Aartswoud Dopen Gereformeerd 1704-1728

Aartswoud Dopen Gereformeerd 1704 – 1812

Periode 1704 – 1728.

26-10-1704 Den 26e van october is gedoopt een nieugebore dogterken van Jan Jansz de Smit en Maartjen Cornelis, bijde ledematen. Het kind is Aagje genaamt bij ’t overstaan van de vader voornoemd als getuige.
09-11-1704 Den 9 van november is gedoopt een nieugeboren zoontje van Jan Cornelisz Wiering en Wen Jacobs bijde leden van deze gemeente. Het kind is genaamt Sijmon, de getuigen waren Jan Cornelisz Kramer en Neeltje Jans.
19-12-1704 Den 19 van december is gedoopt het nieugeboren zoontje van Jacob Evertsz Graft en Aafje Jacobs, bijde leden van deze gemeente. Het kind is genaamd Jacob, de getuigen waren Jan Claasz Oomes en ’s kinds suster.
08-02-1705 Den 8e van februarij is gedoopt het nieugeboren zoontje van Cornelis Stoffelsz en Trijn Jacobs, bijde lidmaten. Het kind is Jan genaamt, de vander als getuige staande.
01-03-1705 Den 2e maart is gedoopt het nieugeboren dogtertje van Gerrit Jansz Slicker en Niesje Jans, bijde lidmaten. Het kind is genaamt Maartje Gerrits, de vader als getuige staande.
05-07-1705 Den 5e julij is gedoopt het nieugeboren soontje van Cornelis Jacobsz Groot. Het is genaamt Jacob, de vader getuige.
26-07-1705 Den 26e dito is gedoopt het zoontje van Willem Cornelisz Schipper en Grietje Pieters, beide lidmaten. Het kint is genaamt Cornelis, de vader getuige.
22-10-1705 Den 22 october is gedoopt het nieugeboren dogtertje van Claas Jansz With en Maartje Jans, beide ledematen. Het kind is genaamt Anna, de vader getuige.
28-10-1705 Den 28e dito is gedoopt het dogtertje van Pieter Cornelisz Groot en Seitje Claas, beide ledematen. Het kind is genaamt Niesjen, Maartje Dirks als getuige.
03-01-1706 Den 3 januaij is gedoopt het nieugeboren dogtertje van Jacob de Buers, schoolmeetsr en Jantje, de vader lidmaat. Het kind is genaamt Trijntje, de vader als getuige.
28-02-1706 Den 28 februarij is gedoopt het nieugeboren dogtertje van Jan Everts Fain en Antje Floris, bijde ledematen. Het kind is Anne genaamt, de vader getuige.
18-04-1706 Den 18 april is gedoopt het nieugeboren soontje van Maartje Buijs, lidmaat. Het kind is Maarten genoemt, Trijn Slickers getuige.
02-05-1706 Den 2e maij is gedoopt het nieugeboren dogtertje van Cornelis Sijmonsz Sluijs en Griet Jans, bijde ledematen. Het kind is genaamt Jantje, de vader getuige.
23-05-1706 Den 23e dito is gedoopt het nieugeboren soontje van Willem Cornelisz van der Zande en Neeltje Jans. ’t Kind is genaamt Cornelis, de vader getuige.
11-07-1706 Den 11 julij is gedoopt het nieugeboren soontje van Cornelis Jacobsz Groot en Trijn Jacobs bijde ledematen dezer gemeente. Het kind is genaamt Japik, de vader als getuijge.
15-08-1706 Den 15 augustus is gedoopt het nieugeboren dogtertje van Claas Aalbertsz en Marij Thijsses, bijde ledematen. Het kind is genaamt Grietje, de vader als getuige.
08-09-1706 Den 8 september is gedoopt het nieugeboren dogtertje van Claas Railefsz en Zijtjen Heinderiks, bijde ledematen. Het kind is genaamt Griet, de vader getuige.
15-09-1706 Den 15 dito gedoopt het kind van Cornelis Gerritsz Purmer en Marij Jans, bijde leden dezer gemeente. Het kind is genaamt Gerrit, getuige Arien Gerritsz Purmer.
03-10-1706 Den 3e october gedoopt het kind van Claas Baissen en Maartje Dirks bijde ledematen dezer gemeente. Het kind is genaamt Jan, de vader getuige.
03-10-1706 Den zelfden dito gedoopt het ind van Jan Cornelisz Kramer en Neeltje Pieters, bijde ledematen dezer gemeente. Her kind is genaamt Maartje, de vader getuige.
20-10-1706 Den 20e dito is gedoopt het nieugeboren dogtertje van Claas Jansz Koorn en Aaltje Jans, bijden ledematen dezer  gemeente. Het kind is genaamt Trijntje, de vader als getuijge.
21-11-1706 Den 21e is gedoopt het nieugeboren dogtertje van Crelis Crelisz en Lijsbeth Jacobs, bijde ledematen. Het kind is genaamt Maartje, de vader getuijge.
20-02-1707 Den 20e is gedoopt het nieugeboren soontje van Riewert Pietersz Kruijsheer en Lijsbeth Claas, bijde ledematen. Het kind is genaamt Pieter, de vader getuijge.
27-03-1707 Den 27 is gedoopt het nieugeboren kindt van Jan Jansz Smit en Maartjen Cornelis bijde ledematen. Het kindt is genaamt Aafje Jans, de vader getuijge.
30-07-1713 Den 30 julij is gedoopt het nieuw geboren kint van Cornelis Jansz van ’t Wijver en Aaltje Reijnderts, beijde ledematen. ’t Kind genaamt Jan, de vader getuijge.
17-09-1713 Den 17 september is gedoopt Trijntje Jacobs Hand, bejaard.
24-09-1713 Den 24 dito is gedoopt het kind van Ariaan Everts en Neel Jacobs, beijde ledematen. ’t Kind genaamt Trijntje, de vader getuijge.
08-10-1713 Den 8 october is gedoopt het kind van Jan Pietersz Koorn en Maartjen Cornelis Jankint. ’t Kinft genaamt Maartjen, ’t kinds peet getuijge.
16-10-1713 Dito 16 is gedoopt het kind van Mr. Pieter Haringhuijsen, chirurgijn en Trijntje Jacobs Hand. ’t Kind genaamt Cornelis Pietersz, de vadergetuijge.
12-11-1713 12 november is gedoopt het kind van Aris Ridw: en Neel Cornelis, beijde litmaten. ’t Kind genaamt Pieter, de vader getuijge.
17-12-1713 17 december is gedoopt het kindt van Claas Sijmonsz Vis en Maartjen Jans, beijde litmaten. ’t Kind genaamt Jan, de vader getuijge.
26-12-1713 Den 16 december is in de kerk alhier gedoopt het kind van Gerrit Cooren en is genaamt Reijer, de vader getuijge.
07-01-1714 Den 7 januarij is gedoopt het kind van Tomas Jansz Snel en Aaltje Jans, ’t kind genaamt Maartjen, de vader getuijge. Obit.
21-01-1714 Den 21 dito is gedoopt het kind van Cornelis Thijs Borst en Trijn Harkes. ’t Kind is genaamt Herk, de vader getuijge.
18-02-1714 Den 18 februarij is gedoopt het kind van Jacob Cornelisz Smit en Maartjen. ’t Kind is genaamt Neeltjen, de vader getuijge.
28-02-1714 Den 28 februarij ’s avonds is gedoopt het kind van Jan Jansz Kruijsheer en Marij Jans, beijde litmaat. ’t Kint is genaamt Jan, de vader getuijge. Obit.
01-04-1714 Den 1 april is gedoopt het kind van Gerrit Slicker en Maartjen Cornelis. ’t Kind genaamt Cornelis, de vader getuijge. Obit.
10-06-1714 Den 10 junij is gedoopt het kind van Mues Reijlofs en Maartjen Jans. ’t Kind genaamt Aaf, de vader getuijge.
17-06-1714 Den 17 dito is gedoopt het kind van Claas Japiks Koorn en Aalt Jans. ’t Kind genaamt Jan, de vader getuijge.
24-06-1714 24 dito is gedoopt het kind  van Dirk Jansz Koorn en Maartjen Claas. ’t Kind genaamt Claas, de vader getuijge. Obit 1714.
01-07-1714 1 julij is gedoopt het kind van Cornelis Cornelisz Kos en Griet Cornelis. ’t Kind genaamt Neel, de vader getuijge.
01-07-1714 Den 1 julij is gedoopt het kindt van Pieter Jansz Koster en Liefjen. ’t Kind genaamt Anne, de vader getuijge. Obit 1714.
19-08-1714 Den 19 augustus is gedoopt het kind van Jan Jochemsz en Griet Lamberts. ’t Kind is genaamt Cornelis, Diewer Lamberts getuijge. Obijt.
30-12-1714 Den 30 december is gedoopt het kind van Cornelis Jacobsz Groot en Trijn Jacobs. ’t Kind is genaamt Jacob, de vader getuijge.
30-12-1714 Dito het kind van Pieter Jansz Koorn en Guertje Jacobs. ’t Kind genaamt Jan, de vader getuijge.
30-12-1714 Dito het kind van Cornelis Theunisz Opmeer en Claasjen Sijmons. ’t Kind genaamt Sijmon, getuijge Griet Cornelis, huijsvrouw van Cornelis Cos.
30-12-1714 Dito het kind van Pieter Cornelisz Bunts en Trijn sijn huijsvrouw. ’t Kind genaamt Anne, de vader getuijge. Obiit.
20-01-1715 Den 20 januarij is gedoopt het kind van Tomas Jansz Snel en Aaltje. ’t Kind is genaamt Pieter, de vader getuijge.
13-10-1715 Den 13 october is gedoopt het kindt van Dirk Jansz Coorn en Maartjen Claas, beijde litmaat. ’t Kind is genaamt Claas, de vader getuijge.
03-11-1715 Den 3 november is gedoopt het kind van Jan Jansz Graaf en Geertje Cornelis. Het kind genaamt Trijn, de vader getuijge.
01-01-1716 Den 1 januarij is gedoopt het kind van Frans de Beurs en Neel Jans. Het kind genaamt Johannis, de vader getuijge. Obiit 2 februarij 1776.
11-03-1716 Den 11 maart is gedoopt het kind van Jan Jochemsz Backer en Griet Lamberts. ’t Kind genaamt Adriaan Buijs, de vader getuijge.
07-06-1716 Den 7 junij is gedoopt het kind van Jacob Pietersz Krabbendam en Aafje Claas Konings. ’t Kind genaamt Aaltje, de vader getuijge.
02-05-1717 Den 2 maij is gedoopt het kind van Claas Sijmonsz Vis. ’t Kind is genaamt Trijntje, de vader getuijge.
06-06-1717 Den 6 junij is gedoopt ht kind van Gerrit Koeten en Trijn Cornelis. ’t Kind genaamt Jan, de vader getuijge.
18-07-1717 Den 18 julij is gedoopt het kind van Pieter Jansz Coorn en Guertje Jacobs. ’t Kind genaamt Jacob, de vader getuijge.
25-07-1717 Den 25 julij is gedoopt het kind van Claas Adriaansz Tol en Lijsabet Adriaans. Het kind is genaamt Adriaan, de vader getuijge.
20-09-1717 Den 20 september is gedoopt een kind genaamt Pieter, de vader Cornelis Maartensz de Boer, de moeder Maartje Pieters. De getuijge Trijn Jacobsz, peet van Cornelis Maartensz de Boer. Obiit 15 augustus 1793.
23-01-1718 Den 23 januarij is gedoopt het kind van Gerrit Jansz Slicker en Maartjen Cornelis. ’t Kind genaamt Trijn, de vader getuijge.
06-02-1718 6 februarij is gedoopt het kind van Jan Jochemsz Backer en Griet Lamberts. ’t Kind is genaamt Antje, de vader getuijge. Obiit den 8 februarij 1718.
13-02-1718 13 februsrij is gedoopt het kind van Cornelis Thijsz Borst en Trijn Herkes. ’t Kind is genaamt Thijs, de vader getuijge.
20-02-1718 20 februarij is gedoopt het kind van Cornelis Adriaans Slicker en Aaltje Jans. ’t Kind is genaamt Claas, Trijn Cornelis, huijsvrouw van Adriaan Slicker getuijge.
20-02-1718 20 februarij is gedoopt het kind van Joris de Beurs en Trijn Cornelis. ’t Kind is genaamt Johannis, Jantje Jans, ’t kinds peet getuijge.
06-03-1718 6 maart is gedoopt het kind van Adriaan Gerritsz Purmer en Maartjen Pieters. Het kind is genaamt Claas, de vader getuijge.
03-04-1718 3 april is gedoopt het kind van Reijndert Jansz en Marij Cornelis. ’t Kind is genaamt Jacob, de vader getuijge.
06-04-1718 6 april is gedoopt het kind van Jacob Cornelisz Broek en Dieuwer Claas. ’t Kind is genaamt Lijsabet, getuijge ’t kinds peet.
12-06-1718 12 junij is gedoopt het kind van Cornelis Theunisz Opmeer en Claasjen Sijmons. ’t Kind genaamt Theunis, getuijge ’t kinds peet.
03-07-1718 3 julij is gedoopt het kind van Cornelis Reijlofsz en Neeltje Pieters. ’t Kind is genaamt Dieuwertjen, de vader  getuijge.
10-07-1718 Den 10 julij is gedoopt het kind van Claas Adriaansz Tol en Lijsabet Adriaans. ’t Kind is genaamt Adriaan Groed, de vader getuijge.
00-00-1719 Is gedoopt het kind van Jan Pietersz Koorn en Maartjen Cornelis Jahkint. ’t Kind is genaamt Trijn, de vader getuijge.
00-00-1719 Is gedoopt het kind van Jan Jochemsz Backer en Griet Lamberts. ’t Kind is genaamt Antje, de vader getuijge.
07-05-1719 Den 7 maij is alhier gedoopt het kind van Pieter Pietersz Bullooper en Geert Alderts uijt de Hoogtwouder Weere. ’t Kind is genaamt Jan, kinds peet getuijge.
19-05-1719 Den 19 maij is alhier gedoopt ’t kind van Pieter Cornelisz en Guert Thijses op ’t Hoogtwouder Gouw. ’t Kind is genaamt Cornelis, getuijge Trijn Jans Slickers.
19-05-1720 Den 19 maij is gedoopt het kint van Aldert Adriaansz Molenaar en Grietje. ’t Kind is genaamt Gerrit, de vader getuijge.
13-08-1720 13 augustus is gedoopt het kind van Cornelis Theunisz Opmeer en Claasje ijmons. ’t Kind genaamt Griet, de vader getuijge.
06-10-1720 Den 6 october is gedoopt het kind van Pieter Jansz Backer en Griet Jacobs. ’t Kind is genaamt Jan, de vader getuijge.
27-10-1720 Den 27 october is gedoopt het kind van Dirk Jansz Coorn en Maartjen Claas. ’t Kind is genaamt Antje, de vader getuijge.
27-10-1720 Dito is gedoopt het kind van Cornelis Cornelisz Kos en Griet Cornelis. Het kind is genaamt Pieter, de vader getuijge. Obit 1720.
17-11-1720 17 november is gedoopt het kint van Tomas Jansz Snel en Aaltje. ’t Kind is genaamt Maartjen, de vader getuijge.
08-12-1720 Den 8 december is gedoopt het kind van Jan Pietersz Koorn en Maartjen Cornelis. ’t Kind is genaamt Cornelis, de vader getuijge. Obit.
15-12-1720 Den 15 dito is alhier in de kerk gedoopt Trijntje Louwris, bejaard dogter.
14-01-1721 Den 14 januarij is gedoopt het kind van Grietje Pools, dogter van Jan Cornelisz Wiering. ’t Kind is genaamt Maartjen. Obit 1721.
04-05-1721 Den 4 meij is gedoopt het kind van Jacob Jansz Coorn en Neel Claas. ’t Kind is genaamt Anna, de vader getuijge. Obit.
04-05-1721 Den 4 meij is nog gedoopt het kind van Claas Adriaansz Tol en Lijsabet Adriaans. ’t Kind is genaamt Maartjen, de vader getuige.
12-10-1721 12 october is gedoopt het kind van Jacob Cornelisz Smit en Martjen Cornelis. ’t Kind genaamt Cornelis, de vader getuijge.
19-10-1721 Den 19 october is gedoopt het kind van Pieter Jansz Coorn en Guertje Jacobs. ’t Kind is genaamt Maartje, de vader getuijge.
19-10-1721 Dito nog gedoopt het kind van Cornelis Maartensz de Boer en Maartjen Pieters. ’t Kind is genaamt Maarten, de vader getuijge.
15-03-1722 Den 15 maart is gedoopt het kind van Reijndert Jansz en Marij Cornelis. Het kind is genaamt Luijtjen, de vader getuijge. Obijt.
30-08-1722 Den 30 augustus is gedoopt het kind van Cornelis Purmer en Trijn Jacobs. Het kind is genaamt Aafjen Cornelis, de vader getuijge.
30-08-1722 Dito is gedoopt het kind van Pieter Cornelisz Bunts en Trijn Willems. Het kind is genaamt Willem, de vader getuijge.
04-04-1723 Den 4 april is gedoopt het kind van Mues Reijlofsz en Maartjen Jans. ’t Kind is genaamt Jan, de vader getuijge.
18-04-1723 Den 18 april is in de kerk gedoopt het kint van Jan Jochemsz Backer en Griet Lamberts. ’t Kint is genaamt Sijtjen, de vader getuijge.
06-05-1723 Den 6 meij is gedoopt het kint van Jacob Jansz Coorn en Neel Claas. ’t Kint is genaamt Aaltje, de vader getuijge.
09-05-1723 Den 9 dito is gedoopt het kint van Cornelis Theunisz Opmeer en Claasjen Sijmons. ’t Kint is genaamt Maartjen, Anne Reijers getuijge.
20-06-1723 Den 20 junij is gedoopt het kint van Dirk Wit en Saartje Cornelis. Het kind is genaamt Pieter, de vader getuijge.
11-07-1723 Den 11 julij is gedoopt het kint van Cornelis Jansz Backer en Diewertje Pieters. Het kint is genaamt Lijsabet, de vader getuijge.
01-08-1723 Den 1 augustis is gedoopt het kindt van Reijndert Jansz en Marij Cornelis. ’t Kind is genaamt Luijtjen, de vader getuijge.
31-08-1727 Den 31 august is gedoopt het kind van Pieter Cornelisz Bunts en Trijn Willems. ’t Kind is genaamt Antje, de vader getuijge.
14-09-1727 Den 14 september is gedoopt het kind van Heijndrik Sijmons Hoorn en Trijn Jans tot Hoogtwoudt. ’t Kind is genaamt Geertje, Trijn Tamis, grootmoeder van ’t kid getuijge.
16-09-1727 Dito 16 gedoopt het kind van Pieter Cornelisz Vis en Grietje Cornelis. ’t Kind is genaamt Cornelis, de vader getuijge.
28-09-1727 Den 28 september is gedoopt het kind van Willem Jansz Droog en Aafjen Cornelis, het kind is genaamt Ge, de vader getuijge.
12-10-1727 Den 12 october is gedoopt het kind van Jan Adriaansz Buijs en Geert Claas. ’t Kind is genaamt Marij Jans, getuijge Griet Claas ’t kinds peet.
12-10-1727 Dito is gedoopt het kind van Claas Adriaansz Vreex en Anna Reijers. ’t Kind is genaamt Maartjen, de vader getuijge.
17-10-1728 Is alhier gedoopt het kind van den secretaris Jacob Heijnsius en Grietje Claas Coorns. Het kind is genaamt Alida, de vader getuijge.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 14-08-2022

Bron: RA Hoorn – Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *