11 dito is gedoopt het kind van Mr. Willem en Grietje de Klerk en is genoemt Belitje Willems.
09-12-1708 Den 9 december is gedoopt het kind van Pieter Hendriksz de bode en Trijn Andes en is genoemt Trijntje.
27-12-1708 Den 27 dito is gedoopt het kind van Klaas Jansz en Aaltje Cornelis en is genoemt Jan.
03-02-1709 Den 3 februarij is gedoopt het kind van Crelis Dirksz en Neel Pieters en is Lijsabet genoemt.
17-03-1709 Den 17 maert is gedoopt het kind van Jan Sijvertsz en Lijsbet Jacobs en is genoemt Maertje Jans.
31-03-1709 Den 31 maert zijn gedoopt de tweeling van Jan Willemsz en Aeltje Taedts  en zijn genoemt Johannes en Crelis.
19-05-1709 Den 19 maij is gedoopt het kind van Jan Pietersz en Trijn Pieters en is genoemt Pieter.
26-05-1709 Den 26 dito is gedoopt het kind van Jacob de Schipper en Aeght Pieters en is genaemt Geertje.
15-09-1709 Den 15 september is gedoopt het kind van Rieuwer Pietersz hebbende sijn woon tot Aartswoud en is genoemt Niesje.
13-10-1709 Den 13 october is gedoopt het kind van Mr. Wiert en Antje Jacobs en is genoemt Dirk.
19-01-1710 Den 19 januarij is gedoopt eht kind van Gaaf Klaasz en Lijsbet Jans en is genoemt Klaas.
26-01-1710 Den 26 januarij is gedoopt het kind van Dirk Taedtsz en Immetje Crelis en is genoemt Trijntje.
26-01-1710 Dne het kind van Pieter Hendriksz de bode en Trijn Andes en is genoemt Jan.
09-03-1710 Den 9 maert is gedoopt het kind van Jan Freecksz en Neel Pieters en is genaemt Jan.
20-07-1710 Den 20 julij zijn gedoopt het kind va Jan Pietersz en Trijn Pieters en is genoemt Pieter.
20-07-1710 En het kind van Jan Jansz Schoenmaker en Geertje Reijners  en is genaemt Jan.
09-11-1710 Den 9 november is gedoopt het kind van Cornelis Dool en is genoemt Jan.
18-01-1711 Den 18 januarij zijn gedoopt de tweeling Sijmen Pietersz Sijms en Lijsabet Willems en zijn Pieter en Dirk genaemt.
01-03-1711 Den 1 maert is gedoopt het kind van Benjamin Pietersz en Neel Jans en is genoemt Maritje.
19-04-1711 Den 19 april is gedoopt het kind van Sijger Freeksz en Eva Barents en is genaemt Anne Sijgers.
11-05-1711 Den elfden maij is gedoopt het kind van Mr. Willem Cruijf en Grietje Klerk en is genoemt Crelisje Willems.
24-05-1711 Den 24 maij is gedoopt het kind van Jacob Jansz en Aaghje Reijers en is genaemt Geert Jacobs.
02-08-1711 Den 2 augusti is gedoopt het kind van Crelis Jansz Backer en Dieuwertje Pieters en is genoemt Aeltje Crelis.
20-09-1711 Den 20 september is gedoopt het kind van Klaas Jansz Koen en  Marij Pieters en is genaemt Arian Klaesz.
27-09-1711 Den 27 dito is gedoopt het kind van Jan Freeksz en Neel Pieters en is genoemt Klaas Jansz.
04-10-1711 Den 4 october is gedoopt het kind van Gerrit Koens en Maertje Jans en is genoemt Stijntje Gerrits.
11-10-1711 Den 11 october is gedoopt het kind van Crelis Groen en is genaemt Aefje.
08-11-1711 Den 8 november is gedoopt het kind van Pieter Hendriksz de bode en Trijn Anders en is genaemt Jan.
15-11-1711 Den 15 dito is gedoopt het kind van Klaas Jansz en Aaltje Cornelis en is genoemt Grietje.
29-11-1711 Den 29 dito is gedoopt het kind van Pieter Ariensz en Grietje Pieters en is genaemt Lijsabet.
20-12-1711 Den 20 december is gedoopt het kind van Sasker Gerritsz Bos en Griet Pieters en is genaemt Trijntje.
13-03-1712 Den 13 maert is gedoopt het kind van Jacob Backer en Aegt Pieters en is genoemt Pieter.
20-03-1712 Den 20 dito is gedoopt het kind van Sijmen Pietersz Sijms en Lijsabet Willems en is genaemt Pieter.
03-04-1712 Den 3 april is gedoopt het kind van Gaaf Klaasz en Lijsabet Jans en is genoemt Jan.
20-04-1712 Den 20 dito is gedoopt het kind van Jan Willemsz en Aeltje Taedts en is genoemt Grietje.
01-05-1712 Den 1 maij is gedoopt het kind van Crelis Pietersz en Neel Pieters en is genaemt Crelis.
11-05-1712 Den 11 dito is gedoopt het kind van Jacob Crelis Huijsman en Geertje Jans en is genoemt Crelis Jacobsz.
04-09-1712 Den 4 september is gedoopt het kind van Jan Zijmensz Molenaar en Luijduw Claas en is genaamt Zijmen Jansz.
18-09-1712 Den 18 dito heeft domenuij van der Molen gedoopt het kind van Aarjen Jans Vaal en Lijsebet Dircks en is genaamt Geertje.
23-10-1712 Den 23 october is gedoopt het kint van Pieter Crelisz en Jantje Dircks en is genaamt Crelis.
12-11-1712 Den 12 november is gedoopt het kint van Mr. Wullem en Grietje en is genaamt Dieuwertje Wullems.
04-12-1712 Den 4 december is gedoopt het kint van Jan Vredericksz en Neel Pieters en is genaamt Maartjen Jans.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 02-09-2022

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *